Uudised

Toiduhügieeni uuring: pooled tarbijatest kontrollivad alati toidu säilimisaega

  • Autor:Maaeluministeerium
  • 13 Detsember 2019

Eesti tarbijad on hakanud rohkem lugema toidu märgistust ja pea pooled vastajatest kontrollivad alati toidu säilimisaega, selgus Maaeluministeeriumi tellitud värskest toidu märgistamise ja toiduhügieeni tarbijauuringust.

 

Kopsuvähi elulemus Eestis paraneb ja järjest enam patsiente saab kirurgilist ravi

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 05 Detsember 2019

Kopsuvähi elulemus Eestis suurenes kahe viimase aastakümne jooksul märgatavalt, selgus Tervise Arengu Instituudi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi hiljuti avaldatud uuringust. Varases staadiumis diagnoositud kopsuvähi elulemuse paranemist võib peamiselt seostada kirurgiliselt ravitud patsientide osakaalu tõusuga.

 

Haigekassa kuulutas välja tervise edenduse projektide hanked

  • Autor:Eesti Haigekassa
  • 28 November 2019

Haigekassa kuulutas välja neli tervise edenduse projekti hanget. Hanked kuulutati välja järgmistele projektidele:

 

Algas Eesti vähilugude kogumine „Elu vähiga. Jaga oma lugu“

  • Autor:Terviseinfo.ee
  • 29 November 2019

Igal aastal haigestub vähki rohkem kui 8000 Eesti inimest (allikas: Tervise Arengu Instituut). Haigus puudutab või on puudutanud tõenäoliselt iga Eesti peret. Vähikahtlus või diagnoosist teadasaamine on inimesele psühholoogiliselt väga rasked olukorrad, kus on toeks igasugune abi professionaalidelt, kuid samamoodi on oluline saada psühholoogilist tuge neilt, kes on sama tee läbi käinud. Eesti Tervishoiu Muuseum koostöös prof Hele Everausi, Eesti Vähiliidu, Tervise Arengu Instituudi ning ravimitootjatega koguvad Eesti inimeste vähilugusid veebikeskkonna rahvalood.ee abiga.

 

TAI tutvustab abivõimalusi narkootikumide tarvitamisest loobumiseks

  • Autor:Terviseinfo.ee
  • 28 November 2019

Tervise Arengu Instituudi (TAI) alanud kampaania keskendub narkootikumide tarvitamisest loobumise abivõimalustele. Instituut kutsub inimesi üles teadvustama ja hindama narkootiliste ainete mõju oma elule ning pakub teavet abivõimaluste kohta neile, kes on leidnud endas motivatsiooni tarvitamisest või sõltuvusest loobumiseks. Lisaks on instituut koondanud info narkootikumide tarvitamisega seotud riskide ning nende vähendamise kohta, et aidata inimestel teha teadlikke otsuseid.