Valdkonnad / Alkohol

Nõustamisoskuste täiendamise koolituse eesmärk on täiendada ja arendada osalejate nõustamisoskusi tööks alkoholi liigtarvitava patsiendiga. Koolitusel käsitletakse tervishoiutöötaja hoiakuid nõustamissuhtes, koostöösuhte loomist, resistentsuse ja ambivalentsusega toimetulekuviise. Harjutatakse küsitlemis- ja kuulamisoskusi, peatutakse läbirääkimiste ja grupi nõustamise oskustel. Koolitusele järgneb seminar, mille käigus osalejad peegeldavad nõustamisoskuste praktiseerimisest saadud kogemusi ning toimub juhtumite arutelu.

Koolituse sihtrühm: vaimse tervise õed, pereõed, teised tervishoiutöötajad, tervishoiutöötajaks õppivad üliõpilased, teised alkoholitarvitamise häirega patsiendiga/kliendiga töötavad spetsialistid, sh psühholoogid, sotsiaaltöötajad

Järgmine koolitus toimub 2019. aasta teisel poolaastal.