Tervise edendamine / Töökohal

Töökohal heaolu arendamisel on Eesti töökohtadel levinud järgmised tegevused:

 • Koolitused ja treeningud: suhtlemispsühholoogia, kehtestamine ja koostöö, stress, emotsionaalse pinge reguleerimine, läbipõlemine, konfliktide juhtimine, läbirääkimised, meeskonnatöö, riietus ja hügieen
 • Regulaarne ametioskuste hindamine ja sellele järgnev täiendkoolitus
 • Regulaarne tööülesannete ja vastutuse selgitamine ja täpsustamine
 • Mikrokliimat diagnoosivate küsimustike läbiviimine
 • Arenguvestlused
 • Suhtlemise heades tavades kokkuleppimine ja nende treenimine mikrokliima parandamiseks
 • Teemapäevad tööjuhendajatele. Tööjuhendamise alased treeningud: kuidas kokku leppida selged ja arusaadavad juhised, eeskirjad
 • Õppimise soodustamine töökohal

Veel vähe levinud tegevused:

 • Teavitavad artiklid ja lingid tööstressist internetis
 • Regulaarsed stressijuhtimise treeningud.; stress-maha päevad: teraapiad, lõõgastumise võimalused, üritused
 • Koolitused ruumipsühholoogiast, töö- ja unerütmidest
 • Enesekaitse treening
 • Paindliku töögraafiku võimaldamine
 • Töötajate arutelud töötervise teemadel
 • Töötajate rahulolu, pühendumise ja hõivatuse uuringud
 • Tunnustusvestluste ehk nn „sünnipäevavestluste" ja igakuiste töövestluste alane väljaõpe juhtidele ning nende regulaarne läbiviimine alluvatega
 • Vastastikuse koostöö ja tööjuhendamine rühmad
 • Rühma-arutelud koostöömeeskondades töösuhete ja -probleemide üle koos muudatusettepanekute väljatöötamisega töönõustaja juhendamisel
 • Kiusamisele (mobbing), ahistamisele ja tõrjumisega toimetuleku treeningud
 • Treening agressiivsete isikute ja vägivaldsete olukordadega toimetulekuks
 • Koolitusprogramm „me võime rääkida kõigest", programm „kas me peaks rääkima..."
 • Mentorlus, supervisioon ehk tööjuhendamine ja töönõustamine (sh nõustamine isiklike tööväliste) probleemide korral
 • Uue töötaja ja uude töökohta sisselamisprogrammid
 • Postkast, kuhu võib jätta ettepanekud

Tulevik võib kaasa tuua järgmised tegevused:

 • Vastastikuse nõustamise (eneseabi) rühmad
 • Individuaalnõustamine, regulaarne supervisioon (töönõustamine), juhendamine (coaching)
 • Tööpositsiooni vahetamine (juht _ alluv)
 • Mobiili ja interneti lahendused stressiseisundi ja tervisenäitajate mõõtmiseks
 • Karjääri kavandamine ja pikaaegsed arenguplaanid
 • Tervise meeeskonnad
 • Õppimispäevad (sarnaselt tervisepäevadele) kord kuus tööandja kulul