Blogi / Üksindus ja üksildus tööl

Üksindus ja üksildus tööl

 • Autor:Tervise Arengu Instituut
 • 28. September 2022

Üksinda olija ei pruugi end tunda üksildasena, samal ajal võib mõni inimene tunda end painavalt üksildasena teiste seas, näiteks töötades koos teistega tiimis või organisatsioonis.

kolleegid

Üksi töötamisega seostuvad kaks mõistet – üksindus ja üksildus.

 • Üksindus tähendab füüsilist üksiolekut, eraldatust teistest ruumis ja ajas.
 • Üksildus tähendab emotsionaalset teistest eraldatuse kogemust, häirivat vaimset seisundit, kus kogetakse toetava ja mõistva suhte puudumist.

Üksi töötamine on kasvutrendis

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO andmetel kasvab tänapäeval kiiresti lühiajalise ebakindla töö osatähtsus, mis on põhjustatud nii majanduslangusest kui ka organisatsioonide restruktureerimisest. Sellised tööd võib jaotada kahte suuremasse gruppi.

 • Tööampsud (ingl microwork) – vähetasustatud/ väikesepalgalised ja lihtsad (kiir)tööd, mille tegemiseks pole vaja väljaõpet ja pädevust ning mida tehakse sageli üksinda.
 • Vabakutseline digitöö (ingl online freelancing) – kõrge kvalifikatsiooniga vabakutselised (nt tõlgid, projektitöötajad, programmeerijad jt), kes leiavad kliendid, räägivad läbi tingimused iseseisvalt uutes töövormides (nt platvormtöö või rahvahange) ja teevad oma tööd enamasti üksinda, sh (koostöö)tiimita ja ebaregulaarse sissetuleku tingimustes.

Uuemate uuringute järgi on lühiajalise ja ebakindla töö osatähtsuse kasv toonud kaasa tööõnnetuste riski suurenemise füüsilist tööd tegevate ja üksinda tegutsevate isikute hulgas (nt toidu kojukanne ja koristusteenuse pakkumine, mõned laotööd) – eriti kui sellega kaasnevad ajasurve, suurenev töömaht ning soorituse digikontrollimine. Vabakutseliste digitöötajate hulgas on kasvanud töökurnatuse ja läbipõlemise risk ning luu-lihaskonna vaevuste hulk, mille on põhjustanud tööaja rütmi ja ergonoomika nõuete järgimata jätmine kodukontorites.

Soovitused üksinda töötajale

Rütm ja režiim

Loo omale töörütm, mille aitab sisse harjutada kindel töörežiim. Näiteks kavanda hommikutesse keskendumist nõudvad ülesanded, päevaks lepi kokku kohtumised ning õhtupoolikul tegele rutiinsete töödega.

Rituaalid ja rutiin

Töömeeleolu loomist saab harjutada, kujutledes, kui hea tunne on siis, kui jõuad mõne põnevama osani töös või oled midagi head ära teinud. Häälestumisele ja keskendumisele on abiks selgepiirilise tööterritooriumi loomine ja tööks vajalike esemetega korrastatud tööpind.

Pööripäevad ja loomise päevad

Rakenda tööde lõpetamiseks ja uutega alustamiseks pööripäevale sarnast mõtteviisi:  võta tehtu kokku, seejärel puhka ning alustata siis uut tööd selle kasule mõtlemisega. Igaühe rituaal pööripäeva sarnaseks pausiks võib olla erinev ja omamoodi – meeleolukas, vaikne ja rahulik või humoorikas.

Vaheldus aitab hoida paindlikkust

Nagu spordis on tarvis soojendada, pingutada ning lõdvestuda, aitab samalaadne tööülesannete lahendamine tööle häälestuda, keskenduda ja sellest välja lülituda. Tee ka kodus mõneminutilisi mikropause: tõuse iga 20 minuti tagant, tee iga 40 minuti tagant mõned liikumisharjutused või venitused, joo klaasike vett, vaata aknast välja ja puhka silmi.

Suhted sõprade, tuttavate ja ametikaaslastega

Hoia kontakti ametikaaslastega ja käi erialaseltside sündmustel, kus saad vahel ka juhuslike jutuajamiste käigus häid ideid ja vajalikke vihjeid. Kogu arvamusi ja soovitusi ning kujunda neist oma kuldne kesktee.

Kui tunned, et ei suuda keskenduda ja ei leia motivatsiooni alustada

Keskendumisraskuste korral eralda ennast võimaluse korral segajatest ning keskendu 20–30 minutit ainult tööle. Väikeste tööampsude haaval edu kogedes kasvab tahtmine neid korrata.

Soovitused tööandjale ja üksi töötavate inimeste tööd korraldavale koordinaatorile

Üksinda töötajate toetamine

 • Küsi, kuidas tal läheb ja millega saaks juht või platvormtöö partnerid või kolleegid talle abiks olla. Sellistest kõnelustest võivad kasvada välja arutelud väiksemates töögruppides.
 • Hoolitse nii väljaõppe kui ka toetava mentorluse pakkumise eest uute tehnoloogiliste lahenduste, programmide ja rakenduste tundmaõppimiseks. Aeg-ajalt korralda kasutajakogemuste jagamist. 

Koostöö juhtimine kaugtöötiimides

 • Leppige kokku ühised kombed kaugtööks, nt regulaarsed paarikümne minuti pikkused kiirkohtumised veebis, kus antakse lakoonilises stiilis teada, mis on parajasti käsil ja kui kaugele on jõutud.

Ühtsustunde hoidmine

 • Tehke aeg-ajalt ülevaateid sellest, mida sai organisatsioonis suures plaanis tehtud ning mis on see ühine siht, mille nimel on vaeva nähtud.
 • Pakkuge üksi töötavale töötajale võimalust olla ise tööpartneriks või mentoriks, et toetada ja aidata teisi kolleege. See ei pruugi olla tema jaoks kerge ülesanne, aga pakub võimalust ühtsustunde tekkimiseks.
 • Tänu ja ühtekuuluvust saab väljendada lihtsa märkamisega: „Aitäh, et oled meiega ja teed sama asja oma parimal moel. Aitäh, et oled olemas!“

 

Taimi Elenurm, TAI partner-koolitaja ja tervisedenduse mentor

Lisalugemist leiab tööheaolu veebilehelt.