Otsi

Otsi sõna kaasamine Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Eesti hakkab vedama rahvusvahelist tuberkuloosi ennetusprojekti

  Kategooria: Uudised

  ... ikontrolli aitaks tõsta riskirühmade teadlikkust ja nakkuse varajast avastamist. Samuti saavad nad toetada haigete ravileminekut ning aidata leida nakatunuga kokkupuutunud inimesi. Projekti "Empowering civi ... 11 Oktoober 2011
 2. Toetagem õpilasi jääma tubakavabaks – 10 aastat Suitsuprii Klassi võistlust

  Kategooria: Blogi

  ... itsetamise ennetustööga tuleks õpetajate hinnagul alustada tegelikult veelgi varem. Aga et 4. klassis on nii proovijaid kui suitsetajaid, siis on õige, et nad osalevad ka võistluses. Eelmise aasta statistika  ... 07 Oktoober 2011
 3. Kuidas jõuda projektiideeni, mis päriselt paikkonna elanike tervist mõjutab?

  Kategooria: Blogi

  ... nata eelkõige neile, kes veel ei ole aktiivsed, kuid võiksid olla. Siinjuures on oluline rõhutada artikli alguses mainitud soovitusi sihtgrupi valikul – tegevuste puhul ei tasu valida väga laia sihtgrupp ... 12 September 2011
 4. Valdkonna arengusuunad

  Kategooria: Tervishoiuasutuses

  ... ing nende kaasamine TEH-võrgustiku tegevustesse. Koostöö arendamine esmatasandi meditsiiniga, sotsiaalhoolekande asutustega, tervishoiukõrgkoolidega ja maakondade tervisenõukogudega. Pädevus- ja täi ... 27 Aprill 2011
 5. Tegevused ja tulemused 2010

  Kategooria: Koolis

  ... ilaste kaasamine kooli tervisedenduslikesse tegevustesse. Tervist Edendavate Lasteaedade suvekool. Suvekooli pealkiri oli 2010. aastal „Koostöö ja kommunikatsioon" ning üritusel osales 134 i ... 17 Aprill 2011
 6. Tervise edendamine paikkonnas

  Kategooria: Paikkonnas

  Investeerides paikkondlikku arengusse, luues ja toetades sotsiaalseid infrastruktuure ning panustades tervisekäitumist soodustavatesse ettevõtmistesse, soodustame riigi tervisekapitali arengut. Meist ... 17 Aprill 2011
 7. Tegevused ja tulemused 2011

  Kategooria: Lasteaias

  ... alised koolitused "Õpilaste kaasamine" koolidele kooli- ja pereõdede immuniseerimisalased koolitused Erinevatel täienduskoolitustel osales kokku 786 spetsialisti ja haridusasutuse töötajat. Tagasisidekü ... 04 Aprill 2011
 8. Tegevused ja tulemused 2012

  Kategooria: Lasteaias

  ... liikumisharjumuste kujundamine; laste sotsiaalsete oskuste kujundamine; seksuaalkasvatus; ohutus ja turvalisus. „Õpilaste kaasamine tervisenõukogu töösse". Koolitusel käsitleti noorte õigusi ja esi ... 04 Aprill 2011
 9. Põhitegevused

  Kategooria: Töökohal

  ... õlastatud programm. IV  Kaasamine Kaasake vajaduse korral vahendusorganisatsioone ning võtke vastu kõik pakkumised, materjalid või algatused. Need võivad hõlmata: kohustusliku õnnetusjuhtumi ... 04 Aprill 2011
 10. Riiklik poliitika

  Kategooria: Toitumine

  ... endamise eest vastutavad mitmed asutused ja on kaasatud ka nende rahastamisallikad. Strateegiat finantseerib Vabariigi Valitsus Sotsiaalministeeriumi kaudu, kes koordineerib selle elluviimist. Sotsiaalminist ... 28 Märts 2011