Otsi

Otsi sõna ülesanded Kokku: 19 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Kui tervislik on sinu kodukontor?

  Kategooria: Blogi

  ... ri kõige keerulisemad ülesanded hommikusse, mil energiat jagub, ning rutiinsemad tööülesanded päeva teise poolde. Päevaplaani lisa ka asendite vahetamine, liikumispausid ja treening (võimalusel värskes õhus ... 30 Märts 2020
 2. Varjatud haigustekitaja töökohal

  Kategooria: Blogi

  ... ed seda nõuavad. Oluline on ka ventilatsioonisüsteemi uuendamine; ohualade märgistamine ja nõuetekohaste ohutusmärkide kasutamine piirkondades, kus töötajad puutuvad või võivad kokku puutuda kantserogeeniga jne. Mis ... 16 Jaanuar 2020
 3. Kõige olulisem on mitte minna mööda

  Kategooria: Blogi

  ... idagi on teisiti. Energia on teistsugune, samuti mõtted. Millised on Eesti ettevõtetes need probleemid, mis on Teile koolitusi tehes silma hakanud? Kus ühel hetkel võib olla vaja vaimse tervise esmaabi ... 20 November 2019
 4. Minister Kiik kinnitas Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosseisu

  Kategooria: Uudised

  ... gisid ka Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse alusel tehtud muudatused Eesti õigusaktides, mis panevad valdkonnas tegutsevatele eetikakomiteedele mitmed uued ülesanded. Edaspidi peab eetikakomitee ... 14 Oktoober 2019
 5. Töökeskkond peab olema ohutu ja töötaja tervist hoidev

  Kategooria: Blogi

  ... tsustusõigus; eelarvamused tulenevalt töötaja east, soost, rassist, rahvusest või religioonist; vägivalla, hirmutamise või kiusamise võimalikkus tööl; ebameeldiv või ohtlik füüsiline töökeskkond jms. Kõik ... 15 Aprill 2019
 6. VEPA otsib käitumisoskuste mängu mentoreid

  Kategooria: Blogi

  ... amine (u kord ühe-kahe kuu jooksul), vastava aruandluse pidamine; õpetajate individuaalne nõustamine koha peal ja e-posti või telefoni teel; esimestel koolituspäevadel osalemine koos juhendatava õ ... 18 Veebruar 2019
 7. Tervisenõukogu ülesanded ...

  Kategooria: Paikkonnas

  riiklike tervisestrateegiate ja -programmide elluviimine ning koordineerimine maakonnas/kohalikus omavalitsuses; maakonna/omavalitsuse elanike informeerimine terviseolukorrast ja terviseteenuste olemasolust, ... 05 Jaanuar 2018
 8. Kuulmislangus töökeskkonnast – müra tõttu

  Kategooria: Blogi

  ... vat mõju tööülesannete täitmisele (nt kontsentreerumist või suhtlemist nõudvad tööd) või suulise märguande edastamisele; töökohtade ja töövahendite korrasoleku ja hoolduse tagamisele. Oma kuulmisteravust saa ... 22 August 2014
 9. Toidu saasteained puu- ja köögiviljades

  Kategooria: Blogi

  ... se eest vastutab toidukäitleja. Regulaarset järelevalvet korraldab ja teostab Eestis Veterinaar- ja Toiduamet. Teatud ülesanded on ka Maksu- ja Tolliametil ning Tarbijakaitseametil. Saasteainete alase olukorra jälg ... 21 Märts 2014
 10. Vaimset tervist aitab hoida üksteist toetav ja arvestav koolikeskkond

  Kategooria: Blogi

  ...  kui asjad ei lähe ootuspäraselt. Valikuid on alati mitu. Kui organisatsioonil on kogenud juht, kellel on hea meeskond ja ülesanded jaotatud, siis igasugustes uutes olukordades tulevad lahendused loovalt j ... 30 September 2013
 11. Riigikantselei juurde luuakse vigastussurmade ennetamiseks rakkerühm

  Kategooria: Uudised

  ... ed koostöömehhanismid ning lepib kokku ministeeriumide ja asutuste täpsed ülesanded ja vastutuse. „Püsivate positiivsete tulemuste saavutamiseks peame korraldama erinevate ministeeriumide koordineeritud koostöö ... 12 September 2013
 12. Tervisedenduse alane baaskoolitus ettevõtetele ja organisatsioonidele: II moodul

  Kategooria: Töökohal

  ... aktilised ülesanded Koolitaja: Külli Luuk (Tervise Arengu Instituut) Koolitusmeetodid: loeng, rühmatöö, diskussioon, paaristöö, iseseisev töö Jagatavad materjalid: koolituse loengumaterjal, metoodiline abimat ... 18 Detsember 2012
 13. Koolitus "Läbipõlemise ennetamine ja vaimse tervise edendamine pedagoogidele"

  Kategooria: Töökohal

  ...  harjutused, ülesanded. Jagatavad materjalid: koolituse elektrooniline loengumaterjal, metoodiline abimaterjal. Koolituse pikkus: 8 akadeemilist tundi. Tervise Arengu Instituut korraldab sihtgrupile ... 18 Detsember 2012
 14. Koolitus "Kolleegide motiveerimine tervisedendusele"

  Kategooria: Töökohal

  ... ülesanded, rühmatööd. Soovi korral tagasiside oma arengusuundade kohta. Jagatavad materjalid: koolituse loengumaterjal, metoodiline abimaterjal. Koolituse pikkus: 6 või 8 akadeemilist tundi. Ter ... 18 Detsember 2012
 15. Müra on inimest häiriv, tema tervist ja heaolu kahjustav heli!

  Kategooria: Blogi

  ...  tööülesanded; 4) vältida taustmüra häirivat mõju tööülesannete täitmisele (nt kontsentreerumist või suhtlemist nõudvad tööd); 5) regulaarselt hooldada töövahendeid. Lisaks on kohustus märgistada müra ... 23 August 2012
 16. Väikse Eesti viisteist nägu

  Kategooria: Blogi

  ... s avalikustame ka andmed 2011.a läbi viidud mahukast uuringust, millega uurime põhjalikumalt tervisenäitajaid ning neid mõjutavaid tegureid kohalikes omavalitsustes. Tegu on Eestis esmakordselt läbiviida ... 23 Veebruar 2012
 17. Sotsiaaltöö uus number käsitleb omavalitsuste võimalusi hoolekande korraldamisel

  Kategooria: Uudised

  ... lesanded ja vastutus, millega tuleks arvestada eestkostetava vara valitsemisel jms. Marek Atonen sotsiaalministeeriumist annab ülevaate valminud uuringust, mille käigus analüüsiti toimetulekutoetuse  ... 03 Jaanuar 2012
 18. Maakondlikud tervisetoad ja tervisenõukogud 2005-2017

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ke tervisetubade. Maavalitsused lõpetasid oma töö detsembris 2017 ning nende ülesanded rahvastiku tervise edendamisel lähevad üle kohalikele omavalitsustele.  ... 17 Aprill 2011
 19. Vähiennetus

  Kategooria: Vähiennetus

  ... test rakkudest. Selles hiiglaslikus majapidamises läheb rakkude uuenemisel paratamatult midagi viltu. Loodus on rakus olevatele geenidele andnud kaasa väga erinevad ülesanded ja teatud geenidel on olema ... 24 Märts 2011