Tervise edendamine / Töökohal

Tervise Arengu Instituut pakub töökohtadele tasuta nõustamist töökoha tervisedenduse vallas, koostööpartneriteks on organisatsioonide pikaaegse nõustamiskogemusega mentor.

Organisatsiooni tervisesõbralikumaks muutmine eeldab nii tööandjailt kui ka töötajailt üsna suurt pealehakkamist ja pühendumist. Protsessiga alustamine nõuab palju energiat. Alustajal tekib kindlasti vajadus hinnata ja analüüsida töökoha tervisesõbralikkust, et selle alusel kavandada edasisi tegevussuundi. Kogenum tegutseja võib vajada juhiseid motivatsiooni hoidmiseks, samuti nõuandeid edasiseks järjepidevaks arenduseks.

Mõlemal puhul on tegu suure ja tunnustust vääriva tööga, mille jooksul võib tekkida hetki, kus hea nõuanne ja neutraalne pilk väljapoolt kulub marjaks ära.

Mentorkohtumiste kestus on umbes 1,5–2 tundi, mis toimub peamiselt üle veebi (nt Microsoft Teams'i kaudu), võimaluse korral tuleme ka kohapeale. Mentorkohtumisel osaleb korraga kaks mentorit. Nõustamise raames saavad mentorid pakkuda nõuandeid töökeskkonna tervislikumaks muutmisel ja tutvustada teiste tööandjate häid kogemusi selles vallas. Järjepideva tegevuse toetamiseks pakume välja korduvkohtumised ca poole aastase intervalliga vastavalt tööandja vajadustele.

Kuidas nõustamist saada? Nõustamise soovist andke teada e-posti aadressile katrin.karner-rebane@tai.ee. Seejärel saame kokku leppida, millal ja kuidas täpsemalt mentorkohtumine korraldada.