Valdkonnad / Alkohol

Alkoholitarvitamise häire käsitluse koolituse eesmärk on täiendada osalejate teadmisi alkoholitarvitamise häirest, sellega kaasnevatest probleemidest ning tänapäevasest patsiendi käsitlusest.

Koolituse temaatika: alkoholitarvitamise häire olemus, diagnostika, ravi üldpõhimõtted, ravis kasutatavad ravimid. Koolitusel antakse ka ülevaade alkoholitarvitamise häirega kaasnevatest psühholoogilistest ja sotsiaalsetest probleemidest ning nõustamisest ja psühhoteraapiast häire ravis.

Kahepäevase koolituse järel saavad osalejad iseseisva tööna analüüsimiseks juhtumid, mille arutelu toimub eraldi seminaril.

Koolituse sihtrühm: vaimse tervise õed, tervishoiuteenuse osutaja juures töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid, perearstid, muud tervishoiutöötajad.

Koolitusperiood on lõppenud.