Tervise edendamine / Tervishoiuasutuses

Eesti tervist edendavate haiglate ja terviseteenuste (TEH) võrgustik asutati jaanuaris 2000 ning see koosneb vabatahtlikkuse alusel liitunud haiglatest jt tervishoiuasutustest, kes juurutavad oma asutustes tervist edendavaid strateegiaid.

Tervist edendavate haiglate rahvusvaheline võrgustik loodi 1990. aastal Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regionaalse büroo initsiatiivil. WHO International Network of Health Promoting Hospitals (HPH) võrgustik on tunnustatud enam kui 40 riigis.

Eesti tervist edendavad haiglad on võtnud omaks rahvusvahelise tervist edendavate haiglate võrgustiku tervist edendava ideoloogia, põhimõtted, tervise edendamise standardid haiglatele, nende rakendamisstrateegiad ja enesehindamise indikaatorid, kohandades neid vajadusel haiglate oludele ning võimalustele.

Eesti TEH võrgustik on lisaks kohalikule tegevusele osalenud aktiivselt rahvusvahelises koostöös, nagu laste ja noorukite tervise edendamine haiglates, suitsuvaba haiglakeskkonna kujundamine, tervist edendavad töökohad jt algatused. Samuti on Eesti tervishoiutöötajate delegatsioonid võtnud osa iga-aastastest rahvusvahelistest HPH konverentsidest, osaledes töörühmades ning jagades töötulemusi ja kogemusi teiste Euroopa haiglatega.

Tervise Arengu Instituut koordineeris TEH võrgustiku tegevust aastatel 2003-2016, 2017. aastast alates koordineerib võrgustiku tegevust Tartu Ülikooli Kliinilise Meditsiini Instituuti (TÜKMI). 2017. aasta alguse seisuga kuulub Eesti TEH võrgustikku 21 tervishoiuasutust.

TEH võrgustiku materjalid on siin leheküljel saadaval TÜKMI vastava leheküljeosa valmimiseni.