Otsi

Otsi sõna kool Kokku: 105 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Kõige olulisem on mitte minna mööda

  Kategooria: Blogi

  Külli Mäe kuulub vaimse tervise esmaabi koolitajate meeskonda ja usub, et vaimse tervise esmaabi oskused on töökohal sama vajalikud, kui tavaesmaabioskused. Või kus see piir täpselt jooksebki. Kui töök ... 20 November 2019
 2. ISAD ISADELE: põhimõtted, mis loovad aluse kooskasvamiseks

  Kategooria: Blogi

  ...  emale – olgu põhjuseks siis kartus raskuste ees lapse kasvatamisel või lihtsalt mugavus. Seetõttu ei üllatunud ma põrmugi, kui esimesteks koolitustele registreerujateks olid eelkõige emad, kes telefo ... 13 November 2019
 3. Lapsed pidasid ideekorje ja peakokkade retseptidest parimaks ahjukala köögiviljadega

  Kategooria: Blogi

  Oktoobris toidumessil kooli- ja lasteaiatoitlustajate teabepäeval jagasid kokad proovimiseks tavapärasest erinevaid kalatoite, mida tehes oli mõeldud just lastele. Toite proovinud lapsed pidasid parimaks p ... 11 November 2019
 4. Järjest rohkem noori valib suitsuvaba elustiili

  Kategooria: Blogi

  Suitsetamise populaarsus noorte seas langeb, esimest sigaretti proovitakse järjest hiljem ning valdav enamus hiljutises kooliõpilaste tervisekäitumise* uuringus osalenud õpilastest on mittesuitsetajad. K ... 30 Oktoober 2019
 5. November TAI tervisekalendris. Esmaabi töökohal

  Kategooria: Blogi

  ... s piisavalt töötajaid, kes on läbinud esmaabikoolituse. Mida teha tööandjana? Esmaabikorraldust ettevõttes reguleerib töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS), mis sätestab esmaabi andjate, korrald ... 29 Oktoober 2019
 6. Uue rahvatervise seaduse eelnõu läks kooskõlastusringile

  Kategooria: Uudised

  ... iteks on rahvatervise seaduse alusel reguleeritud lasteaedadele, koolidele ning hoolekandeasutustele kehtivad keskkonna- ja toitlustamise nõuded. Samuti on rahvatervise seaduse alusel sätestatud nõuded näitek ... 18 Oktoober 2019
 7. Sotsiaalminister ja rahvastikuminister tunnustasid peresõbralikke tööandjaid

  Kategooria: Uudised

  ... ervishoiuamet. Pronkstaseme pälvisid Boardic Eesti OÜ, Eesti Keele Instituut, Express Post AS, Sillamäe Gümnaasium ja Vapi People OÜ. Kõik märgise pälvinud tööandjad on tublit tööd teinud ning väärivad se ... 18 Oktoober 2019
 8. Minister Kiik kinnitas Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosseisu

  Kategooria: Uudised

  ... hindama lisaks uuringu eetilisusele ka isikuandmete kaitse meetmeid, mida uurija rakendab. Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogusse hakkavad kuuluma Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülik ... 14 Oktoober 2019
 9. Liikumisõpetajate panus laste arengusse on märgatav

  Kategooria: Uudised

  ... ele liikumist soodustavate tingimuste loomisega, mis omakorda kajastub laste paremates kehalistes võimetes. Koolieelne lasteasutus on suure osa kahe- kuni kuueaastaste laste igapäevane keskkond, kus  ... 10 Oktoober 2019
 10. Laste vaimset tervist saab edukalt juba algklassides toetada

  Kategooria: Uudised

  ...  toovad, tuleb nende mõju põhjalikult hinnata. Tervise Arengu Instituut (TAI) viis 42 Eesti koolis läbi ennetusprogrammi VEPA mõju hindava uuringu, milles selgus, et metoodika avaldab positiivset ja p ... 08 Oktoober 2019
 11. Ilmus lapse õigustele pühendatud Sotsiaaltöö erinumber

  Kategooria: Blogi

  ... pse õigustest ja osalusõigusest. Judit Strömpl (Tartu Ülikool) esitab teaduskirjanduse põhjal ülevaate lapse kehalise karistamise probleemistikust: miks on see tänapäeval järjest enamates riikides k ... 26 September 2019
 12. Oodatakse tervisedendaja kutse taotlejaid ja taastõendajaid

  Kategooria: Blogi

  ... andjal saab saata või tuua dokumendid Tallinna Ülikooli, Narva mnt 29, Tallinn, 10120, ruum 510, Sirje Vaaski nimele. Ootame kõiki tervisedendajaid kutset taotlema või taastõendama!  ... 09 September 2019
 13. Kas teadsid, mitu magusaampsu tohib päevas üldse süüa ja kui palju neist on kas või ühe sotšniku sees?

  Kategooria: Blogi

  ... l. Praegu kehtiva määruse järgi peab vähemalt 55% energiast tulema süsivesikutest. See tähendab, et meil on lasteaedu, kus laps saab päeva jooksul 50–70 grammi toitudesse lisatud suhkruid (ideaalis võiks ko ... 05 September 2019
 14. Eesti toidu kuu tähistab külluslikku septembrit

  Kategooria: Uudised

  ... elepanu all lapsed ja noored. Alguse saab pilootprojekt „Peakokad koolis“, mille raames alustavad koolide külastamist Eesti peakokad, kes annavad põhikoolides kodundustunde, kokkavad koos lastega ning tutvu ... 04 September 2019
 15. TAI uuring: uimastite tarvitamine on seotud vaimse tervisega

  Kategooria: Uudised

  ... 13%) ja probleeme tööl, koolis või ülikoolis (9%). Terviseprobleeme esines alla 2% vastanutel. Uimasti tarvitamine on seotud vaimse tervisega – mistahes uimastit tarvitanutel esines sagedamini depressiooni s ... 21 August 2019
 16. Sotsiaalkindlustusamet kutsub kohalikke omavalitsusi katsetama uut erihoolekande mudelit

  Kategooria: Uudised

  ... imelt vahetab kohalik omavalitsus edaspidi regulaarselt infot asutustega, kes psüühilise erivajadusega inimestega igapäevaselt kokku puutuvad: perearstid, politsei, koolid jne. Konkursile oodatakse osa ... 16 August 2019
 17. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse pöördub üha rohkem inimesi

  Kategooria: Uudised

  ... , Lääne-Tallinna keskhaiglas (Sõle 23), Tartus, Tartu Ülikooli kliinikumis (L. Puusepa 8), Pärnus, Pärnu haiglas (Ristiku 1) ning Kohtla-Järvel, Ida-Viru keskhaiglas (Ilmajaama 12). Teenus on tasuta ja abi ... 05 August 2019
 18. TEL võrgustiku suvekool 2019 ...

  Kategooria: Lasteaias

  11.-12. juunil toimus Kääriku Spordikeskuses Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku XII suvekool „Laps ja seksuaalsus: keha, tunded ja turvalisus". Avasime suvekooli traditsiooniliselt uute liikmete v ... 03 Juuli 2019
 19. Head lapsed, need kasvavad suitsuta

  Kategooria: Blogi

  ...  Vastus küsimusele „Kui oled suitsetanud nii tavalist kui ka e-sigaretti, siis kumba sa hakkasid suitsetama varem?“ Allikas: Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC), 2018. Tubakatööstu ... 27 Juuni 2019
 20. Sotsiaalministeerium alustab strateegiliste partnerite otsingut

  Kategooria: Uudised

  ... ateegilise partnerite vooru teemad on: Hasartmängusõltlaste nõustamine ja probleemide teadvustamine; Esmaabioskuste õppe ja koolituse süsteemi arendamine ning Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase ... 18 Juuni 2019