Blogi /

Blogi

Tervisenõukoguga väljakutsetele vastu

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 25 Mai 2023

Oleme Eestis jõudnud ühiskondlikus arengus tasemele, kus pöörame üha enam tähelepanu oma vaimsele ja sotsiaalsele heaolule. On võimatu mööda vaadata vaimse tervise probleemidest ja teistest murekohtadest, kui teame, et need mõjutavad igapäevaseid tegevusi ning põhjustavad takistusi ka  õppetöös.

 

Laste söömisharjumuste kujundamise koolituskursusel saadud teadmisi kasutatakse lasteaedades edukalt

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 26 Mai 2023

Alates 2021. aasta sügisest on Tervise Arengu Instituudi eksperdid pakkunud lasteaiaõpetajatele võimalust ennast täiendada peamiselt laste söömisharjumuste kujundamisele keskenduval koolituskursusel, mida on praeguseks toimunud juba kaheksa korda ja kursusel on osalenud 134 lasteaia töötajat 95 asutusest. Enamik osalejatest on rühmaõpetajad, kuid enesetäiendamise vastu tunnevad huvi ja vajadust ka liikumisõpetajad, õpetaja abid, õppejuhid, kes kõik saavad kaasa aidata laste tervist toetavate söömis- ja liikumisharjumuste kujundamisele.

 

Vanemlus: töötamine suvepuhkuste perioodil

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 27 Aprill 2023

Suvine pikk koolivaheaeg ja lasteasutuste kollektiivpuhkused on aeg, mil peredel on vaja eriliselt läbi mõelda, kuidas korraldada kodune elu, töö ja puhkused nii, et päeva lõpuks on kõik rahul. Sellistel hetkedel võivad lapsevanematel (aga ka vanavanematel) tekkida kergesti konfliktid töö- ja eraelu tasakaalu leidmisel ja eri rollide täitmisel. See võib mõjutada nii kodurahu kui ka töösuhteid.

 

Uimastite tarvitamine töötavate inimeste hulgas

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 26 Mai 2023

Kui tööandja kohustus on töölepingu seadusest tulenevalt reguleerida töötaja töö- ja puhkeaega, koostades graafikuid ning jälgides nende täitmist, siis suurem osa vastutusest tagada omale piisavalt kvaliteetset puhkeaega, on siiski töötajal endal. Ühe tööandja juures saab töötaja teha kokkuleppel tööandjaga ületunde vaid lühiajaliselt. Mõnikord möödapääsmatuna tunduva lisaraha teenimise vajaduse ja majandusliku kitsikuse tingimustes võivad inimesed võtta omale lisakohustusi ka teiste tööandjate juures. Tööga ülekoormatud inimene otsib aga kiiresti toimivaid lahendusi, et tulla toime kurnatuse ja stressiga.  

 

Koostöö ja kogukonna tervis

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 03 Aprill 2023

Eesti inimarengu aruande tulevikustsenaariumi 2040 suundumusena näevad autorid, et elukeskkonna kvaliteedile hakatakse tähelepanu pöörama üha enam. Eesmärk on vähendada terviseriske ja toetada vaimset tervist ning heaolu. Suureneb vajadus koostoimimise oskuste järele, ja ka kogukondliku suhtluse ja võrgustikutöö tähtsus. Kohaliku ettevõtluse arengule on terve ja elujõuline kogukond oluline ressurss. Kelle roll on kogukonna tervis ja selle hoidmine?