Tervise edendamine / Töökohal

Tervisekalender 2022

 • Jaanuar: Loobu nikotiinist
 • Veebruar: Vaimne tervis: töörõõm
 • Märts: Puugid
 • Aprill: Südamekuu: Kuidas vanemaealisena tervislikult süüa ja liikuda
 • Mai: Kroonilised haigused ja töö
 • Juuni: Uimastid: märkamine
 • September: Alkohol: Septembris ei joo
 • Oktoober:  Vaimne tervis: Projektitöö riskid. Taastumatus ja tööüksindus
 • November: Liikumine: Nutikad nipid tööpäeva vältel
 • Detsember: Töö- ja eraelu tasakaal

TET võrgustiku seminarid:

 • veebruar 2022 Töörõõm
 • aprill 2022  Kuidas eakamana tervislikult süüa ja liikuda
 • mai 2022 Kroonilised haigused ja töö
 • oktoober 2022 Projektitöö riskid. Taastumatus ja tööüksindus
 • november 2022 Liikumine: Nutikad nipid tööpäeva vältel

Koolitused aasta vältel:

 • Tervisliku toitumise toetamine töökohal, 2 akad t
 • Liikumisharrastuse toetamine töökohal, 3 akad t
 • Puukidega levivad haigused, 2 akad t
 • Psühholoogilise turvalisuse tagamine töökohal, 4 akad t
 • Tööstress, 4 akad t
 • Vaimse tervise toetamine suures või keskmise suurusega organisatsioonis, 4 akad t
 • Vaimse tervise toetamine väikeses organisatsioonis, 4 akad t

Lisaks eelnevatel kokkulepetel põhinevad lühemad/pikemad loengud või koolitused  (nt infopäeva, seminari, tervisenädala vms sündmuse raames).

Mentorlus töökohal tervise edendamise toetamiseks

20 külastust koostöös 1 mentoriga.

Töökoha tervisedenduse juhendmaterjalide uuendamine

 • Tervislik toitumine töökohal
 • Tubakavaba töökoht – abiks tööandjale

 • Vaimse tervise toetamine töökohal