Valdkonnad / Alkohol

Nõustamisoskuste täiendamise koolituse eesmärk on täiendada ja arendada osalejate nõustamisoskusi tööks alkoholi liigtarvitava patsiendiga. Koolitusel käsitletakse tervishoiutöötaja hoiakuid nõustamissuhtes, koostöösuhte loomist, resistentsuse ja ambivalentsusega toimetulekuviise. Harjutatakse küsitlemis- ja kuulamisoskusi, peatutakse läbirääkimiste ja grupi nõustamise oskustel. Koolitusele järgneb seminar, mille käigus osalejad peegeldavad nõustamisoskuste praktiseerimisest saadud kogemusi ning toimub juhtumite arutelu.

Koolituse sihtrühm: vaimse tervise õed, pereõed, teised tervishoiutöötajad, tervishoiutöötajaks õppivad üliõpilased, teised alkoholitarvitamise häirega patsiendiga/kliendiga töötavad spetsialistid, sh psühholoogid, sotsiaaltöötajad.

Pärast koolituse läbimist osaleja:

  • on teadlik enda hoiakutest alkoholi liigtarvitamisse ja motivatsioonist töötada alkoholitarvitamise häirega patsientide ja nende lähedastega;
  • teab nõustatavaga koostöösuhte loomise põhimõtteid ning viise toimetulekuks resistentsusega;
  • valdab olulisemaid tulemusliku nõustamise elluviimiseks vajalikke oskusi, sh aktiivne kuulamine, edasiviiv küsitlemine, fookuse hoidmine, läbirääkimisoskus, jõustamine, emotsionaalne toetamine jm;
  • on valmis rakendama oskusi alkoholi liigtarvitavate patsientide ja nende lähedaste nõustamisel oma erialase pädevuse piires.

Info ja registreerumine liis.turin@tai.ee.