Nelli Kalikova

juhatuse liige, kahjude vähendamise osakonna juhataja / MTÜ AIDS-i Tugikeskus , nelli@smail.ee

Huvialad: HIV ja AIDS, Narkomaania

Tegelen HIV/AIDS-i probleemidega 1988.a., narkomaania küsimustega 1997.a.