Otsi

Otsi sõna vaimne tervis Kokku: 51 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Euroopa ja Eesti koolinoored hoiavad oma tervist aasta-aastalt paremini

  Kategooria: Blogi

  ... arjumused, kehaline aktiivsus, suhted perekonna ja eakaaslastega, koolikiusamine ning tubaka, alkoholi ja kanepi tarvitamine. Raport on aluseks paljudele WHO Euroopa laste ja noorukite tervise parandamis ... 17 Märts 2016
 2. Silmapaistvatele vaimse tervise arendajatele jagati riiklikku tunnustust

  Kategooria: Uudised

  ... ustanud inimesi. „Tervis on inimese olulisim vara, kuid ei tasu unustada, et lisaks füüsilisele tervisele on tähtis ja lahutamatu osa vaimne tervis, mis mängib olulist rolli meie elukvaliteedis,“ ütles  ... 16 Veebruar 2016
 3. Seminaril tutvustati noorte tervisealase internetinõustamise kvaliteedistandardeid

  Kategooria: Uudised

  ... des nagu seda on seksuaal- ja vaimne tervis. Veebiteenuste abil saavad paljud mured lahendatud ja see aitab kokku hoida nn tühje visiite tervishoiuasutustesse. Näitena sellisest vaimse tervise alasest nõus ... 07 Detsember 2015
 4. Milline on Eesti noorte tervis?

  Kategooria: Blogi

  ... d noortel esinenud pea 3 korda suurema tõenäosusega depressiivseid episoode. Laste vaimne tervis Vaimne tervis on inimese tervise oluline ja lahutamatu osa ning tema heaolu ja toimimise alus. Vaim ... 20 November 2015
 5. Sellesügisene Mihus keskendub terviseteemadele

  Kategooria: Uudised

  Noorsootöötajatele mõeldud ajakirja Mihus seekordne number keskendub terviseteemadele. Numbris käsitletakse selliseid teemasid nagu toitumine, uni, vaimne tervis, seksuaaltervis, erivajadustega no ... 16 November 2015
 6. Ärksameelsus aitab hoida ja edendada vaimset tervist

  Kategooria: Blogi

  Muutused, väljakutsed ja emotsionaalselt laetud kriisid on meie elu loomulik osa. Kuidas sealjuures säilitada enda sisemine tasakaal ja heaolu? Inimese heaolu, vaimne tervis ja elukvaliteet on olulisel m ... 08 Oktoober 2015
 7. Tervislik toitumine ja produktiivsus

  Kategooria: Blogi

  ... oitumine mõjutab tööpäeva. See võib viia ärrituseni, tõuseb väsimus ja stressitase, alanevad vaimne efektiivsus, energiatase ning võime selgelt mõelda. Kuidas vältida neid negatiivseid tagajärgi ja tagad ... 03 September 2015
 8. Kiusamise ennetamisprogramm kõigis õpiastmetes läheks maksma 4 miljonit eurot – vanglate pidamine maksab aastas 50 miljonit

  Kategooria: Blogi

  ... alne tervis (Arseneault, Bowes & Shakoor, 2009; Hawker & Boulton, 2000) Langeb ohvrite akadeemiline edukus ning suureneb koolist väljalangemise risk (nt Nakamoto & Schwartz, 2010) Kiusajatel on noor ... 24 Juuni 2015
 9. Konverents koolinoorte vaimsest tervisest

  Kategooria: Blogi

  20. mail 2015 korraldas Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut aastatel 2009–2013 Sotsiaalministeeriumi kaasfinantseeritud Euroopa Komisjoni projektide käigus (SEYLE, WE-STAY, SUPREME) ... 04 Juuni 2015
 10. Tervisedenduse konverentsil räägitakse laste ja noorte vaimsest tervisest

  Kategooria: Uudised

  ... n vanemlusprogramm Incredible Years ja lastevanemate hoiakuid laste alkoholitarvitamisse mõjutanud Efekt-programm. Sessioonis „Vaimne heaolu lasteaias ja koolis" tutvustatakse käitumisoskuste mängu VEPA piloot ... 04 Juuni 2015
 11. Sotsiaalministeerium edendab lapsevanemate suhtlemisoskusi

  Kategooria: Uudised

  ... eelustatakse lapse kehaline karistamine. Uue lastekaitseseaduse kohaselt on lapse hooletusse jätmine, tema vaimne, emotsionaalne ja seksuaalne väärkohtlemine ning kehaline karistamine keelatud. Esm ... 01 Juuni 2015
 12. Tööealistest inimestest 32 500 on püsiv töövõimetus tuvastatud mõne vaimse tervise häirega seonduvalt

  Kategooria: Blogi

  ... atakse, et töövõimet toetavaid meetmeid välja töötades tuleks kindlasti arvestada ka nendega, kes täna töövõimetuspensionäriks ei kvalifitseeru, kuid kel tervisehäire värskelt tekkinud või väljakujunemis ... 29 Mai 2015
 13. Uuring: liigne internetikasutus lastel on seotud kehvemate koolitulemuste ja peresuhetega

  Kategooria: Uudised

  ... umas lastega töötavatele spetsialistidele suunatud infopäevad. Kõik lapsevanemad saavad nõuandeid lugeda Terviseinfo portaalist (http://www.terviseinfo.ee/vaimne-tervis/digisoltuvus) ja teema üle aru ... 26 Mai 2015
 14. Soovitused tervise tegevuskava koostamiseks

  Kategooria: Lasteaias

  ...  kehaline aktiivsus psühhosotsiaalne keskkond (vaimne, sotsiaalne, emotsionaalne heaolu) füüsiline keskkond turvalisus ja ohutus hügieen Vajadusel lisage ise valdkondi. Tervise valdkonda ... 14 Oktoober 2014
 15. Mõistete sõnastik

  Kategooria: Töövahendid

  ... lahendamisvõime ning võime luua rahuldavaid inimsuhteid ja puhata. Vigastuste ennetamine – õnnetuse tekkevõimaluse ärahoidmise ning (abi)vahendite ja tegevusviiside väljatöötamise ja kasutamisega ... 01 Oktoober 2014
 16. Suitsidoloog: Eesti vajab vaimse tervise poliitikat

  Kategooria: Uudised

  ...  osas võimalik läbi viia. Saatekülaline avaldas lootust, et vaimse tervise poliitika iseseisvana saab heakskiidu, kuna sellest sõltub palju. "Vaimne tervis on ju oluline. Sellest sõltub kõik, sell ... 27 August 2014
 17. Noorte vaimne tervis ...

  Kategooria: Vaimne tervis

  Eluga rahulolu ja levinumad tervisekaebused HBSC (2014) uuringu järgi 11–15-aastaste õpilaste seas on: oma eluga üle keskmise rahul 91% poistest ja 85% tüdrukutest; levinumaks üle ühe korra nädalas ... 02 Juuli 2014
 18. Lastefondi eestvedamisel valmis laste vaimset tervist käsitlev e-infokogumik

  Kategooria: Uudised

  ... s – väärtus meie kõigi jaoks" koondab põhjalikke ülevaateid teemadest, mida käsitleti lastega tegelevatele spetsialistidele suunatud intensiivkoolituste projekti "Hoolime koos laste vaimsest tervisest" raam ... 12 Juuni 2014
 19. Lastepsühhiaater Anne Kleinberg: Vaimse tervisega hädas olevate laste arv kasvab

  Kategooria: Blogi

  ... tele paremat abi. Milline laste vaimne tervis praegu on? Kas on ka uusi trende? Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega ning autismi spektriga laste vanemate teadlikkus on ilmselgelt tõusnud ja neid laps ... 29 Aprill 2014
 20. Kuidas saavutada ja hoida laste vaimset heaolu?

  Kategooria: Blogi

  Vaimne heaolu on taju, mõtlemine ja suhtlemine viisil, mis aitab elust rõõmu tunda ja keeruliste olukordadega toime tulla. Kuigi enamik Eesti kooliõpilasi on oma eluga rahul ja hindab oma terviseseisundit ... 23 Aprill 2014