Valdkonnad / Alkohol

Esimest korda on Eestis vaimse tervise õdedel avanenud võimalus omandada programmis „Kainem ja tervem Eesti“ kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia (KKT) oskused vaimse tervise häirega patsiendi nõustamiseks. KKT baseerub ideel, et inimese mõtted, tunded ja käitumised on omavahel seotud ning üht neist mõjutades saab tekitada muutuse teises. Kuna alkoholitarvitamise häire käib enamasti käsikäes mõne muu vaimse tervise või psüühikahäirega ning sagedasti on oluline pöörata tähelepanu inimese käitumise muutmisele, on KKT sobiv lähenemine alkoholihäirega patsientide ravis. Vaimse tervise õdede kohustused ja vastutus patsiendi raviteekonnal on kasvanud ja kasvab veelgi. Seega on oluline, et motiveeritud ja sobiva ettevalmistusega õed saaksid lisaks madala intensiivsusega sekkumisoskutele põhjaliku ja mitmekülgse väljaõppe, et patsienti maksimaalselt toetada ja tema paranemisele kaasa aidata.

Väljaõpe kestab kogu 2022. aasta koostöös Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooniga (EKKA).

Koolitusgrupp on täis.