Otsi

Otsi sõna tervisenõukogu Kokku: 47 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Tervisedenduse konverents 2020: Vaimne tervis - nähtamatust nähtavaks

  Kategooria: Uudised

  ... entsi anname teada, millised postrid konverentsile pääsevad. Konverentsile ootame osalema maakondade ja kohalike omavalitsuste turvalisuse ja tervisenõukogude ning -komisjonide liikmeid, omavalitsust ... 17 Juuli 2020
 2. Eelinfo. Tervisedenduse konverents 2019: Kuidas loome tervist toetavat keskkonda

  Kategooria: Blogi

  ...  lahendusteid. Ootame osalema maakondade ja kohalike omavalitsuste turvalisuse ja tervisenõukogude ning -komisjonide liikmeid, omavalitsuste juhte, sotsiaal- ja hoolekandetöötajaid, tervishoiutöötajaid, haridus ... 11 Märts 2019
 3. Tervisenõukogu sisehindamine ...

  Kategooria: Paikkonnas

  Paikkonnas seatud tervise- ja heaolu valdkonna eesmärkide saavutamisel on oluline, et tervisenõukogu toimiks ühtse ja tõhusa meeskonnana. Selle saavutamisel ja säilitamisel on abiks regulaarne ning sü ... 08 Veebruar 2018
 4. Tervisenõukogud ...

  Kategooria: Paikkonnas

  Tervisedenduse praktika Eestis on näidanud, et eesmärke on lihtsam saavutada, kui paikkonnas on hästi toimiv võrgustikutöö. Üheks võrgustikutöö vormiks on tervisenõukogu, mis saab toimida nii kohalik ... 08 Veebruar 2018
 5. Tervisenõukogu ülesanded ...

  Kategooria: Paikkonnas

  ... akondade/omavalitsuste turvalisuse ja tervisenõukogudega; koostöö Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumiga.    ... 05 Jaanuar 2018
 6. Hindamisvahendid

  Kategooria: Lasteaias

  ... d alla laadida siit: Tervisemeeskonna/tervisenõukogu hindamise küsimustik   "Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses" (2010) Juhendmaterjal lisadega on aluseks koolie ... 23 November 2017
 7. Silmapaistvatele vaimse tervise arendajatele jagati riiklikku tunnustust

  Kategooria: Uudised

  ... ustatud tervisedendajad: Harju maakond – Kairi Kilp, Harjumaa tervisenõukogu liige ja Rajaleidja õppenõustamisteenuse koordineerija. Hiiu maakond – Vilma Tikerpuu, Hiiumaa tervisenõukogu sekretär ja maa ... 16 Veebruar 2016
 8. Soovitused tervise tegevuskava koostamiseks

  Kategooria: Lasteaias

  ... jalike tegevustega peale tulemuslikkuse hindamist. Tervisemeeskond otsustab, kas on vajalik jätkata endiselt eelnevalt valitud valdkondadega või lisatakse tegevuskavasse uus valdkond. *Hindamine on prot ... 14 Oktoober 2014
 9. Uimastitega seotud juhised eri osapooltele

  Kategooria: Koolis

  ... i tema perekonda uimastitega seotud küsimustes ning vajadusel suunata abivajaja edasi talle vajalike teenusteni. Kooli tervishoiutöötajal on õigus viia läbi alkoholi ja/või uimasteid tarvitavate noortele ind ... 16 Mai 2014
 10. Soovitused uimastiennetuseks ja uimastitega seotud juhtumite lahendamiseks koolis

  Kategooria: Koolis

  ... laan. Juhend sobib kasutamiseks põhikoolis ja gümnaasiumis, kõrg- ja kutsekoolis, erikoolis ning huvikoolis. Soovitused on suunatud nii kooli juhtkondadele ja tervisenõukogudele (vms ülesandeid täi ... 22 Aprill 2014
 11. Uimastiennetuse planeerimine ja elluviimine

  Kategooria: Koolis

  ... töögrupi moodustamine – tõhusa uimastiennetustegevuse eelduseks koolis on juhtkonna aktiivne toetus ja panustamine (vt joonis 3). Esmalt kaasab koordinaator mõne olemasoleva töögrupi (tervisenõukogu) või moodustab gr ... 22 Aprill 2014
 12. Tervisedenduse konverents 2014 "Liikudes tervise heaks"

  Kategooria: Uudised

  ...  ja riigi tasandilt, sh maakondade ja KOV-ide tervisenõukogude ja -komisjonide liikmed, haridus- ja teadusasutuste töötajad, ettevõtete ja MTÜ-de esindajad, tervishoiutöötajad ning meedia esindajad. K ... 10 Aprill 2014
 13. Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks

  Kategooria: Paikkonnas

  Juhendmaterjal Juhendmaterjal on koostatud eesmärgiga aidata tervisenõukogul (TN) viia läbi sisehindamist ja seda tehakse kahes põhivaldkonnas: Tervisenõukogu – hinnatakse TN suutlikkust paikkonnas r ... 04 Veebruar 2014
 14. Tervisenõukogu sisehindamine ...

  Kategooria: Paikkonnas

  Tervisenõukogu on töögrupp paikkonnas, mille liikmeteks on erinevate tervise ja heaoluga seotud valdkondade (sh haridus, sotsiaaltöö, korrakaitse, kultuurikorraldus, heakord, maaplaneeringud jm) kohalikud esi ... 04 Veebruar 2014
 15. Puurmani valla toitumispäevad "Pudru ja moos – lihtne, odav ja tervislik viis talveks ettevalmistuseks"

  Kategooria: Blogi

  ... programmi "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013–2014" toel.    ... 27 November 2013
 16. Kutse: Tervisedenduse konverents 2013 "Toetades teadlikke valikuid"

  Kategooria: Uudised

  ... andil – tervishoiutöötajad, sh pere- ja kooliõed, maakondade ja kohalike omavalitsuste tervisenõukogude liikmed, patsientide ühendused, õpetajad, meedia esindajad ning kõik teised huvilised. Tänavu möödub ... 09 Mai 2013
 17. Tervisedenduse konverents 2013: Toetades teadlikke valikuid

  Kategooria: Uudised

  ...  tervisenõukogude liikmed, patsientide ühendused, õpetajad, meedia esindajad ning kõik teised huvilised. Igaaastast konverentsi korraldab Tervise Arengu Instituut koos Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi, ... 11 Aprill 2013
 18. Tegevused ja tulemused 2013

  Kategooria: Lasteaias

  ... itajad: Ülle Närska ja Silva Kolk. Osales 62 haridustöötajat 42 asutusest. Psühhosotsiaalse keskkonna (PSKK) olemus ja hindamine koolieelses lasteasutuses (2 x 4 h). Koolitajad: Liana Varava ja Juta  ... 06 Märts 2013
 19. Tegevused ja tulemused 2014

  Kategooria: Lasteaias

  ...  (16 t). Toimus kaks kahepäevast koolitust (Tartu, Kuressaare). Tervisedenduse baaskoolitus koolide tervisenõukogudele „Tervist edendavaks kooliks saamise 5 sammu" (8 t). Pilootkoolitus (Haapsalu ... 06 Märts 2013
 20. TEK võrgustiku suvekool 2008

  Kategooria: Koolis

  ... tevanematega (Heli Maaslieb) Võimalused personali tervise edendamiseks koolis (Ülle Prommik) Alkoholitarbimise võimaluste ennetamine koolis (Lauri Beekmann) Võimalused koolitoidu ja -puhveti ter ... 14 Jaanuar 2013