Tervise edendamine / Tervishoiuasutuses

Haigla kui tervist edendava institutsiooni kontseptsioon on midagi enamat kui lihtsalt lisa traditsionaalsele ravitegevusele haiglas. Läbi tervist edendava liikumise püütakse edendada totaalset kvaliteedijuhtimist haiglates.

Tänapäeval kulgevad haiglate arengutendentsid kahes üsna erinevas ja vastandlikus suunas. Ühel poolt püüdlevad haiglad parema diagnostika ja ravi poole, varustades end parimate kõrgtehnoloogiliste vahenditega. Teiselt poolt on haiglad muutumas tervisekeskusteks, kus teostatakse tervisedendamist, preventsiooni ja rehabilitatsiooni samaaegselt raviga. Viimasena mainitud suunda püüabki tervist edendavate haiglate (TEH) liikumine arendada.

Tervist edendavate haiglate erinevuseks ongi nende suurem rõhuasetus patsiendi, tema lähedaste ja personali terviseharidusele ning organisatsiooni tasandil tervist toetava keskkonna kujundamisele, parandades seeläbi üksikisiku ja paikkonna tervist.

Haiglate tervist edendavate programmide variatsioonid on lõputud, ulatudes tervisliku eluviisi propageerimisest haiglakoosseisule, patsiendile ja sugulastele kuni toimetulekut toetavate koolitusprogrammideni kroonilistele haigetele ja nende lähedastele.

Tervist edendavate haiglate ja terviseteenuste võrgustiku eesmärkideks on:

  • tõsta tervishoiuteenuse kvaliteeti;
  • integreerida terviseteenus (sh ennetus ja edendus) selgemalt raviteenuse juurde tervishoiuasutuste igapäevatöös ja kvaliteedijuhtimise süsteemis;
  • parandada patsiendi, tema lähedaste ja haiglapersonali tervist ning rahulolu;
  • kujundada koostöös paikkonna institutsioonidega tervist soodustav keskkond elanikkonnale.

Eestis sai tervist edendavate haiglate võrgustik alguse 2000. aastal ja seda arendab ja koordineerib Tervise Arengu Instituut. Loe lähemalt võrgustikust, selle ajaloost ja liitumisvõimalustest siit.