Otsi

Otsi sõna uimastid Kokku: 20 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Kategooria: Blogi

  ... slikud uimastid; narkootikumid ja psühhotroopsed ained ehk ebaseaduslikud uimastid, sh ravimid, kui neid tarvitatakse arsti ettekirjutuseta. Uuringute alusel on hinnanguliselt 5–20% töötavast elanikk ... 01 Juuni 2022
 2. Lapsevanema roll laste uimastitarvitamise ennetamisel

  Kategooria: Töökohal

  ... peid ja seada piire? (video) Targa Vanema e-nõuandla Uimastid töökohal Vaimne tervis töökohal (PDF) Vaimse tervise häirega inimesed tööturul (PDF) Vaimse tervise hea tava t ... 30 Mai 2019
 3. Tervisekalender 2019 teemad

  Kategooria: Töökohal

  Jaanuar: Doonorlus tervise hüvanguks Veebruar: Tervislik töölõuna Märts: Liikumisvõimaluste toetamine väikeses ettevõttes Aprill: Südamekuu Mai: Tubakas Juuni: Vanemlus: Laps ja uimastid Sep ... 23 August 2018
 4. Kaitseme tervist: kanepisõltuvuse märkamine ja ennetamine

  Kategooria: Töökohal

  Ülevaade kanepi tarvitamisest ja sellega kaasnevatest mõjudest Kanepitooted on kõige enam levinud ja kasutatavad keelatud uimastid Eestis ja ka mujal maailmas. Enim leidub kanepitarvitajaid nooremates  ... 02 Märts 2016
 5. Uimastiennetuse õpetajaraamatu teooriapeatükid

  Kategooria: Koolis

  ... used 4. peatükk: Uimastid ja uimastiseotuse astmed  ... 16 Veebruar 2016
 6. Uimastiennetuse õpetajaraamat

  Kategooria: Koolis

  ... a riskiperioode laste ja noorukite arengus. IV peatükk „Uimastid ja uimastiseotuse astmed“ annab lühikese ülevaate uimastite neurofüsioloogilisest toimest. Samuti iseloomustatakse Eestis enamlevinud uimast ... 16 Veebruar 2016
 7. Kahjude vähendajate koolitusvajaduse analüüs

  Kategooria: HIV ja AIDS

  ... kutse-eetika ja isikuandmetega töötamine. Loe analüüsi kokkuvõtet: Kahjude vähendamise valdkonna spetsialistide koolitusvajaduse analüüs 2014 (eesti k) Kahjude vähendamise valdkonna spetsialistide kool ... 20 Jaanuar 2015
 8. Kuidas vähendada koolis õpilaste uimastitarvitamist ja kuidas lahendada uimastitega seotud juhtumeid?

  Kategooria: Blogi

  ... nde arvates ei sobi uimastid koolikeskkonda: „minuarust see on täiesti absurd... Et noh kool ja alkohol, see ei käi hästi kokku". Alkoholi tarvitamist klassiõhtutel pidas sobimatuks enamik fookusgruppides ... 05 September 2014
 9. Miks on koolis vaja ellu viia uimastiennetust?

  Kategooria: Koolis

  ...  inimestel uimastite kasutamist vältida või lükata esmakordne uimastite kasutamine võimalikult hilisesse ikka. Alaealistele on kõik uimastid keelatud. Ka noorte suitsetamisse või alkoholi tarvitamisse tu ... 22 Aprill 2014
 10. Nõuanne: mis viib noored uimastite juurde ja kuidas seda vältida?

  Kategooria: Blogi

  ... e selgelt tauniv hoiak uimastite tarvitamisse aitab edasi lükata noore uimastitarvitamist. Selgete reeglite, kohustuste ja tagajärgede üheskoos paika panek, järjepidev (mõõdukas) distsipliin tugevdamaks perekond ... 12 September 2013
 11. Vaimne tervis

  Kategooria: Koolis

  ... oolis, uimastid ja uimastiseotuse astmed. Need teadmised võimaldavad õpetajal ennast kindlamini tunda antud valdkonna teemasid käsitledes. Raamatu teine pool sisaldab aktiivtöid (nn tunnikonspekte), mis on va ... 02 November 2012
 12. Uimastiennetuse valitsuskomisjon arutas noortele suunatud tegevusi

  Kategooria: Uudised

  ... udame vähendada esmakordselt uimastitega kokkupuutuvate noorte hulka. Vaid ennetusega saame murda kohati levivat ohtlikku müüti, et uimastid on midagi ägedat ja glamuurset," lisas Vaher. Samuti peaks noo ... 29 August 2012
 13. Kahjude vähendamine

  Kategooria: HIV ja AIDS

  Uimastipoliitika ühe suunana on Euroopas järjest laiemalt levimas kahjude vähendamise (ingl harm reduction) mudel. Selle keskne idee on vähendada kahju ja erinevaid kulutusi, mida nii ühiskonnale, uimastite ... 14 Aprill 2011
 14. Tegevused ja tulemused 2012

  Kategooria: Lasteaias

  ...  kooliõe võimalused õpilaste rehabilitatsioonis. Erikoolide personali tervisealased koolitused Kaagvere ja Tapa erikooli personalile teemadel: uimastid ja sõltuvus, vägivalla ja kiusamise ennetamine,  ... 04 Aprill 2011
 15. Narkomaania ravi ja rehabilitatsioon

  Kategooria: Narkomaania

  Sõltuvus on krooniline haigus, mida on võimalik ravida ning seega on sõltuvushäirega haigetel nagu kõigil teistel patsientidel õigus tervishoiu- ja sotsiaalteenustele. Uimastisõltuvuse ravi- ja rehabilitatsiooni ... 01 Aprill 2011
 16. Olukord ja riiklik poliitika

  Kategooria: Narkomaania

  Narkootikumide tarvitamine 2018. aasta täiskasvanud rahvastiku uimastitarvitamise uuringu põhjal on veerand 16−64-aastastest inimestest Eestis elu jooksul tarvitanud mõnda illegaalset uimastit. Narkootikumide ... 31 Märts 2011
 17. Narkomaania ennetamine

  Kategooria: Narkomaania

  Narkootikumide tarvitamisest tingitud kahjud nõuavad ühiskonnalt suuri materiaalseid kui ka mittemateriaalseid ressursse. Seega on efektiivne ennetus väga oluline ja kordades odavam kui hilisem tagajärgedega ... 31 Märts 2011
 18. Narkomaania põhjused

  Kategooria: Narkomaania

  ... nd tegelikkusest välja lülitada ja oma mured ajutiselt unustada. Uimastid võivad lühikeseks ajaks enesehinnangut tublisti tõsta ja sellisest emotsionaalsest dopingust võib tekkida sõltuvus. Paljud noor ... 31 Märts 2011
 19. Narkomaania

  Kategooria: Narkomaania

  Kõige üldisemas mõttes on uimastid ained, mis mõjutavad inimese enesetunnet, ümbritseva maailma tajumist ja käitumist. Uudishimust või teistega koosolemise vajadusest alguse saanud esimene kogemus ui ... 31 Märts 2011
 20. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Alkohol

  ... amine koolinoorte seas: 15–16aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide kasutamine Eestis. Uuringu raport (2012) Koolinoored ja uimastid. 15–16-aastaste õpilaste legaalsete ja illega ... 30 Märts 2011