Otsi

Otsi sõna traumad Kokku: 37 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Kuidas saavutada ja hoida laste vaimset heaolu?

  Kategooria: Blogi

  ... a traumad Hooletusse jätmine, psüühiline, füüsiline või seksuaalne väärkohtlemine Tülid ja pinged perekonnas Vaesus Õpiraskused Töötus, tööstress Sotsiaalne tugisüsteem (sõbrad, perekon ... 23 Aprill 2014
 2. Kohandame üksinda elava eaka kodu maksimaalselt turvaliseks

  Kategooria: Blogi

  ...  ohte. Üksinda elavate eakatega juhtub sageli õnnetusi, nendest sagedaimad on kukkumised. Siinkohal on tähtis ennetustöö. Ainult seeläbi saab traumade hulka oluliselt vähendada. Kõige olulisem on ... 04 November 2013
 3. Riigikantselei juurde luuakse vigastussurmade ennetamiseks rakkerühm

  Kategooria: Uudised

  ... stal suri Eestis välispõhjuste (vigastused, mürgistused ja traumad) tõttu 1128 inimest, neist 882 mehed ja 246 naised. Üle kolmveerandil juhtudest (876 surma e 77,6%) surid lapsed või tööealised inimesed ... 12 September 2013
 4. Esimesse klassi minejate vanemad saavad Politsei- ja Piirivalveametilt kingiks ohutusraamatu

  Kategooria: Uudised

  ... ja õnnetuste vältimise ja esmaabi õpetamisel. Lisana on ohutusraamatu vahel mitmeid abivahendeid. Näiteks õpetlikud kleepsud lapse koolitee kaardistamiseks või olulisemate kontakt- või hädaabi- ja inf ... 03 September 2013
 5. Surmade arv kasvas rahvastiku vananemise tagajärjel

  Kategooria: Uudised

  ... nesid pahaloomulised kasvajad, millesse suri 3650 inimest, sh 1969 meest ja 1681 naist, ning traumad ja mürgistused, mille tõttu suri mullu 1168 inimest, sh 911 meest ja 257 naist. Võrreldes 2011. aasta ... 25 Juuni 2013
 6. Mis põhjustab vaimse tervise probleeme?

  Kategooria: Vaimne tervis

  ... ahutus. Lapse- ja noorukiea rasked psühhotraumad võivad ohustada vaimset tervist ka hilisemas elueas. Sotsiaalsed tegurid Sotsiaalsed tegurid on seotud inimsuhete võrgustiku ja perekonna materiaalse  ... 06 Veebruar 2013
 7. Kui palju maksavad psüühikahäired?

  Kategooria: Blogi

  ...  väiksem. Statistika hindab aga otseseid surmapõhjusi; kaudsete põhjuste jälile on raskem jõuda, kuid on selge, et näiteks suure osa enesetappude põhjuseks on ühel või teisel moel psüühikahäired, peamise ... 04 Detsember 2012
 8. „Sotsiaaltöö" uus number tutvustab sotsiaaltöö võimalusi eri sihtrühmades

  Kategooria: Uudised

  ... odu laste haavatavus. Varajase lapsepõlve trauma mõjust lapse närvisüsteemi ja kiindumussuhete arengule jagavad teadmisi Kanada psühhoterapeut Sandra Wieland ja Eesti traumaterapeut Maire Riis. Judit S ... 31 Oktoober 2012
 9. Energiajook – energiat andev jook või ”energiavampiir”

  Kategooria: Blogi

  ... aalne ärakasutamine, joobes autosõit, ujumine ja vettehüpped, erinevad traumad jms. Kuna kofeiin juba iseseisvalt vähendab vitamiinide omastatavust, siis koos alkoholiga on see toime veelgi tugevam ning  ... 29 August 2012
 10. Iga neljas mullune surm juhtus enne 65. eluaastat

  Kategooria: Uudised

  ... oole surmadest vereringeelundite haigused, mis viisid 8163 inimese elu. Pahaloomulistest kasvajatest oli tingitud 3624 surmajuhtumit ning traumadest ja mürgistustest kokku 1130 surmajuhtumit. „Südame-veresoonkonnahaiguste surmade ... 20 Juuni 2012
 11. Valdkonna arengusuunad: 2008–2010

  Kategooria: Paikkonnas

  ... onna spetsialistid tervisefoorumidest, mille peaeesmärgiks oli paikkondlikku elanikkonna traumade ja õnnetusjuhtumite ennetamise teadlikkuse tõstmine. Kohaliku ajalehe lisadena ilmusid tervise v ... 03 Veebruar 2012
 12. Surmade arv kahanes kolmandat aastat

  Kategooria: Uudised

  ... Pahaloomulistest kasvajatest oli tingitud 3549 surmajuhtumit ning surmapõhjustest olid mullu kolmandal kohal traumad ja mürgistused, mida oli kokku 1135 juhtumit. Kui tervikuna on traumade ja mürg ... 20 Juuni 2011
 13. Kasulikud lingid

  Kategooria: Ohutus

  Politsei  Maanteeamet Päästeamet Tööinspektsiooni tööohutuse põhimõtted Sotsiaalministeeriumi veebilehe tervisedenduse osas vigastuste ennetamine Eesti Punase Risti esmaabikoolitused Mürgistusteabekeskus: ... 24 Märts 2011
 14. Vigastuste vältimine ja esmaabi

  Kategooria: Ohutus

  Elupäästev esmaabi vigastuse korral Ohutusraamat koolilapse vanematele Vigastuste ennetamine ja turvaline keskkond lasteasutuses Kuidas vältida koolieelikute vigastusi Imikute ja väikelaste vigastuste ... 24 Märts 2011
 15. Vigastuste põhjused

  Kategooria: Ohutus

  Vigastussurmade sagedasemateks põhjusteks on peaaegu võrdväärselt (eriti meeste hulgas) enesetapp, mürgitus (sh alkoholimürgitus) ja mootorsõidukiõnnetustega seotud vigastus (sh liiklusvigastus), laste ... 24 Märts 2011
 16. Olukord Eestis

  Kategooria: Ohutus

  Vigastussurmad on Eestis vereringeelundite haigustest ning pahaloomulistest kasvajatest tingitud surmade järel surmapõhjusena kolmandal kohal. Rahvastiku tervise arengukavas on püstitatud eesmärk, et 2020. ... 24 Märts 2011
 17. Vigastuste ennetamine

  Kategooria: Ohutus

  Vigastuse all mõistetakse organismi füüsilist kahjustust või hävingut, mis tekib (akuutse) mehhaanilise, keemilise, termilise või mingi teise keskkonna-energia toimel, mis ületab organismi vastupanuläve, ... 24 Märts 2011