Otsi

Otsi sõna töökoht Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Mida saab töökohal koroonaviiruse leviku vähendamiseks teha?

  Kategooria: Blogi

  ... d alad, mida ta on tööruumides kasutanud. Vt Terviseameti täpsemat juhendmaterjali siit. Tööinspektsiooni soovitused ja nõuanded leiad siit Ruumide hügieen Kontrollige ventilatsioonisüsteemi ... 15 Märts 2020
 2. Võrgustiku plaanid 2020

  Kategooria: Töökohal

  ... ga (põhja-Eestis Taimi Elenurm, lõuna-Eestis Elo Paap) Trükiste uuendamine Tervislik toitumine töökohal Vaimse tervise toetamine töökohal Tubakavaba töökoht Info: Külli Luuk, kylli.luuk@tai.ee, + ... 03 Veebruar 2020
 3. Käte hügieen

  Kategooria: Töökohal

  ... st levib käte kaudu, töökoht loob selliseks jagamiseks hea keskkonna1. Viimaste aastate uuringute toel võib väita, et ainuüksi kontorilaual on 400 korda rohkem baktereid, kui nt tualeti prill-laual2 ... 31 Jaanuar 2020
 4. Varjatud haigustekitaja töökohal

  Kategooria: Blogi

  ... ist. Sellega hoiab tööandja kokkuvõttes hoopiski kulusid kokku. Puuduvad või on väiksemad kulud haiguslehtedele, ületunnitööle, asendaja leidmisele, kahjuhüvitustele kutsehaigestumiste korral jpm. Kantseroge ... 16 Jaanuar 2020
 5. Seksuaaltervis

  Kategooria: Töökohal

  ...  globaliseerumine; kasvav migratsioon teistsuguse kultuuripärandiga piirkondadest või HIV levik on tinginud vajaduse kaasajastatuma seksuaalhariduse järele, sh ka töökohtadel. Mida saab teha tööandja? Tööta ... 03 Detsember 2019
 6. Kuidas hoida kaugtööd tegeva töötaja tervist?

  Kategooria: Blogi

  ... a saginasse kolima, et jõuaks lapsele normaalsel ajal lasteaeda järgi, et saaks loobuda igahommikustest ummikutest või pikast rongisõidust töökohta jne. Just nendel ja teistelgi põhjustel on viimase vi ... 10 Juuli 2019
 7. Lapsevanema roll laste uimastitarvitamise ennetamisel

  Kategooria: Töökohal

  ... i jätkata ja võimaldab lapsevanemal noore käitumist ja hoiakuid mõjutada. Mida saab töökoht teha lastevanemate toetamiseks? Lapsevanemad veedavad väga suure osa oma ajast töökeskkonnas ja see on hea ... 30 Mai 2019
 8. TAI ja politsei suunavad narkootikumide tarvitajaid karistuse asemel tugiisiku juurde

  Kategooria: Uudised

  ... giteenuseid – näiteks elu- ja töökohta, psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist ja sõltuvusravi. Tugiteenus kestab vähemalt aasta ning programmi tulemusena suureneb sõltuvusprobleemidega inimese toimetul ... 10 Mai 2019
 9. Taotle mitmekesisuse märgis! Mitmekesised organisatsioonid on edukamad

  Kategooria: Blogi

  ...  igaüht eriliseks ning organisatsiooni jaoks asendamatuks teeb. Olgugi, et on tavapärane, et inimesed vahetavad organisatsioone ja töökohti ning nende asemele tulevad teised, on igaühe panus meist siiski  ... 17 Aprill 2019
 10. Töökeskkond peab olema ohutu ja töötaja tervist hoidev

  Kategooria: Blogi

  ... oida paljusid töökohal juhtuvaid õnnetusi. Kolmandaks oluliseks meetmeks, kuidas säilitada töötajate töövõimet, on töötajate tervisekontroll. Tervisekontrolli abil on võimalik ennetada ja varakult av ... 15 Aprill 2019
 11. Maailma vähipäeval kutsutakse süütama küünlad

  Kategooria: Uudised

  ...  selgitavad erinevaid ravivõimalusi ja riske Mida meie ühiskonnas saame teha: luua tervislikke keskkondi meie linnades, koolides ja töökohtades, spordi- ja meelelahutuskohtades edendada tegevusi, m ... 04 Veebruar 2019
 12. Anna-Kaisa Oidermaa: Iga vaimsesse tervisesse investeeritud euro toob mitmekordselt tagasi

  Kategooria: Blogi

  ... ad on kurnatud ja läbi põlenud. Sest sul ei ole enam võtta kusagilt uusi.“ Nii et töökohtades arendatakse oma vaimse tervise teadmisi, toimuvad koolitused, seminarid ning tööandja pakub võimalusi, et oma vai ... 29 Oktoober 2018
 13. Vaimne tervis: vähenenud töövõime

  Kategooria: Töökohal

  ... ne toob vaimse tervise häiretega inimesed järjest enam tavalistesse töökohtadesse ja tänavapilti. Juba täna elab (ja sageli ka töötab) 83% psüühika- ja vaimupuudega inimestest kogukonna keskel. Mida saab ig ... 01 Oktoober 2018
 14. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010–2013" raames. Uuringu kontaktisik: Triinu Purru, TAI paikkonna ja töökohtade valdkonna juht, tel 659 3809, triinu.purru@tai.ee  Tervis ja heaolu ... 09 Veebruar 2018
 15. TAI veebruari märksõna – vähi varane avastamine

  Kategooria: Blogi

  ... m avastatud, nii et nad vähiks ei arenekski. Selleks on aga vaja võimalikult varast infot. Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik on käinud juba aastaid ka ise töökohtadel ja pakkunud tööandjale tervis ... 15 Veebruar 2016
 16. 2016. aasta muudatused Sotsiaalministeeriumi haldusalas

  Kategooria: Uudised

  ... loobumise nõustamisele ja pakutakse senisest suuremas mahus nõustamisteenuseid ning ka asendusravi muude sõltuvusprobleemidega isikutele. Ennetustegevusteks on kavandatud kokku 9,3 miljonit eurot, kasv ... 30 Detsember 2015
 17. Konverents algatas passiivne joomise mõiste kasutamise Eestis

  Kategooria: Blogi

  ... kogenud teiste poolt põhjustatud kahjusid töökohtades ning samaväärne suhtarv oli ka laste hooldajate hulgas, kes raporteerisid passiivse joomise kahjusid lapsele. 2011. a uuringus „Hidden realities" („V ... 06 Aprill 2015
 18. Lauri Beekmann: kes peaks sekkuma?

  Kategooria: Blogi

  ... leme vabad suitsevatest kohvikutest ja töökohtadest ning tänu sellele on inimeste tervis ja heaolu selgelt kasvanud. Kas midagi sarnast on võimalik näha ka alkoholi tarvitamise juures? On küll. Passii ... 02 Aprill 2015
 19. Eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) otsib projektijuhti

  Kategooria: Uudised

  ... aindlikku töögraafikut vastavalt kokkuleppele, võimalusi enesearendamiseks, töökohta Tallinna kesklinnas, kindlat ja korralikku töötasu. Töö asukoht: ESTL-i kontor aadressil Tallinn, Mardi 3. Oo ... 19 Märts 2015
 20. Konverents võtab vaatluse alla töökohal suitsetamise

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut korraldab 18. septembril Tallinnas konverentsi „Tubakaennetus töökohal", et anda ülevaade tööandja rollist ja võimalustest töökohtades tubakatarvitamist ennetada või piirata. In ... 18 September 2014