Search_title

Search Keyword tuberkuloos Totalresultsfound

Search_result

 1. Ida-Virumaal kohtuvad üheksa riigi vanglate HIV- ja tuberkuloosieksperdid

  Search category: Uudised

  ... mille peateemaks on HIV ja tuberkuloos vanglas ning raviteenuste osutamine vanglas ja vabanemise järgselt. TUBIDU projekti koordineeriva ja ühe korraldaja, Tervise Arengu Instituudi narkomaania ja ... 16 Oktoober 2012
 2. Iga neljas mullune surm juhtus enne 65. eluaastat

  Search category: Uudised

  ...  andmeid ka sündide ja abortide, vähijuhtude, tuberkuloosi ning narkomaaniaravi saavate isikute kohta.   Lisainfo: Maris Jakobson Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik 659 3906 530 ... 20 Juuni 2012
 3. Tuberkuloosi kontrolli alla saamine Eestis sõltub varasest avastamisest

  Search category: Uudised

  Kuigi Eesti on saavutanud ühe oma eesmärgi ja tuberkuloosi esmashaigestumiste arv langes 2010. ja 2011. aastal alla 20 haigusjuhu 100 000 elaniku kohta (2010. aastal 18,7 ja 2011. aastal 19,7) on selle ... 23 Märts 2012
 4. Sotsiaalminister Hanno Pevkur allkirjastas WHO-ga koostööleppe aastateks 2012–2013

  Search category: Uudised

  ... a järgmiseks kaheks aastaks. Täna allkirjastatud leppes on sätestatud neli prioriteetset koostöövaldkonda: tervisesüsteemi tugevdamine, nakkushaiguste (eriti HIV/AIDSi ja tuberkuloosi) ennetuse  ... 27 Jaanuar 2012
 5. Näitajate tõlgendamise juhis

  Search category: Paikkonnas

  ... maakonnal. Registrite (surma-, sünni- ja tuberkuloosiregister) andmed on inimese raporteeritud elukoha põhised. See kõik võib teatud maakondade näitajaid mõjutada, kuna inimese registreeritud elukoht ... 30 November 2011
 6. Eesti hakkab vedama rahvusvahelist tuberkuloosi ennetusprojekti

  Search category: Uudised

  Kolmapäeval, 12. oktoobril saab ametliku avalöögi kolm aastat kestev rahvusvaheline tuberkuloosi ennetamisele suunatud projekt, mida asub juhtima Tervise Arengu Instituut Eestis. Kolmapäeval, 12. ... 11 Oktoober 2011
 7. Rahvusvaheline seminar arutleb tuberkuloosi ja alkoholi vahelisi seoseid Euroopas

  Search category: Uudised

  Tallinnas, Tervise Arengu Instituudis algab neljapäeval, 6. oktoobril rahvusvaheline seminar, kus arutletakse tuberkuloosi, alkoholi liigtarvitamise ja teiste sotsiaalsete faktorite vahelisi seoseid Euroopas ... 06 Oktoober 2011
 8. Suitsetatavad tubakatooted

  Search category: Tubakas

  ... tuberkuloos, maksapõletik. Vesipiibu suitsetamine on seltskondlik tegevus, kuid nikotiinist sõltuvusse jäämine suurendab riski hakata sigarettide suitsetajaks. Tavaline vesipiibu suitsetamine kesta ... 18 Aprill 2011
 9. Mõisted ja lühendid

  Search category: Tuberkuloos

  Lühendid ARV – antiretroviirusravi E – tuberkuloosi uus juht e esmasjuht ECDC – Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus (ingl k European Centre for Disease Prevention and Control) IUATLD ... 14 Aprill 2011
 10. HIV-valdkonna üldised põhimõtted ja eetilised printsiibid

  Search category: HIV ja AIDS

  Inimõiguste austamine Ülemaailmne kogemus on näidanud, et HIVi ja AIDSiga seotud valearusaamad ja uskumused on suurimaks takistuseks HIV-ennetustöö, ravi ja tugiteenuste arendamisel ja planeerimisel ... 21 Märts 2011
 11. Tuberkuloos

  Search category: Kategooria