Valdkonnad / Alkohol

ALVALi koolituse eesmärk on võimaldada tervishoiutöötajal pädevalt, kindlalt ja asjakohasel tõstatada patsiendiga alkoholi tarvitamise teema, seda sobivalt arutada ning viia ellu lühisekkumine. Koolituse käigus saavad osalejad teada alkoholi tarvitamise riskipiiridest, harjutavad sõelumist AUDITiga ja keerulise alkoholiteema käsitlemist ning uurivad, millal, kuhu ja kelle juurde saab ja tuleb liigtarvitav patsient edasi suunata.

ALVALi koolituse sihtrühm on perearstid ja pereõed, aga oodatud on ka teised tervishoiutöötajad.

Koolituse läbinud osaleja:

  • teab lühisekkumise mõiste tähendust lähtuvalt alkoholi liigtarvitamisest;
  • mõistab enda ja teiste hoiakuid seoses alkoholi tarvitamise ja alkoholi tarvitajatega;
  • teab alkoholiühikuid ja tarvitamise riskipiire;
  • oskab kasutada AUDITit;
  • oskab hinnata, millal ja kuhu abi vajav patsient suunata.

2022. aasta II poolel ALVAL koolitusi ei toimu.