Otsi

Otsi sõna kool Kokku: 105 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Minister Kiik kinnitas Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosseisu

  Kategooria: Uudised

  ... hindama lisaks uuringu eetilisusele ka isikuandmete kaitse meetmeid, mida uurija rakendab. Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogusse hakkavad kuuluma Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülik ... 14 Oktoober 2019
 2. Liikumisõpetajate panus laste arengusse on märgatav

  Kategooria: Uudised

  ... ele liikumist soodustavate tingimuste loomisega, mis omakorda kajastub laste paremates kehalistes võimetes. Koolieelne lasteasutus on suure osa kahe- kuni kuueaastaste laste igapäevane keskkond, kus  ... 10 Oktoober 2019
 3. Laste vaimset tervist saab edukalt juba algklassides toetada

  Kategooria: Uudised

  ...  toovad, tuleb nende mõju põhjalikult hinnata. Tervise Arengu Instituut (TAI) viis 42 Eesti koolis läbi ennetusprogrammi VEPA mõju hindava uuringu, milles selgus, et metoodika avaldab positiivset ja p ... 08 Oktoober 2019
 4. Ilmus lapse õigustele pühendatud Sotsiaaltöö erinumber

  Kategooria: Blogi

  ... pse õigustest ja osalusõigusest. Judit Strömpl (Tartu Ülikool) esitab teaduskirjanduse põhjal ülevaate lapse kehalise karistamise probleemistikust: miks on see tänapäeval järjest enamates riikides k ... 26 September 2019
 5. Oodatakse tervisedendaja kutse taotlejaid ja taastõendajaid

  Kategooria: Blogi

  ... andjal saab saata või tuua dokumendid Tallinna Ülikooli, Narva mnt 29, Tallinn, 10120, ruum 510, Sirje Vaaski nimele. Ootame kõiki tervisedendajaid kutset taotlema või taastõendama!  ... 09 September 2019
 6. Kas teadsid, mitu magusaampsu tohib päevas üldse süüa ja kui palju neist on kas või ühe sotšniku sees?

  Kategooria: Blogi

  ... l. Praegu kehtiva määruse järgi peab vähemalt 55% energiast tulema süsivesikutest. See tähendab, et meil on lasteaedu, kus laps saab päeva jooksul 50–70 grammi toitudesse lisatud suhkruid (ideaalis võiks ko ... 05 September 2019
 7. Eesti toidu kuu tähistab külluslikku septembrit

  Kategooria: Uudised

  ... elepanu all lapsed ja noored. Alguse saab pilootprojekt „Peakokad koolis“, mille raames alustavad koolide külastamist Eesti peakokad, kes annavad põhikoolides kodundustunde, kokkavad koos lastega ning tutvu ... 04 September 2019
 8. TAI uuring: uimastite tarvitamine on seotud vaimse tervisega

  Kategooria: Uudised

  ... 13%) ja probleeme tööl, koolis või ülikoolis (9%). Terviseprobleeme esines alla 2% vastanutel. Uimasti tarvitamine on seotud vaimse tervisega – mistahes uimastit tarvitanutel esines sagedamini depressiooni s ... 21 August 2019
 9. Sotsiaalkindlustusamet kutsub kohalikke omavalitsusi katsetama uut erihoolekande mudelit

  Kategooria: Uudised

  ... imelt vahetab kohalik omavalitsus edaspidi regulaarselt infot asutustega, kes psüühilise erivajadusega inimestega igapäevaselt kokku puutuvad: perearstid, politsei, koolid jne. Konkursile oodatakse osa ... 16 August 2019
 10. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse pöördub üha rohkem inimesi

  Kategooria: Uudised

  ... , Lääne-Tallinna keskhaiglas (Sõle 23), Tartus, Tartu Ülikooli kliinikumis (L. Puusepa 8), Pärnus, Pärnu haiglas (Ristiku 1) ning Kohtla-Järvel, Ida-Viru keskhaiglas (Ilmajaama 12). Teenus on tasuta ja abi ... 05 August 2019
 11. TEL võrgustiku suvekool 2019 ...

  Kategooria: Lasteaias

  11.-12. juunil toimus Kääriku Spordikeskuses Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku XII suvekool „Laps ja seksuaalsus: keha, tunded ja turvalisus". Avasime suvekooli traditsiooniliselt uute liikmete v ... 03 Juuli 2019
 12. Head lapsed, need kasvavad suitsuta

  Kategooria: Blogi

  ...  Vastus küsimusele „Kui oled suitsetanud nii tavalist kui ka e-sigaretti, siis kumba sa hakkasid suitsetama varem?“ Allikas: Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC), 2018. Tubakatööstu ... 27 Juuni 2019
 13. Sotsiaalministeerium alustab strateegiliste partnerite otsingut

  Kategooria: Uudised

  ... ateegilise partnerite vooru teemad on: Hasartmängusõltlaste nõustamine ja probleemide teadvustamine; Esmaabioskuste õppe ja koolituse süsteemi arendamine ning Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase ... 18 Juuni 2019
 14. UNICEF hindas Eesti perepoliitika üheks maailma parimaks

  Kategooria: Uudised

  ... puhkuse pikkus, lapsehoius osalevate alla kolmeaastaste ning kolmeaastaste kuni koolieelikute osakaal. Kõrgeima hinnangu said Norra, Rootsi, Island, Eesti ja Portugal, madalaima hinnangu said oma perepoliit ... 18 Juuni 2019
 15. Uuring: vanemate lubav suhtumine soodustab laste alkoholi tarvitamist

  Kategooria: Uudised

  ... arem, joovad alkoholi sagedamini ning joovad end rohkem purju. Uuring valmis Tervise Arengu Instituudi, Cambridge’i Ülikooli ja Ida-Anglia Ülikooli teadlaste koostööna. “Me näeme, et vanemate lubav ... 12 Juuni 2019
 16. Lapsevanema roll laste uimastitarvitamise ennetamisel

  Kategooria: Töökohal

  ... võimalus neil ka uusi teadmisi ja oskusi omandada. Tööandja saab pakkuda lapsevanematele tuge läbi erinevate koolituste, kus vanemad saavad koos arutelda erinevate teemade (sh uimastitarvitamine) üle. See on hea  ... 30 Mai 2019
 17. Uuring: Alkoholi tarbimine langes viimase 10 aasta madalaimale tasemele

  Kategooria: Uudised

  ... oholi sõltuvusprobleemiga inimese ja alkoholi tarvitamise häire varaseks avastamiseks on koolitatud kokku ligi 900 tervishoiutöötajat. Alates 1. juunist jõustuvad alkoholi väljapanekupiirangud, mis k ... 28 Mai 2019
 18. Kuidas leitakse kodu ja perekond lapsele, kes on eraldatud oma sünniperest? Pärnu linna praktika

  Kategooria: Blogi

  ... elnevalt on potentsiaalne hoolduspere läbinud PRIDE-i koolituse ja pereuuringu ning tal on mingisugused kujutelmad perre hooldusele võetavast lapsest ja tema perre saabumisega kaasnevast, siis sellel kohtumi ... 26 Mai 2019
 19. Mentorlus tagab eduka õppimise

  Kategooria: Blogi

  ... elt aitab mentorlus omandada igasuguseid teadmisi, mida noorele õpetajale pakutakse. On olemas uuring, mis tõestab, et koolituselt ära minnes võtame kaasa 80 või 90 protsenti koolituse sisust, aga kasutame ü ... 17 Mai 2019
 20. Osale tervisestatistika kasutajauuringus!

  Kategooria: Blogi

  ... Küsitlus on anonüümne ja ankeedi täitmiseks kulub ligikaudu 20 minutit. Ankeeti täitma on oodatud kõik, kes vajavad terviseandmeid: kohalikud omavalitsused, tudengid, õpilased, koolid, raviasutused, ettevõtt ... 17 Mai 2019