Uudised

Magistriuurimus: klientide vägivalda tundnud lastekaitsetöötajate kogemused

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 26 September 2023

Lastekaitsetöös esineb olukordi, kus klient või mõni tema lähedane käitub spetsialistiga vägivaldselt. Vägivald jätab aga ohvrile alati jälje ja seda on seostatud ka läbipõlemise sümptomite suurenemisega ning tööga rahulolu vähenemisega.

 

Eriarsti- ja õendusabi osutavate asutuste arv kasvab

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 26 September 2023

2022. aasta lõpu seisuga tegutses Eestis 1531 tervishoiuteenuse osutajat, neist 48 haiglat, 411 perearstiabi-, 498 hambaravi-, 363 eriarstiabi- ja 211 muud asutust, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud statistikast.

 

Vähi sõeluuringule kutsutute osalusmäär kõrgem kui varem

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 12 September 2023

Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud andmetest selgub, et 2022. aastal osales rinnavähi sõeluuringul 62,6% kutsutud naistest, emakakaelavähi sõeluuringul 54% kutsutud naistest ning jämesoolevähi sõeluuringul 54,9% uuringule kutsutud meestest ja naistest.

 

Ilmunud on juhendmaterjal, mis toetab noorukite uimastite proovimise ja tarvitamise avastamist

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 15 September 2023

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust (2023) selgub, et ligi kümnendik noortest on olnud korduvalt alkoholijoobes, 6% noortest on elu jooksul tarvitanud kanepit ja viiendik noortest on tarvitanud e-sigaretti vähemalt kolmel korral.

 

Tööandjad saavad taotleda tervist edendava töökoha märgist

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 12 September 2023

Tervise Arengu Instituut koostöös Tööinspektsiooniga kuulutab esmakordselt välja „Tervist edendav töökoht“ märgise taotlemisvooru. Taotlusi saab esitada 1.–23. oktoobrini.