Search_title

Search Keyword narkootikumid Totalresultsfound

Search_result

 1. TAI hakkab uurima täiskasvanud elanike uimastitarvitamist

  Search category: Uudised

  ...  Viimati uuris TAI Eesti täiskasvanud elannikkonna narkootikumide tarvitamist 2008. aastal „Eesti 2008“ uuringu raames. Üldisemaid küsimusi narkootikumide tarvitamise kohta, nt elu jooksul narkootikumide ... 06 Veebruar 2018
 2. TAI rajab kahjude vähendamise keskuse Lasnamäele moodulhoonesse

  Search category: Uudised

  ... narkomaanidest ehk hinnanguliselt 1800 süstijat. 18% narkosüütegudest või süütegudest, mis toimus narkootikumide korduvtarvitajate poolt, pandi toime Lasnamäe linnaosas. Riskianalüüsis leiti, ... 01 Veebruar 2018
 3. Neli valusat küsimust olukorrast narkomaailmas

  Search category: Blogi

  Kahjuks ei ole ammu enam uudiseks, et Eesti on surmaga lõppevate narkootikumide üledooside poolest Euroopas esikohal – eelmise aasta 11 kuu jooksul hukkus üledoosi tõttu 106 inimest. Alati võib küüniliselt mõelda, ... 01 Veebruar 2018
 4. Osale üle-euroopalises uimastitarvitamise uuringus

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut kutsub osalema üle-euroopalises uimastitarvitamise uuringus, mille eesmärk on koguda teavet narkootikumide tarvitamise mustrite kohta Euroopas, eriti sellest, kui sageli inimesed ... 11 Detsember 2017
 5. Euroopa ennetusõppekava (EUPC)

  Search category: Narkomaania

  ... ega ei oma positiivset mõju inimese käitumisele. Näiteks on populaarne korraldada koolides nii Eestis kui mujal Euroopas ühekordseid loenguid narkootikumidest või kutsuda esinema endine uimastite ... 27 November 2017
 6. Kahjude vähendamise keskused – oluline lüli narkosõltlase abistamisel

  Search category: Blogi

  Sõltuvus on krooniline haigus, mille puhul inimene on uimastiga vaimselt ja füüsiliselt nii ära harjunud, et normaalseks enesetundeks peab ta seda pidevalt tarvitama. Enamasti ei suudeta ise enam narkootikumide ... 07 November 2017
 7. Kanada psühhiaater: hilisemaid alkohoolikuid saab tuvastada juba lapsepõlves

  Search category: Blogi

  ...  näiteks alkoholi või narkootikumide tarvitamist. Doktor Edalati, te räägite Tervise Arengu Instituudi korraldatud alkoholikonverentsil alkoholi ja uimastite kasutamise vähendamisest isiksuse omaduste ... 02 November 2017
 8. Sitsi 28 kahjude vähendamise keskus alustab tööd

  Search category: Uudised

  ...  12 kahjude vähendamise keskust. Eestis on hinnanguliselt 9 000 – 10 000 narkootikume süstivat inimest, nendest ca 6 000 elab Tallinnas. Iga kolme päeva tagant sureb Eestis üks inimene narkootikumi ... 18 September 2017
 9. Psüühika- ja käitumishäirete diagnooside arv mullu suurenes

  Search category: Uudised

  ...  psühhoaktiivsete ainete (alkohol, narkootikumid) tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäire, mida esines ligi viiendikul psühhiaatri vastuvõtul käinud meestest. Sellise diagnoosiga mehi ol ... 13 September 2017
 10. Naloksooni jagamine apteekide kaudu – kasutamata võimalus

  Search category: Blogi

  ... millega peame senisest jõulisemalt tegelema. Üheks nendest on narkomaania. Tervishoiusektori koostöö apteekritega võiks olla üheks tõhusaks meetmeks, et vähendada narkootikumide tarvitamist ja sellest ... 11 September 2017
 11. Keit Fomotškin

  Search category: Kontaktid / Veebikasutajad

  ... e tööandjatele ennetusprogramme teemadel HIV/AIDS, alkohol ja lapse seksuaalne areng. Töötame ka uue töökohapõhise ennetusprogrammiga, mille fookuses on narkootikumid. Kõik, kes tunnevad, et sooviv ...