Otsi

Otsi sõna depressioon Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Alanud kampaania juhib tähelepanu seostele alkoholi ja vaimse tervise probleemide vahel

  Kategooria: Uudised

  ... motsioone hoopis süvendada, tekitada lisastressi ja viia ka depressiooni või uneprobleemide tekkeni. Alkoholi tarvitamise ja kehvema vaimse tervise vahel on seos – alkoholitarvitajate seas esineb r ... 05 November 2019
 2. TAI uuring: uimastite tarvitamine on seotud vaimse tervisega

  Kategooria: Uudised

  ... itas uuring, et uimasti tarvitamine on seotud vaimse tervisega – tarvitajatel esines sagedamini depressiooni sümptomeid. TAI avaldas 16–64-aastaste Eesti elanike uimastite tarvitamise uuringu raporti, mis ... 21 August 2019
 3. UNICEF hindas Eesti perepoliitika üheks maailma parimaks

  Kategooria: Uudised

  ... ärgset depressiooni ja aitab kaasa soolise ebavõrdsuse vähendamisele. Eestis pikeneb senine kahenädalane isapuhkus 30 kalendripäevale alates 1. juunist 2020. Lisaks, Euroopa Liidu Nõukogu võttis 13. j ... 18 Juuni 2019
 4. Tervisekäitumise uuring: pooled eestimaalased hindavad oma tervist heaks

  Kategooria: Uudised

  ... ud. Depressiooni tundis 17% vastanutest, siin on samuti võrreldes 2016. aastaga (21%) toimunud oluline langus. Toitumine: Inimesed püüavad toituda aina teadlikumalt Riiklikud toitumissoovitused nä ... 01 Aprill 2019
 5. Uues laste tervise jälgimise juhendis pannakse enam rõhku ennetusele ja varajasele märkamisele

  Kategooria: Uudised

  ... Kuna sünnitusjärgset depressiooni põeb kirjanduse andmetel kuni viiendik emadest ja haigus võib oluliselt mõjutada kogu pere heaolu, tuleb esmatasandil pöörata tähelepanu ema sünnitusjärgse depressiooni n ... 21 Jaanuar 2019
 6. Alkohol ja vaimne tervis

  Kategooria: Töökohal

  ... ni, unetuse ja ärevushäirete tekkimisele või süvenemisele. Mida saab teha igaüks ise? Oma alkoholitarvitamise harjumusi saab hinnata AUDIT testiga ning tarbitavaid koguseid Alkokalkulaatoriga. Kindlasti tas ... 07 November 2018
 7. Suhtlusrobot Abot abistab stressi, unetuse ja üksinduse puhul

  Kategooria: Uudised

  ... otsionaalse enesetunde test, mis aitab saada ülevaate oma emotsionaalsest seisundist. Kliinilise psühholoogi Kariina Laasi sõnul näeb ta oma igapäevatöös suureneva stressi ja süveneva depressiooni sümptomeid  ... 07 November 2018
 8. Alanud kampaania teadvustab alkoholi ja vaimsete häirete seoseid

  Kategooria: Uudised

  ... id hoopis süvendada ja viia ka näiteks uneprobleemide ja depressiooni tekkeni. „Igaüks kogeb elus negatiivseid tundeid ja stressi – halb tuju ja pinge üldiselt, ärevus, hirm, häbi, süü, jõuetus, lootusetu ... 05 November 2018
 9. Anna-Kaisa Oidermaa: Iga vaimsesse tervisesse investeeritud euro toob mitmekordselt tagasi

  Kategooria: Blogi

  ... egi omakorda viia töövõime pikemaajalise languseni. Kuigi Eestis ei ole veel uuringuid tehtud, saadakse maailmas üha paremini aru sellest, et kui tööandja investeerib töötajate vaimse tervise hoidmisess ... 29 Oktoober 2018
 10. Vaimne tervis: vähenenud töövõime

  Kategooria: Töökohal

  ... ba praegu üks neljast levinumast psüühikahäirest ning 2030. aastaks on depressioon kasvamas maailmas kõige enam levinud haiguseks, hõlmates kuni 15% rahvastikust. Suurte hooldekodude järk-järguline kadum ... 01 Oktoober 2018
 11. TAI liikumispüramiid: Iga päev tuleb liikuda vähemalt 30 minutit

  Kategooria: Uudised

  ... se ka depressioonisümtomite vähenemisega. Samuti on leitud, et peale kehalist tegevust paraneb ka mälu ning õppimisvõime.“ Samas on Oja sõnul liikumis- ja treeningvõimalusi juurde tulnud ja uuringutule ... 17 Aprill 2018
 12. Maakondade tervise ja heaolu ülevaadete metoodika

  Kategooria: Paikkonnas

  ... te esinemine on arvutatud emotsionaalse enesetunde küsimustiku (EEK-2) skoori põhjal. Andmed on kaalutud Euroopa standardrahvastikule.  % 2014 Eesti terviseuuring 17 Depressiooni esinemin ... 09 Aprill 2018
 13. Dementsusega inimeste ja omastehooldajate vajadused

  Kategooria: Blogi

  ... b negatiivselt ka omastehooldajate tervisele, neil võib esineda stressi sümptomeid ja ka depressiooni. Kui hooldaja töötab täiskoormusega, siis töötab ta topeltkoormusega. Lugudest selgus, et Eestis ei o ... 06 Märts 2018
 14. Märts kutsub vähendama suhkrutarbimist

  Kategooria: Uudised

  ... d ka stress ja depressioon. Samuti suurendab liigne suhkrurikaste toitude tarbimine hamba- ja igemehaiguste riski. Suhkrud organismi toimimiseks vajalikud, kuid jälgima peaks, millistest allikatest j ... 27 Veebruar 2018
 15. Alkoholitarvitamise häire ravi konverents keskendub kaksikdiagnoosiga patsientidele

  Kategooria: Uudised

  ...  eelkõige depressioon, ärevus ja unehäired. Teiselt poolt suureneb ka sõltuvuste arv, kusjuures paljudel juhtudel on sõltuvus saanud alguse sellest, et alkoholiga püütakse leevendada oma ärevust, depressiooni, ... 11 Jaanuar 2018
 16. Alkoholitarvitamise häire – TAI ootab tervishoiutöötajaid ennast täiendama

  Kategooria: Blogi

  ... uniks haigus jõuab viimasesse faasi. Enamasti eelneb sellele aastatepikkune periood alkoholi liigtarvitamist, põhjustades inimesele muuhulgas depressiooni, ärevust ja mitmeid kehalisi haiguseid. Nende hädade ... 27 Detsember 2017
 17. Tervislikult toituvatel lastel on kõrgem enesehinnang

  Kategooria: Blogi

  ...  kõrgem oli laste enesehinnang, seda tõenäolisemalt järgisid nad tervisliku menüü soovitusi. Toidusedeli mõju täiskasvanute vaimsele tervisele, sh depressioonile on nähtud juba varem. Järsult oma die ... 15 Detsember 2017
 18. Kanada psühhiaater: hilisemaid alkohoolikuid saab tuvastada juba lapsepõlves

  Kategooria: Blogi

  ... . Kogetud füüsiline vägivald või seksuaalne väärkohtlemine põhjustavad aga tõenäolisemalt väljapoole suunatud probleeme, nagu alkoholi või narkootikumide tarvitamist. Nii et jah – kogetud väärkohtlemise tüü ... 02 November 2017
 19. Uuring: Prostitutsiooni kaasatud naised kannatavad vägivalla ja vaimsete probleemide käes

  Kategooria: Uudised

  ... neb prostitutsiooni kaasatud naiste seas oluliselt enam kui keskmisel Eesti naisel – pooltel on olnud depressioon, enam kui kolmandikul ärevushäired, viiendik on proovinud endalt elu võtta. Veerand vast ... 12 September 2017
 20. Nädalavahetusel oodatakse Stroomi randa mõtlema, kuidas suitsiide vähendada

  Kategooria: Uudised

  ... epressiooni õigeaegne ravi ja universaalne ennetus koolides. Lisaks neile meetoditele on igaühel võimalus olla olemas naabrile, sõbrale, kolleegile, pereliikmele. Proovida teda paremini mõista ja temaga ko ... 05 September 2017