Tervise edendamine / Lasteaias

Veebipõhine lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna (PSKK) hindamise töövahend

Tervise Arengu Instituut on koostöös erinevate spetsialistidega lasteaedadele välja töötanud tasuta veebipõhise eesti- ja venekeelse töövahendi koos küsimustikega, mille abil saavad nii lasteaia töötajad kui lapsevanemad anda hinnangu lasteaia psühhosotsiaalsele keskkonnale sellistes valdkondades nagu: 1) sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine, 2) koostöö ja aktiivõppe toetamine, 3) füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine, 4) loovuse väärtustamine, 5) lasteaia ja kodu koostöö edendamine ning 5) võrdsete võimaluste loomine. Rohkem infot psühhosotsiaalsete valdkondade kohta leiad pdf_buttonsiit.

Hindamine on anonüümne ja küsitluse läbi viinud lasteaiale genereerib programm tulemuste raporti, mille alusel on võimalik planeerida arendustegevusi laste ja töötajate heaolu toetamiseks.

PSKK hindamise tööriist Terviseinfo veebikeskkonnas on lasteaedadele kasutamiseks avatud alates 2013. aastast. 2015. aastal lisandus venekeelne tugi. Hindamiskeskkond ei ole avalik, sinna pääseb lasteaia kontole loodava parooliga sisse logides. Hindamise läbiviimiseks ajavahemikus oktoobrist 2015 kuni juulini 2016 palume lasteaedade juhtidel, kes ei ole varasemalt hindamiskeskkonda kasutanud, võtta ühendust terviseinfo@tai.ee paroolide saamiseks. Lasteaiad, kes on hindamiskeskonda eelneva(te)l aasta(te)l kasutanud, pääsevad keskkonda olemasolevate paroolidega.

Juhend "Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias" (2015)

Metoodiline materjal on abiks lastega töötavatele spetsialistidele lapse vajaduste või probleemide märkamisel ja oskuslikul tegutsemisel, et parimal moel laste vaimset tervist toetada.

Materjali saad vaadata ja alla laadida eesti keeles siit ja vene keeles siit

Voldik "Ole toeks lapse enesehinnangu kujundamisel" (2011)

Infomaterjali saad vaadata ja alla laadida eesti keeles siit ja vene keeles siit

Kogumik "Psühhosotsiaalne keskkond koolieelses lasteasutuses" (2007)

Materjal aitab paremini mõista ja lahti seletada psühhosotsiaalse keskkonna tähendust lapse arengule. Kogumikus kirjeldatakse teoreetiliste teadmiste ja praktiliste näidete kaudu lapse arengu sotsiaalseid, psühholoogilisi ja emotsionaalseid aspekte ning võimalusi erinevate organisatoorsete, korralduslike, koostöömeetodite ja pedagoogiliste oskustega kujundada eelkooliealiste laste arengut ja tervist toetavat keskkonda.

Kogumik julgustab koolieelsete lasteasutuste juhte ja õpetajaid teadlikult ning loovalt kasutama haridusasutuste võimalusi laste arengut ja tervist toetava psühhosotsiaalse keskkonna kujundamisel ja seeläbi ka rahvastiku vaimse tervise edendamisel.

Materjali saad vaadata ja alla laadida eesti keeles siit ja vene keeles siit.