Otsi

Otsi sõna kool Kokku: 105 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. „Imelised aastad“ koolituse konkursi läbis 2018. aasta oktoobris 31 omavalitsust ...

  Kategooria: Paikkonnas

  Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" oktoobris väljakuulutatud toetuskonkursil osales 31 kohalikku omavalitsust 41 koolitusgrupi läbiviimiseks. Toetust oli võimalik taotleda kuni pool koolituse maksumusest  ... 06 Veebruar 2019
 2. Algab laste kasvunäitajate uuringu teine laine

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut alustab laste kasvunäitajate uuringu (COSI) teise lainega – järgmiste kuude jooksul mõõdetakse 1. ja 4. klassidest kokku ligi 15 000 last, et hinnata Eesti algkoolilaste kasvamist. S ... 05 Veebruar 2019
 3. Turvalise interneti päev õpetab nutivahendeid nutikamalt kasutama

  Kategooria: Uudised

  ... me Teie kooli, lasteaeda, noortekeskust, huviringi turvalise interneti päeva tähistama ning interneti ja nutiseadmete kasutamise kui ka ohutuse temaatikat käsitlema. Soovitusi 2019. aasta turvalise interneti ... 04 Veebruar 2019
 4. Maailma vähipäeval kutsutakse süütama küünlad

  Kategooria: Uudised

  ...  selgitavad erinevaid ravivõimalusi ja riske Mida meie ühiskonnas saame teha: luua tervislikke keskkondi meie linnades, koolides ja töökohtades, spordi- ja meelelahutuskohtades edendada tegevusi, m ... 04 Veebruar 2019
 5. Mullu sai alkoholitarvitamise häire ravi teenuseid ligi 3000 inimest

  Kategooria: Uudised

  ... Kliinikumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Lõuna-Eesti Haigla, Viljandi Haigla, Pärnu Haigla, Narva Haigla, AJK Kliinik, Kuressaare Haigla ning Viru Haigla Tapa Tervisekeskus. Infot teenuste kohta võib k ... 01 Veebruar 2019
 6. Peresõbraliku tööandja märgise programmi saab kandideerida 4. veebruarini

  Kategooria: Uudised

  ...  Uuringute kohaselt on peresõbralikud tööandjad konkurentsivõimelisemad. Eriti nähtav on töö- ja pereelu ühitamise positiivne efekt tööandjatele, kes vajavad spetsiifiliste oskustega tööjõudu. Positiivse t ... 31 Jaanuar 2019
 7. Uues laste tervise jälgimise juhendis pannakse enam rõhku ennetusele ja varajasele märkamisele

  Kategooria: Uudised

  ... mise meetmeid. Uuendatud on visiitide läbiviimise sagedust, kohta, toitumisega seotut, põhjendatud uuringute tegemist ning koolis õpilaste tervisekäitumise hindamiseks ja varaseks märkamiseks tehtavat.  ... 21 Jaanuar 2019
 8. Doonorlus tervise hüvanguks

  Kategooria: Töökohal

  ... siin. Statsionaarsed vereloovutuskohad on ning doonoripäevi korraldavad: Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskus, väljasõitude ajakava siin Tartu Ülikooli Kliinikumi Verekeskus, väljasõitude ajaka ... 09 Jaanuar 2019
 9. Ajakiri Sotsiaaltöö kirjutab hoolekande ajaloost ja arenguvajadustest

  Kategooria: Uudised

  ... lduse ja puuetega inimeste poliitika kaasajastamisest, riikliku ohvriabi arenguvajadustest jpm teemadel. Artiklite tutvustus Jüri Kõre (Tartu Ülikool) analüüsib Eesti hoolekande arengut viimas ... 21 Detsember 2018
 10. Geeniprojekt: 100 000 geeniproovi koos, 2019. aastal saab geenivaramuga liituda veel vähemalt 50 000 inimest

  Kategooria: Uudised

  ... ise Arengu Instituut ja Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu tänavad nii geeniprojektiga liitunud inimesi, kes on andnud oma geeniproovi, kui ka kõiki koostööpartnereid, kes on teinud proovide loovutamise inimest ... 21 Detsember 2018
 11. Aasta viimane Sotsiaaltöö näitab sadat viimast aastat hoolekandes

  Kategooria: Uudised

  ... uus välja ka tasuta elektroonilist uudiskirja, millest leiab sotsiaalvaldkonnas tegutsevate organisatsioonide info, sündmuste ja koolituste kalendri, viited seadusemuudatustele, juhendmaterjalidele, uuringu ... 19 Detsember 2018
 12. Näidismenüüde ja -retseptide esitamise tähtaega on pikendatud

  Kategooria: Blogi

  Seoses NutriData toitumisprogrammi eeldatava uuenemisega 2019. a. jaanuari lõpus on lasteaedade ja koolide uute näidismenüüde ja -retseptide ideede esitamise tähtaega pikendatud 2019. aasta 6. maini.  ... 17 Detsember 2018
 13. 30 aastat HIV testimist Eestis

  Kategooria: Töökohal

  ... ine on jõukohane ja tänuväärne tegevus nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis. Lühikoolituste või minikampaaniatega saab töötajaid harida võimalikest riskidest ning enese ja oma lähedaste kaitsmisest v ... 07 Detsember 2018
 14. Uuring: Emakakaelavähi sõeluuring Eestis ei ole andnud oodatud tulemusi

  Kategooria: Uudised

  Senine emakakaelavähi ennetustöö Eestis ei ole toonud kaasa haigestumuse vähenemist ega vähi varasemat avastamist, selgus Tervise Arengu Instituudi, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi hilju ... 05 Detsember 2018
 15. Iga neljas meist puutub elu jooksul kokku vaimse tervise häirega

  Kategooria: Uudised

  ... . Teavituskampaaniat “Pole hullu” rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja tellija on Sotsiaalministeerium. Kampaania jõuab üle Eesti eetrisse detsembris. Oma loo jutustavad ja praktilisi nõuandeid jagav ... 05 Detsember 2018
 16. VEPA uudiskiri edastab Madalmaade teadlaste uurimuse kiusamise ennetamise programmidest

  Kategooria: Blogi

  Hiljuti viidi Madalmaades läbi põhjalik uurimistöö, mis keskendus seitsmele kiusamise ennetamise ja vähendamise programmile, nende tõhususele. Mitme ülikooli uurimismeeskonnad panid pead kokku, et s ... 20 November 2018
 17. Lapsed tahavad isadega rohkem mängida ja juttu vesta

  Kategooria: Blogi

  ... elega lapsed ajavad vene või muu koduse keelega lastest sagedamini oma isaga niisama juttu, räägivad Eestis ja maailmas toimuvast ning teevad ka sagedamini koos koolitöid. Vene ja muu koduse keelega lapsed samas ... 14 November 2018
 18. Alkoholi aastakonverents: Eestis on Pärnu linna jagu rahvast alkoholist sõltuvuses

  Kategooria: Uudised

  ... tarvitamise häire varaseks avastamiseks on koolitatud ligi 500 perearsti. Vanemlusprogramm „Imelised aastad“ ja koolides rakendatav käitumismäng VEPA arendavad laste sotsiaalseid oskusi ning ennetavad  ... 14 November 2018
 19. Tööandjaid oodatakse kandideerima peresõbraliku tööandja märgise programmi

  Kategooria: Uudised

  ... t ja koolitusi. Lisaks juhtkonnale kaasatakse protsessi ka töötajaid. Uuringute kohaselt on peresõbralikud tööandjad konkurentsivõimelisemad. Eriti nähtav on töö- ja pereelu ühitamise positiivne efek ... 09 November 2018
 20. „Imelised aastad“ programm sai juurde 22 uut grupijuhti

  Kategooria: Uudised

  Põhiõppe läbisid 22 uut „Imeliste aastate“ grupijuhti, keda koolitas Norra Trondheimi laste- ja noortekliiniku „Imeliste aastate“ programmi juht Siri Gammelsaeter. Siri Gammelsaeter on ise viinud vanemlusgruppe  ... 07 November 2018