Valdkonnad / Alkohol

Ennetus

  • 02. Veebruar 2017

Alkoholist tulenevate kahjude ulatus Eestis ei tule enamikule meist üllatusena. Olukorra parandamisel peab rõhu asetama eelkõige ennetusele. Lisaks ennetustööle laste ja noorukite seas on oluline märgata ka täiskasvanuid, kelle puhul peetakse tõhusaks alkoholi liigtarvitamise varajast märkamist ja selle teema tõstatamist.

Ennetuses on roll paljudel spetsialistidel, sealhulgas üldarstiabi osutajad, sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, politseinikud, kriminaalhooldajad, sotsiaalkindlustusameti ja töötukassa spetsialistid, tööandjad jpt. Need, kes puutuvad oma töös kokku alkoholi liigtarvitajatega, võivad kliendiga alkoholist rääkides tunda ebamugavust ja seetõttu jääbki „tundlik“ teema puutumata. Alkoholi liigtarvitamisest rääkimine ei tohiks olla keerulisem kui tubakast loobumise vestlus, mis on tänapäeval tervisekäitumisest rääkimises elementaarne. Alkoholist põhjustatud terviseprobleemidest saad lähemalt lugeda siit.

Alkoholi teema tõstatamiseks on spetsialistil võimalus kasutada AUDITit – testi alkoholitarvitamise hindamiseks. Testi saab ka välja printida ja paberil täita. Testi tulemusest saab teada, milline on alkoholi tarvitamisest tingitud terviserisk ning kas on soovitatav koguseid vähendada. Testi tulemus on abiks spetsialistile otsuse tegemiselt, mida järgmisena ette võtta. Allpool on lühike selgitus soovituste andmiseks testi tulemuste põhjal.

Madala riskiga alkoholitarvitamine Selliste alkoholikoguste tarvitamine on tunnustamist väärt. Risk terviseprobleemide tekkeks on väike, ehkki mitte olematu.
Ohustav alkoholitarvitamine

Ohustava alkoholitarvitamise puhul peaks kaaluma koguste vähendamist, kuna varem või hiljem võib ilmneda alkoholist tulenevaid tervisemuresid. Ohustava tarvitamise puhul on eriti oluline rõhk ennetusel. Eesmärk on vältida kuritarvitamise või sõltuvuseni jõudmist.
Kui spetsialist tunneb end suhtluses ebapädevalt, on võimalus inimene suunata perearsti või pereõe juurde. Selleks on välja töötatud ALVALi teenus üldarstiabile. ALVALi teenuse osutajad leiad siit.

Kahjustav alkoholitarvitamine (ehk kuritarvitamine) Kahjustava alkoholitarvitamise puhul peaks võimaluse korral inimese suunama kas üld- või eriarstiabi tasandile, kuna on ilmnenud alkoholist tulenevad terviseprobleemid ja koguseid tuleb kindlasti vähendada. Üld- ja eriarstiabi tasandil teenustest saad rohkem infot siit ning teenuste osutajad leiad siit.
Võimalik alkoholisõltuvus1 Võimaliku alkoholisõltuvuse puhul peaks inimest motiveerima abi otsima. Abi võib saada eriarstiabi tasandil, aga ka üldarstiabist. Üld- ja eriarstiabi tasandil teenustest saad rohkem infot siit ning teenuste osutajad leiad siit.

 

1AUDIT ei sobi sõltuvuse diagnoosimiseks