Otsi

Otsi sõna õpetaja Kokku: 58 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Liikumisõpetajate panus laste arengusse on märgatav ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) uuris, kuivõrd mõjutavad liikumistingimused lasteaias laste füüsilist arengut. Selgus, et lasteaedades, kus on tööl erialase haridusega liikumisõpetaja, on enam tegeletud las ... 10 Oktoober 2019
 2. Laste vaimset tervist saab edukalt juba algklassides toetada

  Kategooria: Uudised

  ... ui kodus ning sellest võidab terve ühiskond. Eesti koolides on VEPA kasutusel 2014. aastast. Programmis on tänaseks osalenud üle 4500 õpilase ja üle 250 õpetaja enam kui 100 koolist üle Eesti. Kuigi pro ... 08 Oktoober 2019
 3. TEL võrgustiku suvekool 2019

  Kategooria: Lasteaias

  ... joogatunnis, mida viis läbi TAI laste ja noorte valdkonna vanemspetsialist ja kundalini jooga I taseme õpetaja Triinu Kalle. Teisel päeval mõtestati neljas töötoas koos ekspertidega erinevatel teemadel: Tee ... 03 Juuli 2019
 4. Lapsevanema roll laste uimastitarvitamise ennetamisel

  Kategooria: Töökohal

  ... e sõltuvusainete tarvitamisse ning sõlmi kokkuleppeid laste järelevalve osas. Ühised kokkulepped, seisukohad ja väärtushinnangud aitavad luua lapse ümber turvalise kasvukeskkonna ning vähendada tõenäosust sõ ... 30 Mai 2019
 5. Mentorlus tagab eduka õppimise

  Kategooria: Blogi

  ... petajaid professionaalsest läbipõlemisest ning kuidas mentori kasutamine aitab õpetajat väga palju erivajadustega laste õpetamisel. Eesti haridussüsteemis ei ole mentori kasutamine veel väga levinud. A ... 17 Mai 2019
 6. Koolitus õpetab spetsialiste paremini kuulama erivajadusega last

  Kategooria: Uudised

  ... e võimaliku seksuaalvägivalla pärast või lapse kohatu seksuaalkäitumine, mille puhul inimene soovib kellegagi nõu pidada. Eestis on täna kaks lastemaja – põhja ja lõuna lastemaja. Lastemajade kontakt ... 07 Märts 2019
 7. VEPA otsib käitumisoskuste mängu mentoreid

  Kategooria: Blogi

  VEPA Käitumisoskuste Mäng kuulutab välja avaliku konkursi, et leida 2019/20 õppeaastaks programmi uusi eesti ja vene keelseid mentoreid, kes aitaksid toetada õpetajaid VEPA programmi rakendamisel. Eesti ke ... 18 Veebruar 2019
 8. Turvalise interneti päev õpetab nutivahendeid nutikamalt kasutama

  Kategooria: Uudised

  ... üleskutse: „Soovime, et Eesti erinevates kohtades saaksid nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad Teie abiga osa turvalise interneti päevast ning oleksid nutivahendite kasutamisel veelgi nutikamad. Kuts ... 04 Veebruar 2019
 9. Vaid pooled seksuaalselt väärkoheldud lastest räägivad sellest kellelegi

  Kategooria: Blogi

  ... a varjatud – vaid pooled lastest räägivad juhtunust kellelegi. Väga harva on selleks politsei, õpetaja, sotsiaalpedagoog või psühholoog. Peamised vaikimise põhjused on hirm vanematele muret valmistada ... 16 November 2018
 10. „Imelised aastad“ programm sai juurde 22 uut grupijuhti

  Kategooria: Uudised

  ... äbi alates 2000-st aastast, ta on olnud ka grupijuhtide juhendaja ning töötanud nii koolipsühholoogi kui kliinilise psühholoogina. Seni on grupijuhtide õpetajateks olnud kliiniline lapsepsühholoog Caroli ... 07 November 2018
 11. VEPA mäng kuulutab välja jõulukaartide konkursi

  Kategooria: Blogi

  ... grammis ja teavad, mis on VEPA. Oma jõulukaarti saab meisterdada iseseisvalt kodus, kunstiringis või kooli kunstitunnis. Väga tore, kui õpetaja korraldab kunstitunni, kus kõik õpilased korraga saavad teg ... 18 Oktoober 2018
 12. VEPA jõulukaartide konkurss

  Kategooria: Koolis

  ...  Kaardi tagaküljele peaks kindlasti kirjutama kunstniku nime, klassi, kooli ja klassijuhataja nime. Milline ei ole vepa jõulukaart? VEPA jõulukaardiks ei ole lapsevanema või õpetaja joonistatud, Interneti ... 18 Oktoober 2018
 13. VEPA-t teavad hästi juba üle saja kooli Eestis

  Kategooria: Blogi

  ... itab, et VEPA sobib igasse konteksti, sest kõige olulisem on õpetaja enda entusiasm metoodika rakendamisel ja julgus panustada laste tulevikku. VEPA metoodikat katsetatud 106 koolis üle Eesti; 2 ... 08 Oktoober 2018
 14. Viis soovitust lapsevanemale uueks kooliaastaks

  Kategooria: Blogi

  ...  mõista ja abistada, või algatad allkirjade kogumise, et temast vabaneda? Laps õpib sind vaadates ja sinuga koos. Näita eeskuju. Märka, kui su lapsel on mure – näiteks, kui on oht, et teda kiusatakse  ... 14 September 2018
 15. Lõuna lastemaja avas oma uksed

  Kategooria: Uudised

  ... ure või kahtlusega pöörduda nii lapsevanemad kui lastega töötavad inimesed, nagu näiteks lasteaia- või kooliõpetajad ja arstid. Pöördumise põhjuseks võib olla mure võimaliku seksuaalvägivalla pärast või  ... 12 September 2018
 16. Kasulaps koolis. Kooliprobleemide põhjused ja kuidas oma last aidata

  Kategooria: Blogi

  ... ee ehitab omakorda põhja õigele suhete kujunemisele nagu õpetaja-õpilane lasteaias ja ka edasises koolielus. Sisemise seisukoha puudumine noorel raskendab tema teadvustatud osavõttu õppeprotsessist või viib ... 12 September 2018
 17. TEL võrgustiku suvekool 2018

  Kategooria: Lasteaias

  ... gle Madissoo. Pärast lõunat tutvustas dr Liis Talvik projekti “Laste hammaste tervis” tegevusi ja lasteaedadele valminud uut metoodilist juhendit „Hambatarkused “. Suutervise edendamise võimalustest ja ko ... 15 August 2018
 18. Käsiraamat „VEPA kodu“ toob tunnustatud oskused lapsevanemateni

  Kategooria: Blogi

  ... a levitavad VEPA mentorid ja meeskond käsiraamatut VEPA metoodikat rakendavate õpetajate seas.    ... 09 Mai 2018
 19. Õpetajad ...

  Kategooria: Koolis

  ... oostööd ning ennetab seeläbi õpilaste käitumisprobleemide teket või süvenemist.  VEPA metoodika lihtsustab ka seetõttu õpetaja tööd. VEPA metoodikat kasutavad õpetajad soovitavad seda ka teistele! VEPA Käi ... 24 November 2017
 20. Seksuaaltervis

  Kategooria: Lasteaias

  ... terjal on mõeldud 4-7-aastaste laste õpetajatele, et toetada lapse arengut, sh seksuaalset arengut, koolieelses eas. Materjal sisaldab 15 teemakäsitlust, mis võtavad arvesse vanust, eakohaseid õppimisv ... 23 November 2017