Projektid / Vanemlusprogramm "Imelised aastad"

Otsime grupijuhte

  • 12. Oktoober 2018

Kutsume kohalikke omavalitsusi saatma oma piirkonna kandidaate grupijuhtide väljaõppesse, mis toimub 6.-8. novembril 2018. a Tallinnas. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 19. oktoober 2018. a.

Konkursi kutset saad vaadata siit. Taotlusvormi leiad siit.


Konkursi kokkuvõte:

  • Konkursi raames valitakse välja orienteeruvalt 20 kandidaati, kes läbivad tasuta põhiprogrammi grupijuhi väljaõppe.
  • Kandidaate otsime järgmistest maakondadest: Hiiumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa ja Võrumaa. Ida-Virumaale ja Tartumaale otsime grupijuhte, kes viivad programmi läbi vene keeles. Igasse maakonda võetakse kindel arv uusi grupijuhte (vt konkursi kutset).
  • Konkursil osalemiseks tuleb KOVil esitada taotlus, kus on toodud kandidaatide info, kellega soovitakse programmi läbiviimisel tulevikus koostööd teha, ning igal kandidaadil tuleb esitada kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid. Eeldame, et põhjalikum hindamisprotsess kandidaatide valikul viiakse läbi KOVi poolt, võttes arvesse konkursi kutses toodud tingimusi.
  • Kuna koolitusgruppi viivad korraga alati läbi kaks grupijuhti, siis ootame esmajoones kandideerima koos töötada soovivaid grupijuhtide paare. Kutsume ühe piirkonna KOVe tegema grupijuhtide leidmisel omavahel koostööd. Kandidaatide leidmisel ja hindamisel soovitame KOVil appi võtta selles piirkonnas juba tegutsevad grupijuhid (vt kutsest Lisa 2).
  • Väljaõppe viib läbi „Imelised aastad“ programmi litsentseeritud treener Siri Gammelsæter. Väljaõpe toimub inglise keeles ja tagatud on eestikeelne järeltõlge. Iga osaleja on vastutav oma transpordi- ja ööbimisega seotud kulutuste eest.
  • Taotluste esitamise tähtaeg on 19. oktoober 2018. a.
  • Kui KOVi poolt saadetud kandidaat vastab antud kutses kirjeldatud tingimustele ja osutub valituks, siis on KOVil võimalik kohe taotleda toetust programmi läbiviimiseks 2019. aastal sügiseses taotlusvoorus. Taotlusvoor on avatud oktoobrist novembri keskpaigani. Toetuse suurus on kuni 50%, Ida-Viru, Põlva, Valga ja Võru maakonnas kuni 75% koolitusgrupi maksumusest. Toetuse taotlemist puudutav info on leitav siit. Sügisest konkurssi puudutav info täpsustub oktoobri alguseks.

 

Kontaktisik: Kärt Vajakas, 659 3933