Ülle

koolitusjuht / Tallinna rahvaülikool , ylle@kultuur.ee

Huvialad: Kõik valdkonnad

Vabahariduslik koolituskeskus, Tallinna Linna Kultuuriväärtuste Ameti hallatav asutus aastast 1959.