Otsi

Otsi sõna vaimne tervis Kokku: 51 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Mõistete sõnastik

  Kategooria: Töövahendid

  ... lahendamisvõime ning võime luua rahuldavaid inimsuhteid ja puhata. Vigastuste ennetamine – õnnetuse tekkevõimaluse ärahoidmise ning (abi)vahendite ja tegevusviiside väljatöötamise ja kasutamisega ... 01 Oktoober 2014
 2. Suitsidoloog: Eesti vajab vaimse tervise poliitikat

  Kategooria: Uudised

  ...  osas võimalik läbi viia. Saatekülaline avaldas lootust, et vaimse tervise poliitika iseseisvana saab heakskiidu, kuna sellest sõltub palju. "Vaimne tervis on ju oluline. Sellest sõltub kõik, sell ... 27 August 2014
 3. Noorte vaimne tervis ...

  Kategooria: Vaimne tervis

  Eluga rahulolu ja levinumad tervisekaebused HBSC (2014) uuringu järgi 11–15-aastaste õpilaste seas on: oma eluga üle keskmise rahul 91% poistest ja 85% tüdrukutest; levinumaks üle ühe korra nädalas ... 02 Juuli 2014
 4. Lastefondi eestvedamisel valmis laste vaimset tervist käsitlev e-infokogumik

  Kategooria: Uudised

  ... s – väärtus meie kõigi jaoks" koondab põhjalikke ülevaateid teemadest, mida käsitleti lastega tegelevatele spetsialistidele suunatud intensiivkoolituste projekti "Hoolime koos laste vaimsest tervisest" raam ... 12 Juuni 2014
 5. Lastepsühhiaater Anne Kleinberg: Vaimse tervisega hädas olevate laste arv kasvab

  Kategooria: Blogi

  ... tele paremat abi. Milline laste vaimne tervis praegu on? Kas on ka uusi trende? Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega ning autismi spektriga laste vanemate teadlikkus on ilmselgelt tõusnud ja neid laps ... 29 Aprill 2014
 6. Kuidas saavutada ja hoida laste vaimset heaolu?

  Kategooria: Blogi

  Vaimne heaolu on taju, mõtlemine ja suhtlemine viisil, mis aitab elust rõõmu tunda ja keeruliste olukordadega toime tulla. Kuigi enamik Eesti kooliõpilasi on oma eluga rahul ja hindab oma terviseseisundit ... 23 Aprill 2014
 7. Uimastitega seotud juhtumi lahendamise üldpõhimõtted

  Kategooria: Koolis

  ... isaks arvesse järgnevat: olukorras osalenud õpilase vanus, vaimne tervis ja arengutase ning taust (eelnevad õpitulemused, õpilase sotsiaalne olukord, kultuuriline taust jne); kas tegu oli esmakor ... 22 Aprill 2014
 8. Algas kolmas üleriigiline terviseuuring

  Kategooria: Uudised

  ... rvis, piirangud igapäevategevustega toimetulekul, sotsiaalset toetust ja abi osutamist, aga ka arstiabi kasutamist, haiglaravil viibimist, ravimite kasutamist, tervisekäitumist ning hoiakuid. Viimane, 20 ... 08 Aprill 2014
 9. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ivsus, seksuaaltervis, turvalisus ja ohutus – ning küsimustest vastaja tausta kohta. Edaspidisteks paikkonna tervisemõjurite hindamiseks on uuringu küsimustik soovi korral kasutamiseks kättesaadav nii e ... 09 Detsember 2013
 10. „Sotsiaaltöö" värske numbri fookuses on vaimne tervis ja inimkaubandus ...

  Kategooria: Uudised

  ... ktika, toetudes sotsiaaltöö eetika põhimõtetele. Kõige mahukamaks teemaks ajakirjas on vaimne tervis ja töö psühhosotsiaalselt haavatavate sihtrühmadega: Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ü ... 04 November 2013
 11. Vaimne tervis  ...

  Kategooria: Category