Tervise edendamine / Lasteaias

Seksuaalkasvatus

  • 10. Juuli 2017

Toeta lapse arengut. Lapsest lähtuv seksuaalkasvatus (2016)

Lapsevanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele mõeldud plakat selgitab 0–6-aastaste arengut ning jagab suuniseid lapsest lähtuvaks seksuaalkasvatuseks. Sisu on jagatud vanusegruppide lõikes kolme ossa: 1) Mis toimub? 2) Mida laps võib teha või küsida? ning 3) Mida täiskasvanu saab teha lapse toetamiseks ja suunamiseks?

Plakati väljaandja on Soome rahvastikuühendus Väestöliitto. Teksti on koostanud dr Pamela Kauppinen, lastepsühhiaater Raisa Cacciatore ja ämmaemand Susanne Ingman-Friberg.

Eestikeelse plakati saab alla laadida siit ja venekeelse siit.