Valdkonnad / Seksuaaltervis

Seksuaaltervis

  • 11. November 2021

Seksuaaltervis on seksuaalsusega seotud kehalise, emotsionaalse, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte üksnes haiguse või väärtalitluse puudumine.

Hea seksuaaltervis eeldab positiivset ja lugupidavat suhtumist seksuaalsusesse ning seksuaalsuhetesse, samuti võimalust nauditavateks ja turvalisteks seksuaalkogemusteks, mis on vabad sunnist, diskrimineerimisest ning vägivallast. Hea seksuaaltervise saavutamiseks ja säilitamiseks tuleb austada, edendada ning kaitsta seksuaalseid õigusi (Maailma Terviseorganisatsioon, 2002).

Seksuaalsus on lahutamatu osa iga inimese identiteedist, mõttemaailmast ja tundeelust kogu elukaare vältel ning hõlmab seksuaalkäitumist, soolist identiteeti ja soorolle, seksuaalset orientatsiooni, naudingut, lähedust ja soojätkamist. Inimese seksuaalsus on mõjutatud väga erinevate – bioloogiliste, psühhosotsiaalsete, majanduslike, poliitiliste, kultuuriliste, eetiliste, juriidiliste, ajalooliste, usuliste ja vaimsete tegurite koostoimest.

Reproduktiivtervis on seksuaaltervise üks osa, hõlmates eeskätt rasestumise, raseduse, sünnituse ning emade ja laste tervisega seonduvat.

Loe lähemalt seksuaaltervise ja sellega seotud teemade kohta:

MÄRKSÕNAD: seksuaaltervis