Otsi

Otsi sõna põhimõtted Kokku: 34 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Geeniprojekt: 100 000 geeniproovi koos, 2019. aastal saab geenivaramuga liituda veel vähemalt 50 000 inimest

  Kategooria: Uudised

  ... da järk-järgult protseduurid ja põhimõtted teadustulemuste tulemuslikuks rakendamiseks igapäevameditsiinis. Projekt viiakse ellu sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, Tartu Ülikooli, Eesti Ha ... 21 Detsember 2018
 2. TAI raamat „Tervislik toitumine“ aitab soovituste virvarris orienteeruda

  Kategooria: Blogi

  ...  rahvusvaheliselt aktsepteeritud põhimõtted. Raamatu autorid on TAI toitumisekspert Tagli Pitsi ning TAI projektijuht ja toitumisnõustaja Kristin Salupuu. „Internetis ja paljudes mistahes keelest t ... 17 Oktoober 2018
 3. Uimastiennetuse õpetajaraamatu teooriapeatükid

  Kategooria: Koolis

  Uimastiennetuse õpetajaraamat (teooriapeatükid) Sisukord 1. peatükk: Noorte uimastitarvitamine Eestis ja teistes Euroopa riikides 2. peatükk: Uimastihariduse programmi põhimõtted 3. peatükk: Uimastitarvitamise põh ... 16 Veebruar 2016
 4. Tervisekalendri intervjuu: Omniva fookuses on töökeskkond ja töötajate turvalisus

  Kategooria: Blogi

  ... paneme ustele välja plakatid meeldetuletustega („Kas sul on naelikud kaasas?", „Jälgi teeolusid", „Ära kiirusta!"), sest kui hakatakse järsku jooksma, on olnud kukkumisi ka naelikutega. Selliseid asju kahju ... 27 Jaanuar 2016
 5. Eesti juubeliks otsitakse laste ja noorte looduse või liikumisharjumustega seotud projekte

  Kategooria: Uudised

  ... de Majas (Pikk 26, Tallinn). Venekeelne infopäev toimub 22. oktoobril algusega kell 11 Loodusmuuseumis (Lai 29a, Tallinn). Taotlusvooru tingimused, taotluste hindamise põhimõtted ja muu seonduv materjal o ... 20 Oktoober 2015
 6. Põltsamaa kool jättis seljataha esimese VEPA-aasta

  Kategooria: Blogi

  ... endatakse õpiülesannete sooritamise ajal, kuid selle elemente kasutatakse mistahes olukorras õpilastega töötamisel. Mängu põhimõtted: Õpilase tähelepanu saamiseks kasutatakse VEPA vaikust (käemärgid ... 18 Juuni 2015
 7. Toitumise aktiivtööd

  Kategooria: Koolis

  ... ENIREEGLID KII T1 Aktiivtöö: SEEDEELUNDKOND KII T2 Aktiivtöö: SARNASUSED JA ERINEVUSED KII T3 Aktiivtöö: TOIDUAINETE VALIKU PÕHIMÕTTED KII T4 Aktiivtöö: TOIDUPÜRAMIID KII T5 Aktiivtöö: TALDRIKURE ... 13 Veebruar 2015
 8. Aruteluseminarid kogukonna heaolu teemal

  Kategooria: Paikkonnas

  ... stutus? „tervis igas poliitikas" põhimõtted: avaliku ruumi planeerimise, ettevõtlus-, tööturu-, sotsiaal- ja hariduspoliitika juht kui eestkõneleja ja kogukonna motiveerija. Arutelude pikkus on ... 09 September 2014
 9. Miks ei peaks noored tarbima alkoholi ja suitsetama?

  Kategooria: Blogi

  Rimi tervisenõustaja Katrin Pärt soovitab noorel enne pakutud alkoholi või suitsu vastuvõtmist oma põhimõtetega silmitsi seista ja endalt küsida, kas teiste pakutud põhimõtted sobivad enda omadega kokku.  ... 28 Juuli 2014
 10. Millele mõelda seoses uimastiennetusega koolis

  Kategooria: Koolis

  ... tajatele võimalust osaleda täiendkoolitustel uimastiennetuse ning tervisedenduse teemadel (nt tervisedenduse ja tõhusa uimastiennetuse põhimõtted ning võimalused koolis, kodus, kogukonnas)? Kas koolis e ... 21 Mai 2014
 11. Uimastitega seotud olukorrad

  Kategooria: Koolis

  ... t. Loe edasi: Uimastitega seotud juhtumi lahendamise üldpõhimõtted  ... 22 Aprill 2014
 12. Uimastitega seotud juhtumi lahendamise üldpõhimõtted ...

  Kategooria: Koolis

  Uimastitega seotud olukorrad on alati tundlikud ning võivad põhjustada ebameeldivusi kõigile seotud isikutele. Lahendamisel on esikohal õpilaste ja koolitöötajate turvalisus ning heaolu. Uimastitega ... 22 Aprill 2014
 13. Uimastitega seotud olukorrad ja nende lahendamine

  Kategooria: Koolis

  Uimastitega seotud olukorrad Uimastitega seotud juhtumi lahendamise üldpõhimõtted Uimastitega seotud juhtumi lahendamine Uimastitega seotud juhtumite ülesmärkimine  ... 22 Aprill 2014
 14. Üldised põhimõtted ja väärtused ...

  Kategooria: Koolis

  Turvaline ja toetav koolikeskkond. Õpilaste heaolule ning vajadustele vastava koolikeskkonna kujundamisele paneb aluse positiivne ja toetav õhkkond koolis. Õpilaste seotus- ja ühtekuuluvustunne, sarnased ... 22 Aprill 2014
 15. Miks on koolis vaja ellu viia uimastiennetust?

  Kategooria: Koolis

  ...  ... 22 Aprill 2014
 16. Lähtekohad uimastiennetuseks koolis

  Kategooria: Koolis

  ... i ellu viia ning millised on koolipõhise uimastiennetuse üldised põhimõtted ja väärtused. Miks on koolis vaja ellu viia uimastiennetust? Üldised põhimõtted ja väärtused  ... 22 Aprill 2014
 17. Valitsus kiitis heaks põhimõtted alkoholi tarvitamise vähendamiseks ...

  Kategooria: Uudised

  Valitsus sai ülevaate alkoholi rohelisest raamatust ja kiitis heaks põhimõtted ning meetmed alkoholi tarvitamise vähendamiseks. Alkoholipoliitika roheline raamat annab ülevaate alkoholitarvitamisest ol ... 21 Veebruar 2014
 18. Tegevused ja tulemused 2013

  Kategooria: Lasteaias

  ... tidele Tervisedendus ja -kasvatus lasteaias. Üldised põhimõtted ja korraldus (4 x 8 h). Koolitajad: Marge Grauberg, Aita Arund, Inge Tamm. Osales 114 koolieelse lasteasutuse töötajat. Tervisedendu ... 06 Märts 2013
 19. Tegevused ja tulemused 2014

  Kategooria: Lasteaias

  Koolitused haridusasutuste töötajatele ja teistele spetsialistidele Tervisedendus ja -kasvatus lasteaias. Üldised põhimõtted (8 t). Toimus neli koolitust (Tartu, Pärnu, Rakvere). Laste sotsiaalsete osk ... 06 Märts 2013
 20. Koolitus "Tervislik toitumine töökohal"

  Kategooria: Töökohal

  ... Toitumise ja toiduvaliku üldpõhimõtted Soovitused toitlustamise korraldamiseks töökohal Toitumisprogramm NutriData Koolitusmeetodid: loeng, osalejate aktiivne kaasamine: küsimustikud, rühmatööd  ... 18 Detsember 2012