Projektid / Vanemlusprogramm "Imelised aastad"

Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" oktoobris väljakuulutatud toetuskonkursil osales 31 kohalikku omavalitsust 41 koolitusgrupi läbiviimiseks. Toetust oli võimalik taotleda kuni pool koolituse maksumusest ja Ida piirkonnas kuni kolmveerand koolituse maksumusest.

Taotletud koolitusgruppidest 33 olid eestikeelsed ja 8 venekeelsed, 25 viiakse läbi 2019. aasta kevadel ja 16 2019. aasta sügisel.

Üks kohalik omavalitsus (linn) kasutas võimalust delegeerida koolituse korraldamisega seotud tegevused koostööpartnerile, kelleks oli tugiteenuste keskus. Soovitame seda võimalust kasutada ka teistel omavalitsustel.

Toetuse said ja koolitusi viivad läbi:

2019. aasta kevadel:
Harku vald
Järva vald
Türi vald
Kiili vald
Rae vald
Viljandi vald
Väike-Maarja vald
Tapa vald
Saaremaa vald
Haapsalu linn
Tartu linn
Paide linn
Lääneranna vald
Rapla vald
Hiiumaa vald
Märjamaa vald
Jõhvi vald
Rõuge vald
Narva linn
Kohtla-Järve linn
Antsla vald
Võru vald
Valga vald
Otepää vald

2019. aasta sügisel:
Harku vald
Järva vald
Türi vald
Saku vald
Rae vald
Haapsalu vald
Saue vald
Keila vald
Lääne-Nigula vald
Elva vald
Võru linn
Võru vald
Rapla vald
Kehtna vald
Kohtla-Järve linn

Kõiki 2019. aastal algavaid koolitusi näed koolituskalendrist

Konkursil osalenud kohalikud omavalitsused (sinine tähistab eestikeelseid, oranž venekeelseid gruppe):

vanemluspiirkonnad 

Konkursse puudutav info: Marilyn Koor, marilyn.koor@tai.ee.

Konkursid hakkavad toimuma regulaarselt kaks korda aastas sügisel (oktoober-november) ja kevadel (aprill-mai). Järgmine konkurss kuulutatakse välja aprillis-mais 2019. aastal ning selle raames saab toetusi taotleda 2019. aasta 2. poolaastaks ja 2020. aasta 1. poolaastaks. Täpsem info saadetakse kõikidele kohalike omavalitsustele e-kirjaga. Järgmisele konkursile ootame osalema kõiki kohalikke omavalitsusi, nii neid, kes on koolitusgruppe juba läbi viinud kui ka neid, kes koolitusgruppe veel läbi viinud ei ole.

Uuringud näitavad, et „Imeliste aastate“ koolitusprogrammi järel:

  • paranevad lapsevanema vanemlikud oskused, sealhulgas suhtlemis- ja enesekehtestamiseoskused ning väheneb stress.
  • kasvab laste sotsiaalne kompetentsus, probleemide lahendamise oskus, paranevad suhted eakaaslastega.
  • pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Programmis saavad osaleda:

  • 2–8-aastaste laste vanemad, kellel on tekkinud küsimused seoses laste käitumise ja nende arengu toetamisega.
  • vanemad, kelle lastel on käitumisprobleeme, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne.

Programmi tutvustavat videot on võimalik vaadata siit.