Search_title

Search Keyword alkoholitarvitamine Totalresultsfound

Search_result

 1. Alkoholitarbimine ja töövõime

  Search category: Blogi

  ... e töövõimetuse põhjustajana? Selline statistika puudub, ent kaudseid seoseid on võimalik leida. Teada on, et krooniline alkoholitarvitamine viib erinevate kehaliste ja vaimsete kahjustuste tekkimise ... 15 Juuli 2013
 2. Rahvusvaheline neerupäev 14. märtsil 2013

  Search category: Uudised

  ... alkoholitarvitamine, kõrge vererõhk), õige neeruhaige dieet ja sobiv kehaline aktiivsus. Oluline on ka meedikute informeerimine nende võtmerollist neeruhaigete avastamisel ja vajalike uuringute läbiviimisel ... 13 Märts 2013
 3. Terve Eesti SA: Alkoholikultuur vajab ümbermõtestamist

  Search category: Uudised

  ... Eesti Sihtasutuse tegevjuhi Keit Fomotškini sõnul on rohke alkoholitarvitamine saanud osaks kultuurist ja sedasi jätkates taastoodame olemasolevaid käitumismustreid, kujundades sarnaselt ka järeltuleva ... 13 September 2012
 4. Tervise Arengu Instituut soovitab: soola pane kahvliga!

  Search category: Uudised

  ... toime tulenebki naatriumist, õigemini selle liigtarbimisest. Soola pikaajaline liigtarbimine võib tõsta vererõhku, mis omakorda suurendab südamehaiguste tekke riski. Ülekaal, liigne alkoholitarvitamine, ... 09 Mai 2012
 5. Õiged mõtted on südame parimad sõbrad

  Search category: Blogi

  ...  ainult ümbritsevast, näiteks partnerist, majanduslikest tingimustest jne. Näilist sisemist tühjust täidetakse asendustegevustega nagu suitsetamine, alkoholitarvitamine, narkootikumid, ohtlikud ekstreemsuse ... 12 Aprill 2012
 6. Tähelepanu. Alkohol VÕIB teie tervist kahjustada

  Search category: Blogi

  ...  Mõnele piisab ühest, teisele 10 aastast Alkohol jõuab seedetraktist vereringe vahendusel kõikjale kehas. Seetõttu võib liigne alkoholitarvitamine tekitada sümptomeid samuti kogu kehas - peast kuni ... 09 Märts 2012
 7. Oma alkoholitarvitamise võimalikke terviseriske saab igaüks ise hinnata

  Search category: Uudised

  ... Test, mida peetakse üheks kõige täpsemaks, koosneb kümnest küsimusest ning see näitab, millisel riskitasemel on inimese alkoholitarvitamine. Riskitasemeid on kokku neli: madala riskiga tarvitamine, ... 21 Veebruar 2012
 8. Koos alkoholitarvitamisega on Eestis vähenenud ka ravikulud

  Search category: Uudised

  ... d teavitus „Iga jook jätab jälje", mis näitab, et ka mõõdukana tunduv alkoholitarvitamine teeb organismile kahju. Teleklippe, väli- ja printreklaame ning internetikeskkondi hõlmavat teavitust rahast ... 10 November 2011
 9. Juhendmaterjalid

  Search category: Alkohol

  Tervise Arengu Instituut on teiste riikide kogemustele tuginedes välja andnud eesti- ja venekeelsed info- ning eneseabimaterjalid, mille abil saavad inimesed hinnata oma alkoholitarvitamist ja astuda samme ... 31 Märts 2011
 10. Alkoholi liigtarvitamise varase avastamise ja nõustamise teenus

  Search category: Alkohol

  2010. aasta märtsikuus viidi läbi alkoholi liigtarvitamise varase avastamise ja nõustamise pilootprojekt. Pilootprojekti tulemused on kirjeldatud 2011. aastal ajakirjas Eesti Arst avaldatud artiklis „Prooviuuring ... 31 Märts 2011
 11. Alkoholipoliitika Eestis

  Search category: Alkohol

  2012. a valmis Sotsiaalministeeriumi koordineerimisel ning ekspertide ja huvigruppide koostöös Alkoholipoliitika roheline raamat. Raamatus kirjeldatud põhimõtted alkoholitarvitamise vähendamiseks kiitis ... 31 Märts 2011
 12. Toimivad meetmed

  Search category: Alkohol

  Maailma Terviseorganisatsioon on esitanud ülevaate erinevate alkoholipoliitika meetmete sisu ja efektiivsuse kohta. Tõenduspõhised andmed kinnitavad, et alkoholi tarvitamisest tingitud kahjude vähendamisel ... 31 Märts 2011
 13. Kuhu suunata abivajaja?

  Search category: Alkohol

  Üle-eestilised abi- ja nõustamisteenuste kontaktid leiad veebilehelt alkoinfo.ee. 30 Märts 2011
 14. Uuringud ja analüüsid

  Search category: Alkohol

  Alkoholitarbimist ja sellega kaasnevaid mõjusid Eestis käsitletakse Eesti Konjunktuuriinstituudi ning Tervise Arengu Instituudi ühiselt koostatud aastaraamatutes: Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud ... 30 Märts 2011
 15. Spetsialistile

  Search category: Alkohol

  Perearstitöö osaks on patsiendi terviseriskide avastamine ja nende mõjutamine soodsamas suunas. Üheks oluliseks terviseriskiks on alkoholi liigtarvitamine. Alkoholitarvitamine ja sellest tulenevad ... 30 Märts 2011
 16. Alkoholipoliitika

  Search category: Alkohol

  Alkoholipoliitika all mõeldakse meetmete ja tegevuste kompleksi, mis on suunatud alkoholi tarvitamisest tingitud tervise- ja sotsiaalsete kahjude vähendamiseks ühiskonnas. Alkoholipoliitika eesmärkideks ... 30 Märts 2011
 17. Alkoholi liigtarvitamise ennetamine

  Search category: Alkohol

  Eestis tarvitab alkoholi umbes 83% täiskasvanud rahvastikust. 2019. aastal tarvitati täiskasvanud inimese kohta 10,4 liitrit absoluutalkoholi. Hinnanguliselt on kõikidest alkoholitarvitajatest üks kolmandik ... 30 Märts 2011