Otsi

Otsi sõna põhimõtted Kokku: 47 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustik

  Kategooria: Töökohal

  ... võrgustiku liikmete väärtused ja põhimõtted Võrgustiku liikmed: arendavad inimväärtust, võrdsust, solidaarsust, professionaalset eetikat, teadmisi erinevate elanikkonna gruppide rahvuslikest ja kultuur ... 04 Aprill 2011
 2. Põhimõtted ...

  Kategooria: Töökohal

  ... alset heaolu töökeskkonnas, mida ei saa mõõta ainult tööõnnetuste ja kutsehaiguste esinemise põhjal. Tervist edendava töökoha põhimõtted: asutusel/institutsioonil on kirjalik tervisedenduspoliitika, mis toimib are ... 01 Aprill 2011
 3. Alkoholipoliitika Eestis

  Kategooria: Alkohol

  2012. a valmis Sotsiaalministeeriumi koordineerimisel ning ekspertide ja huvigruppide koostöös Alkoholipoliitika roheline raamat. Raamatus kirjeldatud põhimõtted alkoholitarvitamise vähendamiseks kiitis Va ... 31 Märts 2011
 4. HIV-valdkonna üldised põhimõtted ja eetilised printsiibid ...

  Kategooria: HIV ja AIDS

  Inimõiguste austamine Ülemaailmne kogemus on näidanud, et HIVi ja AIDSiga seotud valearusaamad ja uskumused on suurimaks takistuseks HIV-ennetustöö, ravi ja tugiteenuste arendamisel ja planeerimisel ... 21 Märts 2011
 5. Tervisenõukogu töökorraldus

  Kategooria: Koolis

  On olemas teatud koostööpõhimõtted, mida tuleb igal kooli tervisenõukogul oma töös arvesse võtta. Koostööpõhimõtted Tervisenõukogu liikmed lepivad kokku tegutsemise: põhimõtetes paradigmalises aluse ... 03 Märts 2011
 6. Tervise edendamine koolis

  Kategooria: Koolis

  ... us, kuidas tervisedendusega koolis süsteemselt tegelda, on tervist edendavate koolide võrgustiku põhimõtted. Põhimõtetega saad põhjalikumalt tutvuda siin.  ... 03 Märts 2011
 7. Üldpõhimõtted ...

  Kategooria: Category