Otsi

Otsi sõna alkoholipoliitika Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Laura Aaben: Eesti alkoholipoliitikast analüütiku pilgu läbi ...

  Kategooria: Blogi

  Eestis toimuv alkoholipoliitika debatt on leidnud tähelepanu ka mujal Euroopas. Praxisega võttis ühendust The Baltic Times sooviga paremini mõista Eesti alkoholitarvitamise ja -poliitika olukorda. Ülevaate ol ... 15 November 2015
 2. Minister Ossinovski: välja pakutud alkoholipoliitika ettepanekud ongi mõistlik kompromiss ...

  Kategooria: Uudised

  ... tika on eeskätt osa tervisepoliitikast, mistõttu lähtub riik alkoholiga seotud regulatsiooni loomisel rahvatervise – inimeste tervise kaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise – eesmärkidest. R ... 13 November 2015
 3. Narvas antakse ülevaade paikkondade tervisealaste pädevuste tõstmise projektist

  Kategooria: Uudised

  ... mes omavalitsuses – Kuressaare, Põltsamaa ja Põlva – ellu viidud kohaliku alkoholipoliitika pilootprogrammi tegevusi ning selle käigus tehtud uuringut noorte alkoholitarbimist mõjutavatest teguritest. Sam ... 09 November 2015
 4. Kultuurne joomine algab kodust

  Kategooria: Blogi

  ... heline raamat". Sotsiaalministeerium 2013. 2. C. MacAndrew; R. B. Edgerton. „Drunken Comportment: A Social Explanation". 1970 3. E. L. Shor. „Adolescent alcohol use: social determinants and the case f ... 07 September 2015
 5. Algab üle-eestiline alkoholi tarvitamist, hoiakuid ja kahjusid hindav uuring

  Kategooria: Uudised

  ... u tulemused annavad põhjaliku ülevaate olukorrast Eestis ning sisendi Eesti alkoholipoliitika meetmete efektiivsemaks juurutamiseks. „Kuigi teema kajastus erinevates uuringutes on olemas, ei ole Eesti ... 06 Juuli 2015
 6. Uimastiennetuse valitsuskomisjon peab õigeks keelustada alkoholi elustiilireklaamid

  Kategooria: Uudised

  ... alitsuskomisjoni juhi, siseminister Hanno Pevkuri sõnul ei saa noorte hoiakuid illegaalsete uimastite osas vaadata eraldiseisvana hoiakutest alkoholi. „Komisjoni liikmed toetasid alkoholipoliitika rohelise  ... 02 Juuni 2015
 7. Rimi: alkoholi mittemüümine joobes inimesele on müüjate jaoks väljakutse

  Kategooria: Uudised

  ...  otsustusõigus – nimelt müüjatel." „Meie kõige suurem probleem Sotsiaalministeeriumi alkoholipoliitika „Rohelises raamatus" sätestatu elluviimisel ning Kaupmeeste Liidu äsjavalminud alkoholi müügi juhendi j ... 29 Mai 2015
 8. Euroopa Parlament: alkohoolsete jookide pakendil peaks olema info kalorsuse kohta

  Kategooria: Uudised

  ... . Toiteväärtuse ja kalorsuse osutamine pudelil oleks minu arvates mõttekas." Kaja Kallas: "On viimane aeg pöörata tähelepanu üldisele alkoholipoliitikale Euroopas. Eriti oluline on seejuures suunata  ... 30 Aprill 2015
 9. Konverents algatas passiivne joomise mõiste kasutamise Eestis

  Kategooria: Blogi

  ... ika kujundamisel, nagu seda on teinud ka passiivse suitsetamise arvestamine tubakaga seotud piirangute loomisel. Samas on passiivse joomise mõistel ka mõned ohud – see vastandab probleemse alkoholitar ... 06 Aprill 2015
 10. Tulemas on passiivse joomise teemaline konverents

  Kategooria: Uudised

  ... ab valutama." Niinimetatud passiivne joomine või teistele tekitatud kahju (harm to others) on rahvusvahelises teadusmaailmas ning ka alkoholipoliitikas üha enam tähelepanu pälvimas. 30. märtsi konvere ... 13 Märts 2015
 11. Konverentsil räägitakse riigi ja omavalitsuse koostööst kohaliku alkoholipoliitika kujundamisel  ...

  Kategooria: Uudised

  Eesti Tervislike Linnade Võrgustik ja Tervise Arengu Instituut korraldavad kolmapäeval, 18. veebruaril konverentsi, mille põhiteema on kohalik alkoholipoliitika ning küsimus, kas alkoholikahjude ennetamine j ... 17 Veebruar 2015
 12. Seminar andis ülevaate alkoholi liigtarvitamise vähendamisest Suurbritannia näitel

  Kategooria: Blogi

  Veebruari alguses toimus Tallinnas seminar, kus anti ülevaade Suurbritannia riiklikust alkoholipoliitikast, alkoholi liigtarvitamise varajasest avastamisest ja alkoholitarvitamise häirega patsientide a ... 11 Veebruar 2015
 13. Vigastussurmade arvu Eestis võiks vähendada kaks korda

  Kategooria: Uudised

  ... ega. „Alkoholitarvitamise langusega kaasneb ka vigastushaigestumuse ja vigastussurmade vähenemine," ütles Jesse. „Seepärast on väga oluline alkoholipoliitika rohelise raamatu meetmete elluviimine." Vas ... 08 Jaanuar 2015
 14. Alkoholikonverents annab ülevaate Eesti alkoholiturust, noorte alkoholitarvitamisest ning haiguskoormusest

  Kategooria: Uudised

  ... rsket analüüsi alkoholiga seotud haiguskoormusest. Kohal on ka esinejad Lätist ja Leedust, kes teevad ülevaate alkoholipoliitikast meie lähinaabrite juures. Konverentsi "Tarbimisest tagajärgedeni" lõpetab ... 18 November 2014
 15. Kontakt

  Kategooria: Paikkonnas

  ... tel 659 3927 alo.raieste@tai.ee Alkoholipoliitika suund: Triinu Toobal tel 659 3809 triinu.toobal@tai.ee Partnerid: Eesti Tervislike Linnade Võrgustik Ahtri 8, 15078 Tallinn Projekti koordinaator: ... 09 September 2014
 16. Kohalik alkoholipoliitika ...

  Kategooria: Paikkonnas

  Projekti „Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades" kohaliku alkoholipoliitika tegevussuunal kaardistatakse erinevate kohaliku alkoholipoliitika meetmete ellurakendatavust Eestis. Kaardistamise  ... 09 September 2014
 17. Euroliidu miljonite abiga saab Eesti kaineks

  Kategooria: Uudised

  ... etele Riikliku alkoholipoliitika kava kohaselt võiks tulevikus saada ambulatoorset ravi ligikaudu 5300 inimest aastas. Haiglaravi vajaks hinnanguliselt kuni 1500 inimest aastas ja ravi kestus peaks ole ... 28 Juuli 2014
 18. Eesti elanike alkoholitarbimine väheneb

  Kategooria: Uudised

  ... ing ka valitsusel on siin suur roll riikliku alkoholipoliitika elluviimisel. Alkoholiaktsiisi laekus eelmisel aastal riigieelarvesse 209 miljonit eurot ja see on 7% enam kui eelmisel aastal. Aktsiisitulud ... 17 Juuni 2014
 19. Tallinnas kohtuvad Euroopa alkoholieksperdid

  Kategooria: Uudised

  Täna, 21. mail algab Tallinnas Tervise Arengu Instituudi ja Hollandi Alkoholipoliitika Instituudi (STAP) korraldatud kolmas üle-euroopaline konverents "Kerge kättesaadavus soodustab alkoholi tarvitamist" ( ... 21 Mai 2014
 20. Ravijuhend "Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus"

  Kategooria: Alkohol

  Tuginedes alkoholipoliitika rohelise raamatu soovitustele algatas Tervise Arengu Instituut 2013. aasta sügisel tõenduspõhise ravijuhendi koostamise alkoholi tarvitamise häire käsitluse ühtlustamiseks ja  ... 11 Aprill 2014