Otsi

Otsi sõna põhimõtted Kokku: 47 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Millele mõelda seoses uimastiennetusega koolis

  Kategooria: Koolis

  ... tajatele võimalust osaleda täiendkoolitustel uimastiennetuse ning tervisedenduse teemadel (nt tervisedenduse ja tõhusa uimastiennetuse põhimõtted ning võimalused koolis, kodus, kogukonnas)? Kas koolis e ... 21 Mai 2014
 2. Uimastitega seotud olukorrad

  Kategooria: Koolis

  ... t. Loe edasi: Uimastitega seotud juhtumi lahendamise üldpõhimõtted  ... 22 Aprill 2014
 3. Uimastitega seotud juhtumi lahendamise üldpõhimõtted ...

  Kategooria: Koolis

  Uimastitega seotud olukorrad on alati tundlikud ning võivad põhjustada ebameeldivusi kõigile seotud isikutele. Lahendamisel on esikohal õpilaste ja koolitöötajate turvalisus ning heaolu. Uimastitega ... 22 Aprill 2014
 4. Uimastitega seotud olukorrad ja nende lahendamine

  Kategooria: Koolis

  Uimastitega seotud olukorrad Uimastitega seotud juhtumi lahendamise üldpõhimõtted Uimastitega seotud juhtumi lahendamine Uimastitega seotud juhtumite ülesmärkimine  ... 22 Aprill 2014
 5. Üldised põhimõtted ja väärtused ...

  Kategooria: Koolis

  Turvaline ja toetav koolikeskkond. Õpilaste heaolule ning vajadustele vastava koolikeskkonna kujundamisele paneb aluse positiivne ja toetav õhkkond koolis. Õpilaste seotus- ja ühtekuuluvustunne, sarnased ... 22 Aprill 2014
 6. Miks on koolis vaja ellu viia uimastiennetust?

  Kategooria: Koolis

  ...  ... 22 Aprill 2014
 7. Lähtekohad uimastiennetuseks koolis

  Kategooria: Koolis

  ... i ellu viia ning millised on koolipõhise uimastiennetuse üldised põhimõtted ja väärtused. Miks on koolis vaja ellu viia uimastiennetust? Üldised põhimõtted ja väärtused  ... 22 Aprill 2014
 8. Valitsus kiitis heaks põhimõtted alkoholi tarvitamise vähendamiseks ...

  Kategooria: Uudised

  Valitsus sai ülevaate alkoholi rohelisest raamatust ja kiitis heaks põhimõtted ning meetmed alkoholi tarvitamise vähendamiseks. Alkoholipoliitika roheline raamat annab ülevaate alkoholitarvitamisest ol ... 21 Veebruar 2014
 9. Tegevused ja tulemused 2013

  Kategooria: Lasteaias

  ... tidele Tervisedendus ja -kasvatus lasteaias. Üldised põhimõtted ja korraldus (4 x 8 h). Koolitajad: Marge Grauberg, Aita Arund, Inge Tamm. Osales 114 koolieelse lasteasutuse töötajat. Tervisedendu ... 06 Märts 2013
 10. Tegevused ja tulemused 2014

  Kategooria: Lasteaias

  Koolitused haridusasutuste töötajatele ja teistele spetsialistidele Tervisedendus ja -kasvatus lasteaias. Üldised põhimõtted (8 t). Toimus neli koolitust (Tartu, Pärnu, Rakvere). Laste sotsiaalsete osk ... 06 Märts 2013
 11. Koolitus "Tervislik toitumine töökohal"

  Kategooria: Töökohal

  ... Toitumise ja toiduvaliku üldpõhimõtted Soovitused toitlustamise korraldamiseks töökohal Toitumisprogramm NutriData Koolitusmeetodid: loeng, osalejate aktiivne kaasamine: küsimustikud, rühmatööd  ... 18 Detsember 2012
 12. Tervisedenduse alane baaskoolitus ettevõtetele ja organisatsioonidele: I moodul

  Kategooria: Töökohal

  ... e mõiste ja ajalugu Tervist edendavate töökohtade võrgustik Eestis ja mujal: toimimise põhimõtted ja raamistik Suundumused Eesti inimeste tervisekäitumises Koolitaja: Külli Luuk (Tervise Arengu ... 18 Detsember 2012
 13. TEK võrgustiku suvekool 2012

  Kategooria: Koolis

  ... use edendamise põhimõtted koolis" tegi Annika Soa. Pärast virgutuspausi jätkas Merle Ameljušenko, rääkides erivajadusega laste võimalustest tavakoolis. Sellele järgnes tunniajane üllatustegevus kahe zumbatr ... 06 Detsember 2012
 14. Valdkonna arengusuunad: 2010–2011

  Kategooria: Paikkonnas

  ... enduse põhimõtted. Töö raames analüüsiti Eesti paikkondliku tervisedenduse tugevusi ja nõrkusi ning kaardistati valitud välisriikide kogemused. Viidi läbi ka kaks laiapõhist töötuba, mille arutelude ... 03 Veebruar 2012
 15. Tervise edendamine paikkonnas

  Kategooria: Paikkonnas

  Investeerides paikkondlikku arengusse, luues ja toetades sotsiaalseid infrastruktuure ning panustades tervisekäitumist soodustavatesse ettevõtmistesse, soodustame riigi tervisekapitali arengut. Meist ... 17 Aprill 2011
 16. 2009

  Kategooria: Konkurss

  ... Pitsi tagli.pitsi@tai.ee, 5185960   Koolisööklate hindamise põhimõtted I voor Koole hinnatakse esitatud materjalide põhjal: kooli ankeet, 1 nädala menüü (sobivus toodud vanuseastmele, roogade  ... 15 Aprill 2011
 17. Seadusandlus

  Kategooria: Lasteaias

  ... tatakse õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti ja õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (nt. päevakava koostamise põhimõtted,  ... 04 Aprill 2011
 18. Tegevused ja tulemused 2012

  Kategooria: Lasteaias

  ...  järgmisi teemasid: tõenduspõhised tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamise põhimõtted koolis, erivajadustega laste võimalused tavakoolis, uimastitarvitamise olukord noorte hulgas ja ennet ... 04 Aprill 2011
 19. Laste ja noorte tervise edendamise valdkonna tegevussuunad

  Kategooria: Lasteaias

  Tervise Arengu Instituudi laste ja noorte tervise edendamise valdkonna tegevuste planeerimisel on aluseks Eesti rahvastiku tervise arengukava 2009–2020. Arengukava üheks suunaks on tervisliku ja turvalise ... 04 Aprill 2011
 20. Tervise edendamine lasteaias

  Kategooria: Lasteaias

  Lasteaed on kodu kõrval oluline lapse arengu ja tervise toetaja. Lasteaias väljenduvad seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps mängib ja õpib hea meelega. Kodu kõrval on lasteaed see koht, ... 04 Aprill 2011