Aire Perk

õpetaja / Osula Põhikool , aireperk@hot.ee

Huvialad: Laste ja noorte tervis

Olen kunstiõpetaja, kes muretseb kodanikuna mitte ainult oma õpilaste vaid ka mind ümbritsevate kaaslaste tervise pärast. Minu võimuses on kaasa rääkida õpilaste esteetilise õpikeskkonna loomisel, kaasates selleks ka lapsi.