Blogi / Euroopa noorte alkoholitarbimine: sekkumise ja ennetustöö head praktikad (projekt AAA...

Viimastel aastatel on alaealiste alkoholitarbimise probleem paljudes Euroopa riikides üha teravnenud. Mitmed uuringud näitavad, et alkoholi tarbib veerand kuni kolmandik noortest. Probleemne joomiskäitumine, nagu bing drinking (ühekordne suurtes kogustes alkoholi tarvitamine) ja varases eas alkoholitarvitamisega alustamine, ei mõjuta mitte üksnes üksikisiku tervist, vaid ühiskonda tervikuna.

Projekt AAA-Prevent (Alcohol use Among Adolescents in Europe, Environmental Research and Preventive Actions) tegi kolmeaastase uuringu noorte alkoholi- ja narkootikumide tarbimise ulatusest 25 Euroopa riigis. Samuti hindas uuringuprojekt erinevaid efektiivseid noorte alkoholiennetuse strateegiaid Euroopa riikides.

25 Euroopa osalejariigil paluti koostada nende riigis läbiviidud ennetusprogrammide loetelu. Lisaks paluti iga riigi ekspertidel valida välja vähemalt kaks parimat praktikat ehk head ennetusprogrammi. Valitud programme hindas sõltumatult kolm eri riikide projektmeeskonda. Kokku hinnati 391 programmi 24 Euroopa riigist. Programme hinnati järgnevate kriteeriumide alusel: programmi aluseks on teooria, programmi teostust on hinnatud positiivselt, programm on tulemuslik. Avalikustamiseks valiti ainult tulemuslikud programmid.

Mõned kokkuvõtted tulemustest:

  • Ennetusprogrammide peaeesmärgiks on alkoholitarbimise alustamise edasilükkamine ja kahju tekitamise vähendamine
  • Efektiivseimaks võrreldes teiste aladega on hinnatud preventsiooni kooli tasemel
  • Oluline on määratleda kooli kui alkoholivaba õppekeskkonda
  • Oluline on perekonna (lastevanemate) ja noorte vaheline suhtlemine
  • Olulist rolli alkoholitarbimise ennetamises mängivad kodukondlikud organisatsioonid
  • Soovitatakse, et kohalik kogukond oleks alkoholipreventsiooni aktiivsemalt kaasatud

Projekti tulemusena loodi ka veebipõhine efektiivsete sekkumiste ja ennetusprogrammide andmebaas. Andmebaasi koondatud 33 praktika eesmärgiks on anda praktikutele ja poliitikakujundajatele laiapõhjaline ülevaade efektiivsetest strateegiatest alaealiste alkoholitarbimise ennetamisel eri Euroopa riikides.

AAA Prevent

 

 Anna Markina (M.A) on Tartu Ülikooli Avaliku õiguse instituudi õigussotsioloogia lektor ja ja Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustiku (EUCPN) akadeemiline kontaktpunkt Eestis.