Blogi /

Blogi

Kiusamise levimus Eesti noorte seas ja sellega seotud tegurid

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 14 Juuni 2024

Koolikiusamine on noorte vägivalla üks levinumaid vorme. Rahvusvahelises kooliõpilaste tervisekäitumise uuringus on koolikiusamise levikut jälgitud juba paarkümmend aastat. Eestis on kiusamine koolikeskkonnas aastatega järjepidevalt vähenenud, kuid küberkiusamise levik on tõusutrendis.

 

Psüühika- ja sõltuvushäire koosesinemisel tuleb inimesi toetada läbimõeldult ning süsteemselt

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 13 Juuni 2024

Tõsiste psüühikahäirete ja uimastitarvitamise häirete koosesinemine on sage, raskendab kummagi häire kulgu ning suurendab tagasilanguste tõenäosust. Seetõttu on oluline pöörata probleemide koosmõjust tulenevatele komplekssetele vajadustele tähelepanu terviklikult ja spetsialistide tihedas koostöös.

Uuringu[1] eesmärk oli välja selgitada, kuidas tagada lõimitud teenused ning kvaliteetsem ja õigeaegsem abi inimestele, kellel on ühtaegu sõltuvushäire ja raske psüühikahäire või intellektipuue. Uuringu ajend on asjaolu, et kõnealusele sihtrühmale ei ole Eestis praegu korraga kättesaadavad psühhiaatriline ravi, sõltuvusravi ja erihoolekandeteenused.

 

Nõu lapsevanemale: kuidas rääkida teismelisega e-sigarettidest?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 10 Juuni 2024

E-sigarettide levik Eesti noorte seas teeb lapsevanemad murelikuks – mida siis ikkagi teha ja kuidas rääkida teismelisega, kes vanema manitsevast loengust huvitatud ei ole. Soovitusi jagab Tervise Arengu Instituudi (TAI) vaimse tervise edendamise osakonna projektijuht Agne Kivisaar.

 

Aljona Kurbatova: uimastisõltlasi saab vanglas olles päästa küll. Aga selleks peab riik ka pingutama

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 10 Juuni 2024

Mida paremini võimaldavad seadused eristada probleemidega üksi jäänud narkootikume tarvitava inimese kuritegelikul eesmärgil narkootikumide käitlejast, seda suurem on tõenäosus inimesele karistuse asemel abi pakkuda.

 

Kõik on võimalik! Noorte sõltuvusabi korraldamisest Norras

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 10 Mai 2024

Kuidas noortele alkoholi- ja uimastitarvitajaile mõeldud abiteenuseid paremini korraldada? Parimate kogemustega tutvumiseks ja mõtete kogumiseks käisid meie noortega tegelevad spetsialistid Norra kolleegide tööga tutvumas. Jagus nii mõtlemapanevaid üllatusi kui ka kinnitavat äratundmist.