Otsi

Otsi sõna lapsevanem Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. „Imelised aastad“ konkursi läbis 16 kohalikku omavalitsust

  Kategooria: Uudised

  ... t „Imeliste aastate“ koolitusprogrammi järel: paranevad lapsevanema vanemlikud oskused, sealhulgas suhtlemis- ja enesekehtestamisoskused ning väheneb stress. kasvab laste sotsiaalne kompetentsus, ... 19 Juuni 2018
 2. Käivitus üleeuroopaline laste ülekaalu uuriv teadusprojekt

  Kategooria: Uudised

  ...  „Uurime, kuidas mõjutab meid ümbritsev keskkond nii lapsevanemate kui ka laste endi eluviise ja seda juba varasest lapseeast alates. Projekti ühe tulemusena oodatakse ka toiduainetööstuse ja kaubandusettevõt ... 07 Juuni 2018
 3. Käsiraamat „VEPA kodu“ toob tunnustatud oskused lapsevanemateni ...

  Kategooria: Blogi

  ... ad ning nende suhted lähedastega on paremad. Tänu sellele raamatule saab nüüd iga lapsevanem võtta kodus kasutusele VEPA metoodika elemente. Lihtsate ja mänguliste elementide abil saab lapsele õpetada  ... 09 Mai 2018
 4. Uus ja tasuta käsiraamat „VEPA kodu“ aitab vanematel arendada laste sotsiaalseid oskusi

  Kategooria: Uudised

  ... a terviklikku minapilti. Nii saab lapsevanem toetada lapse positiivset arengut. VEPA vanemaraamat selgitabki, kuidas seda lihtsate võtete abil ja mänguliselt teha. „VEPA metoodikat sobib kasutada ka ... 08 Mai 2018
 5. Lastemajast on sel aastal abi saanud 32 last

  Kategooria: Uudised

  ...  sügiseks avada teise keskuse ka Tartus,“ ütles Frank-Viron. Lastemaja poole võivad oma mure või kahtlusega pöörduda nii lapsevanemad kui lastega töötavad inimesed, nagu näiteks lasteaia- või kooliõpeta ... 25 Aprill 2018
 6. Maakondade tervise ja heaolu ülevaadete metoodika

  Kategooria: Paikkonnas

  ... utav – sõeluuringu sihtrühma kuuluv isik, kellel ei ole viimase viie aasta jooksul diagnoositud rinnavähki (vähiregistri ja tervise infosüsteemi andmetel) ja kellele pole viimase 12 kuu jooksul tehtud ma ... 09 Aprill 2018
 7. Kevadine VEPA uudiskiri hakkab tutvustama VEPA inimeste kogemusi

  Kategooria: Blogi

  ... e ja oskuse kiita ja tunnustada!" Toetudes teadusele aitab VEPA vähendada keerulisi probleeme, nagu alaealiste õigusrikkumised, uimastitarvitamine ja vaimse tervise probleemid. Lapsevanema seisukohast  ... 19 Märts 2018
 8. Hindamisvahendid

  Kategooria: Koolis

  ... pp, eeskätt kooli tervisenõukogu. Kaasatud peaksid olema nii kooli juht, õpetajad kui teised personali liikmed, lapsevanemad, õpilased ning paikkonna esindajad. Hindamine on jaotatud valdkondadeks ning ig ... 16 Veebruar 2018
 9. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  tasandil või hoopis kodanikuühiskonna aktivistina riiklikes poliitikates kaasa rääkides. Koolitusel kasutame praktilise elu näiteid, et mõelda läbi: kuidas valida huvikaitseks just paraja suurusega terv ... 09 Veebruar 2018
 10. Neli valusat küsimust olukorrast narkomaailmas

  Kategooria: Blogi

  ...  on kaasatud sadu koole-lasteaedu ja lapsevanemaid.  ... 01 Veebruar 2018
 11. Ootame kohalikke omavalitsusi taotlema toetust „Imeliste aastate“ koolituste läbiviimiseks

  Kategooria: Uudised

  ... Imelised aastad" on rakendatud Eestis 2014. aastast. Selle eesmärk on aidata lapsevanematel arendada hästitoimivaid strateegiaid, et toime tulla laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Programmi tut ... 29 Jaanuar 2018
 12. Emakakaelavähi ennetamise nädal tuletab meelde varase avastamise olulisust

  Kategooria: Uudised

  ... imine toimub koolis. Koolitervishoiuteenuse osutaja teavitab lapsevanemat ning küsib selleks nõusolekut vähemalt üks nädal enne plaanitavat vaktsineerimist. Kingi endale kindlustunne, sest emakakaelavähk  ... 22 Jaanuar 2018
 13. Neli aastat VEPA Käitumisoskuste Mängu - tulemused ja edasised väljakutsed

  Kategooria: Blogi

  ... e kaudu. Samas on selge, et metoodikal on suurem mõju, kui vanemad ja õpetajad järgivad samu lähenemisi ja teevad koostööd. See eeldab mõlema poole, nii õpetajate kui ka lapsevanemate, avatud ja positiiv ... 19 Jaanuar 2018
 14. Loo mänguga kodurahu

  Kategooria: Blogi

  ... s D. Embry ja Claire Richardsoni raamatut “VEPA käitumisoskuste mäng: õpetajaraamat” (2016). VEPA Käitumisoskuste Mängu programmi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Siseministeerium.  ... 20 Detsember 2017
 15. Lastehoid töökohal säästab närve ja loob turvatunnet

  Kategooria: Blogi

  ... ks tööpakkumist ja ta otsustas siia tööle tulla, kuna talle pakuti võimalust laps kohe lastehoidu panna,“ ütleb Karu Nuti lastehoiu juhataja ja omanik, praegu väikese pojaga lapsehoolduspuhkusel, Anna ... 05 Detsember 2017
 16. Lastehoid töökohal

  Kategooria: Töökohal

  ... imustele, millega lapsevanemad ja tööandjad töökohal laste päeva sisustades kokku puutuvad. Teemat vaeb ka detsembrikuine Terviseinfo blogi, kus tutvustame lähemalt Tallinna Ülikooli lastetuba ning Sw ... 29 November 2017
 17. Hindamisvahendid

  Kategooria: Lasteaias

  ... on välja töötanud veebipõhise töövahendi, mille abil saavad nii lasteaia töötajad kui lapsevanemad anda hinnangu lasteaia psühhosotsiaalsele keskkonnale sellistes valdkondades nagu: sõbraliku ja toetava õhkko ... 23 November 2017
 18. Seksuaaltervis

  Kategooria: Lasteaias

  ... ha, tunded ja suhted, laste saamine, enesekehtestamine. Laste seksuaalne areng vanuses 0 kuni 18 aastat (2018) Lapsevanemal on oluline roll lapse eakohase arengu toetamisel. Voldikus kirjeldatakse 0- kuni 18-a ... 23 November 2017
 19. Suutervis

  Kategooria: Lasteaias

  ... aab teada, kuidas hoida oma hambaid tervena. Suukool on mõeldud kõigile, kes puutuvad kokku lastega: lapsevanematele, vanavanematele, õpetajatele, kasvatajatele, hooldajatele jt. Trükised Suhkrukell  ... 23 November 2017
 20. Diabeeti põdevate laste toetamine

  Kategooria: Lasteaias

  Diabeedialane nõustamisteenus lasteaias ja koolis (2015) Infovoldik lapsevanematele ja haridusasutuste töötajatele. Eestikeelset trükist saad vaadata ja alla laadida siit ning venekeelset tõlget siit.  ... 23 November 2017