Otsi

Otsi sõna tubaka tarvitamine Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Ühiselt tubaka vastu ...

  Kategooria: Blogi

  Ülemaailmse tubakavaba päeva eel räägib Tervise Arengu Instituudi ekspert Tiiu Härm, milline on tubakatarvitamise olukord Eesti noorte seas ja kuidas tervisealase teadlikkuse tõstmine tubaka valdkonnas aita ... 21 Mai 2013
 2. Karmid hoiatuspildid toimivad

  Kategooria: Blogi

  Karmid tubakavastased reklaamid ja pilthoiatused pakenditel vähendavad suitsetamisega alustavate laste arvu ja suurendavad suitsetamisest loobujate hulka. Kanadas, Singapuris ja Tais pilthoiatusega  ... 21 Mai 2013
 3. Tegevused ja tulemused 2013

  Kategooria: Tervishoiuasutuses

  ... a). Samuti toimub  tubakast loobumise nõustamine Eesti Kaitseväes (alates 2012. a). 2013. a nõustati kokku 2250 inimest 6806 visiidi käigus, neist 51 last/82 visiiti, 484 noort (16–24-a)/1551 visiiti, 98 ... 25 Märts 2013
 4. Eesti tervist edendavate haiglate ja terviseteenuste (TEH) võrgustiku tegevused 2014. aastal

  Kategooria: Tervishoiuasutuses

  ... n takistused tõhusama suitsetamisest/tubakast loobumise nõustamisteenuse osutamise osas. Mida saame muuta, et tagada tubakatarvitajatele kättesaadavam ja kvaliteetsem nõustamisteenus ning et nõustamise tu ... 25 Märts 2013
 5. Tegevused 2015

  Kategooria: Lasteaias

  ... info.ee Soovitused alkoholi, tubaka ja narkootikumide tarvitamise ennetamiseks ning juhtumite lahendamiseks koolis. Lühikokkuvõte (eesti ja vene keeles) Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile Lastevanemate ... 06 Märts 2013
 6. Südame-veresoonkonna haiguste ennetamine

  Kategooria: Südametervis

  ... tis, et inimeste füüsiline aktiivsus suureneks, toitumisharjumused paraneksid, tubakatarbimine ja tubakasuitsuses keskkonnas viibimine väheneks ning ennetavate tervishoiuteenuste kättesaadavus paraneks. Selleks tu ... 18 Jaanuar 2013
 7. Noorte tervisekäitumise uuringud

  Kategooria: Koolis

  Tervise Arengu Instituut viib läbi laste ja noorte tervisekäitumist kajastavaid uuringuid vaimse tervise, toitumise ja liikumise, seksuaaltervise, tubakatarvitamise ja uimastiennetuse valdkonnas. 1983. a ... 23 November 2012
 8. Uimastiennetus

  Kategooria: Koolis

  ... endmaterjali leiad aadressilt www.terviseinfo.ee/uimastiennetus-koolidele. Pdf-ina saad juhendi alla laadida siit. Eestikeelse brošüüri "Soovitused alkoholi, tubaka ja narkootikumide tarvitamise ennetamiseks j ... 02 November 2012
 9. 16 Euroopa riiki tõstavad ühiselt esile sigaretis sisalduvate lisaainete ohtlikkuse

  Kategooria: Blogi

  13. septembril käivitavad kuusteist Euroopa riiki veebilehed, mis teavitavad avalikkust tubakatööstuses kasutatavatest lisaainetest, nende toimimisest ja mõjust tervisele. Projekt on valminud Hollandi ri ... 13 September 2012
 10. ESPAD uuring: Noorte uimastitega katsetamine on stabiliseerunud

  Kategooria: Uudised

  ... oli, tubaka ja illegaalsete uimasite tarvitamisest. Illegaalsete uimastitega katsetamine kasvas kuni 2003. aastani, kuid on nüüdseks stabiliseerunud. Levinuim narkootikum on endiselt kanep, mille katset ... 31 Mai 2012