Blogi / Alternatiivsed tubakatooted ohustavad töökeskkonda ja tervist

Alternatiivsed tubakatooted ohustavad töökeskkonda ja tervist

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 12. Märts 2024

Töökohas puutub tubakasuitsuse õhuga kokku vähemalt tund aega iga päev ligikaudu 4% tööealisest elanikkonnast (2022 TKU) ja kuigi see näitaja on jõudsalt vähenemas, on murekohti alternatiivsete tubakatoodete, sh e-sigarettide ja kuumutatavate tubakatoodete tarvitamise kasvuga.

Seega, kui tegelikult suitsetab väike osa täiskasvanud elanikkonnast, võib uute toodete tarvitamisega kaasnev õhureostus kahjustada väga palju suuremat hulka teiste inimeste tervist.

E-sigarettide ja kuumutatavate tubakatoodete tarvitamisele kehtivad samad piirangud nagu tavasigarettidelegi. Kuigi veipimisega kaasnev aerosool ei lõhna tubakasuitsule omaselt, sisaldab see siiski erisuguseid tervist kahjustavaid keemilisi ühendeid ja nikotiini. Nii e-sigareti kui ka kuumutatava tubakatoote väljahingatava aerosooli jäägid kanduvad kõrvalseisjateni ja võivad kahjustada nende tervist.

Leitud on sedagi, et aerosoolis sisalduvad kahjulikud ained ladestuvad ka tekstiilidele ja pindadele (näiteks autosalong, mööbel, kardinad). Sealt eralduvad need päevade ja nädalate jooksul, põhjustades riski ruumis olijate tervisele ka siis, kui seal parasjagu ei suitsetata.

E-sigareti tarvitamise keeld kehtib kõigis avalikult kasutatavates ruumides, ettevõtte tootmis- ja laoruumis, müügikoha müügisaalis, puhkeruumis, kontoriruumides väljaspool spetsiaalset suitsetamisruumi ning muudes kohtades, mis on loetletud tubakaseaduses.

hoia ohk puhas

TAI töötas välja uue nn „keelumärgi“, mida tööandjad saavad tubakainfo.ee veebilehelt tasuta alla laadida ja kasutada oma ruumides ja territooriumil.

Tööandjal ei ole kohustust luua töötajaile tingimusi tervist kahjustavaks vabatahtlikuks tegevuseks, näiteks ei pea tööandja ehitama rangetele tingimustele vastavaid suitsuruume ega katma tubaka- ja nikotiinitoodete kasutamisega seotud hooldus- ja jäätmekulusid. Paraku tuleb seda teha, kui nende toodete kasutamine töökohas või tööajal ei ole keelatud.

Tööandjal on hea võimalus kujundada ühiskondlikku hoiakut. Tubaka- ja nikotiinivaba töökoht tugevdab sotsiaalset normi, et tervist kahjustavate toodete tarbimine ei ole normaalne igapäevaelu osa. 80% tubakatoodete kasutajatest on kaalunud tarvitamisest loobumist ja pooled on teinud vähemalt kaks loobumiskatset. Kui keelatud on ka suitsuvabade toodete (näiteks huuletubakas või nikotiinipadi) tarvitamine, toetab selline terviklik lähenemine seniste tarbijate loobumisplaane.

Mida teha või kuidas alustada?

Kui asutus on alustamas tubakavaba töökeskkonna loomist, on mõistlik kaasata töötajate esindajad juba planeerimisetapis: nii need, kes ise tubaka- või nikotiinitooteid tarvitavad kui ka mittesuitsetajad.  

  • Koostöös töötajatega saate välja selgitada, mis on teie töökeskkonnas vähemalt üks asi, mida töökohas saab ära teha, et vähendada töötajates ajendit minna suitsetama.  
  • Kirjeldage töökorralduse reeglites konkreetsed kokkulepped ja varuge kannatust, selgitades pidevalt, miks suitsetamise piiramine või keelustamine töökohal on oluline töötajale endale, teistele ja asutusele. 
  • Tehke normid nähtavaks kogu asutuses näiteks heatahtlike või humoorikate siltidega: „Täname, et sa ei suitseta! Oleme suitsuvaba töökoht“.

Tahaksid kuulda näiteid tööandjate tubakaennetuse praktikast? 

Koostöös Eesti Personalijuhtimise Ühinguga (PARE) valmis taskuhääling, milles tutvustavad Marelle Pihlak (Saarioinen Eesti OÜ) ja Piret Lankots (Prisma Peremarket AS) oma kogemusi: PARE Podcast #62

Tubaka- ja nikotiinivaba töökoha kujundamise testimine Joint Action Prevent NCD projekti raames

TAI osaleb ühisprojektis Joint Action Prevent NCD, mille tegevused on suunatud vähi- ja mittenakkushaiguste ennetusele. Tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamine on Euroopas siiani üks suurimatest mitmesuguste vähkhaiguste tekkega seotud terviseriskidest, seetõttu on see töökeskkonna suunal lahenduste leidmisel meie fookuseks.

Soome rahvatervise organisatsioon FILHA tegutseb sama projekti raames ja meie eesmärk on töötada välja ja testida tubakavaba töökoha kujundamise mudelit üheskoos. Tahaksime kaasata projekti asutusi, kus on töötajaid nii Eestis kui ka Soomes ja olemas soov arendada tubakaennetust. Kui see mõte kõnetab, palun anda endast märku e-posti aadressil katrin.karner-rebane@tai.ee


Lisamaterjalid:

  • Brošüürid veebis allalaadimiseks: 

E-sigaret | Tervise Arengu Instituut (tai.ee) 

Nikotiinipadi | Tervise Arengu Instituut (tai.ee)