Search_title

Search Keyword narkootikumid Totalresultsfound

Search_result

 1. Tallinna Linnavolikogu otsustas anda TAI-le tasuta kasutusse maa kahjude vähendamise keskuse avamiseks

  Search category: Uudised

  ...  läheduses, ent samas on klientidele hästi ligipääsetav nii ühistranspordi kui autoga ja jalgsi. Kahjude vähendamise keskus hakkab pakkuma mitmeid eri tegevusi, mis on suunatud narkootikumide tarvitamiseg ... 29 Jaanuar 2020
 2. TAI tutvustab abivõimalusi narkootikumide tarvitamisest loobumiseks

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) alanud kampaania keskendub narkootikumide tarvitamisest loobumise abivõimalustele. Instituut kutsub inimesi üles teadvustama ja hindama narkootiliste ainete mõju oma elule ... 28 November 2019
 3. TAI tervisekalender. 2020 aasta teemakuud tervisekalendris

  Search category: Töökohal

  Jaanuar: Loobu tubakast Veebruar: Käte hügieen Märts: Vanemlus: pere- ja tööelu tasakaal Aprill: Südamekuu: tasakaalustatud toitumine ja liikumine Mai: Puugid Juuni: Narkootikumid töökohal ... 31 Oktoober 2019
 4. Vabatahtlikud korjasid Tallinnas, Maardus ja Ida-Virumaal 1635 kasutatud süstalt

  Search category: Uudised

  ... s Org. Uuringud näitavad, et kahjude vähendamise keskused aitavad piirkonnas turvalisust tõsta ning et keskustes käivad narkootikumide tarvitajad on viis korda rohkem nõus vastu võtma abi ning mine ... 24 September 2019
 5. TAI uuring: uimastite tarvitamine on seotud vaimse tervisega

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) värskelt avaldatud uuringu järgi peab enamik vastajaid uimastite tarvitamist probleemiks, seejuures võrdse osakaaluga on nii alkoholi ja narkootikumide tarvitamine. Samuti ... 21 August 2019
 6. Aruanne: HIV levik on Eestis jätkuvalt langustrendis

  Search category: Uudised

  ... aastal laienesid oluliselt HIV kiirtestide kasutamise võimalused. See on olnud eriti oluline haavatavatele rühmadele, sh narkootikumide tarvitajatele suunatud kahjude vähendamise teenuse osana, aidates ... 05 August 2019
 7. Psüühika- ja käitumishäireid diagnoositi sama palju kui aasta varem

  Search category: Uudised

  ... on omasemad naistele, kellel esines neid meestest kaks korda rohkem. Meestel on levinumaks diagnoosiks psühhoaktiivsete ainete, nagu alkohol ja narkootikumid, tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired, ... 21 Juuni 2019
 8. Uuring: vanemate lubav suhtumine soodustab laste alkoholi tarvitamist

  Search category: Uudised

  ... enamikes Euroopa riikides (sh Eestis) on alkoholi tarvitamine lubatud alates 18-eluaastast, näitab 2015. aastal läbi viidud Euroopa kooliõpilaste alkoholi ja narkootikumide kasutamise võrdlusuuring, ... 12 Juuni 2019
 9. Lapsevanema roll laste uimastitarvitamise ennetamisel

  Search category: Töökohal

  Uimastite – alkohol, tubakas, narkootikumid – tarvitamist põhjustab inimese individuaalsete omaduste (nt enesehinnang, sotsiaalsete oskuste tase) ja teda ümbritseva keskkonna mõju. Samuti on uuringute ... 30 Mai 2019
 10. TAI ja politsei suunavad narkootikumide tarvitajaid karistuse asemel tugiisiku juurde

  Search category: Uudised

  ... teenust inimesed, kes tarvitavad narkootikume ning see annab politseile võimaluse nad suunata narkootikumide tarvitamise või väikeses koguses omamise tõttu karistuse asemel sotsiaalprogrammi. Julgustus ... 10 Mai 2019
 11. Veebileht narko.ee juhatab abivõimalusteni

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) uuenenud veebileht www.narko.ee pakub infot ja abi inimestele, kes on mingil viisil puutunud kokku narkootikumidega või narkootikumide tarvitajatega. Infot saavad lehelt ... 20 Detsember 2018
 12. TAI uuring: Üle 2500 Eesti HIV-positiivse inimese ei saa ravi

  Search category: Uudised

  ... HIV-diagnoosi saanud inimestest oli eelmise aasta lõpuks surnud 24% ehk 1831 inimest. Neist 17% ei olnud jõudnud ravile. Kõige levinumad surma põhjused olid narkootikumide üledoos ning nakkus- ja parasiithaigused. ... 30 November 2018
 13. OECD ja Euroopa Komisjoni raport: Vaimse tervise probleemid on Euroopale kulukad

  Search category: Uudised

  ... ennetamiseks. Eestis on enneaegset suremust põhjustavate riskitegurite ja -käitumise eesotsas toitumise ja ainevahetusega seotud ning alkoholi, tubaka ja narkootikumide tarvitamisega seotud probleemid. ... 26 November 2018
 14. TAI paneb Tallinnasse, Harjumaale ja Ida-Virumaale ringi sõitma süstlavahetus- ja nõustamisbussid

  Search category: Uudised

  ...  „Eestis on palju narkootikumide tarvitajaid, kes erinevatel põhjustel ei jõua kahjude vähendamise keskustesse ja ei pääse seetõttu ligi nende jaoks eluliselt vajalikele teenustele. Kui kodu lähedal ... 19 November 2018
 15. UURING: Üle poole lapsevanematest soovib laste kasvatamise kohta rohkem nõu ja abi

  Search category: Blogi

  ... emadel-isadel on kasulik kursis olla: lapse areng, toitumine, liikumine, laps ja alkohol, laps ja narkootikumid, tubakas, lapse vaimne tervis, seksuaalkasvatus, laps ja digimaailm ning kasuperes kasvav ... 02 November 2018
 16. TAI veebileht tarkvanem.ee juhendab vanemaid lastekasvatamise keerulises töös

  Search category: Blogi

  ... valik teemasid, millega kõigil emadel-isadel on kasulik kursis olla. Näiteks lapse areng, toitumine, liikumine, laps ja alkohol, laps ja narkootikumid, tubakas, lapse vaimne tervis, seksuaalkasvatus, ... 28 September 2018
 17. Vanemluse toetamine tööl hoiab motivatsiooni ja pühendumist

  Search category: Blogi

  ... ng tema jaoks küsimusi tekitada. Alates vaimsest ja füüsilisest tervisest, toitumisest lõpetades selliste keeruliste teemadega nagu seksuaalkasvatus, narkootikumid, alkohol, tubakas. Tööandja võ ... 18 September 2018
 18. Viis soovitust lapsevanemale uueks kooliaastaks

  Search category: Blogi

  ... narkootikumid ja seksuaalsus, seda väiksem on oht, et ta hakkab tarbima uimasteid või kahjustab ennast või teisi ebaturvalise seksuaalkäitumisega. Õpeta lapsele endast ja teistest hoolimist läbi ... 14 September 2018
 19. Täna on ülemaailmne üledoosisurmade teadlikkuse päev

  Search category: Uudised

  ...  ülemaailmsel üledoosisurmade teadlikkuse päeval Tervise Arengu Instituut (TAI). Siiski on kuue kuu jooksul narkootikumide üledoosi tõttu surnud esialgsetel andmetel 20 inimest, kellest noorim ol ... 31 August 2018
 20. Pilootprogramm suunab kanepitarvitajad karistuse asemel nõustamisele

  Search category: Uudised

  ... tuua ravivõvimalused inimesele võimalikult lähedale ja pakkuda tuge narkootikumidest loobumiseks," selgitas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre. Tema sõnul näitas eelmise aasta lõpp, ... 24 Aprill 2018