Otsi

Otsi sõna kaasamine Kokku: 48 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Valdkonna arengusuunad

  Kategooria: Tervishoiuasutuses

  ... ing nende kaasamine TEH-võrgustiku tegevustesse. Koostöö arendamine esmatasandi meditsiiniga, sotsiaalhoolekande asutustega, tervishoiukõrgkoolidega ja maakondade tervisenõukogudega. Pädevus- ja täi ... 27 Aprill 2011
 2. Tegevused ja tulemused 2010

  Kategooria: Koolis

  ... ilaste kaasamine kooli tervisedenduslikesse tegevustesse. Tervist Edendavate Lasteaedade suvekool. Suvekooli pealkiri oli 2010. aastal „Koostöö ja kommunikatsioon" ning üritusel osales 134 i ... 17 Aprill 2011
 3. Tervise edendamine paikkonnas

  Kategooria: Paikkonnas

  Investeerides paikkondlikku arengusse, luues ja toetades sotsiaalseid infrastruktuure ning panustades tervisekäitumist soodustavatesse ettevõtmistesse, soodustame riigi tervisekapitali arengut. Meist ... 17 Aprill 2011
 4. Tegevused ja tulemused 2011

  Kategooria: Lasteaias

  ... alised koolitused "Õpilaste kaasamine" koolidele kooli- ja pereõdede immuniseerimisalased koolitused Erinevatel täienduskoolitustel osales kokku 786 spetsialisti ja haridusasutuse töötajat. Tagasisidekü ... 04 Aprill 2011
 5. Tegevused ja tulemused 2012

  Kategooria: Lasteaias

  ... liikumisharjumuste kujundamine; laste sotsiaalsete oskuste kujundamine; seksuaalkasvatus; ohutus ja turvalisus. „Õpilaste kaasamine tervisenõukogu töösse". Koolitusel käsitleti noorte õigusi ja esi ... 04 Aprill 2011
 6. Põhitegevused

  Kategooria: Töökohal

  ... õlastatud programm. IV  Kaasamine Kaasake vajaduse korral vahendusorganisatsioone ning võtke vastu kõik pakkumised, materjalid või algatused. Need võivad hõlmata: kohustusliku õnnetusjuhtumi ... 04 Aprill 2011
 7. Riiklik poliitika

  Kategooria: Toitumine

  ... hustades järelevalvemehhanismi õigusaktidele vastavuse osas. Strateegia tugevuseks on paljude osapoolte kaasamine. Erinevate valdkondade rakendamise eest vastutavad mitmed asutused ja on kaasatud  ... 28 Märts 2011
 8. HIV-valdkonna üldised põhimõtted ja eetilised printsiibid

  Kategooria: HIV ja AIDS

  ... aasatute hulgas jne). Kaasamine HIViga või nende poolt mõjutatud inimeste kaasamine HIV-ennetustegevusse on kriitilise tähtsusega tõhusa ja eetilistele printsiipidele vastavate meetmete kujundamisel  ... 21 Märts 2011