Uudised / Tervisedenduse konverents 2011 käsitleb laste ja noorte tervist

Iga-aastane tervisedenduse konverents on tänavu phendatud Eesti laste ja noorte tervisele. Konverents ”Tuleviku võti – lapsed ja noored” toimub 10. juunil Tartus, Vanemuise kontserdimajas (Vanemuise 6).

Eesti laste ja noorte sagedasemad terviseriskid, mis on seotud eluviisi ja -keskkonnaga, on vigastused, ebatervislik toitumine, madal kehaline aktiivsus, uimastite tarbimine ning riskialdis seksuaalkitumine. Sellest lähtuvalt annab konverents ü levaate laste ja noorte tervise olukorrast, seda mõjutavatest teguritest ning uurib, millised on kitsaskohad lastele ja noortele turvalise ning tervisliku elukeskkonna kujundamisel.

Nii Eesti kui välismaiste ekspertide ettekannete ja arutelude keskmes on tõhusad sekkumistegevused, noorte kaasamise võimalused ning vanemaharidus laste ja noorte tervise parandamisel meil ja mujal maailmas.

Konverentsil ootame osalema tervise edendamisega seotud spetsialiste, haridus- ja noorsootöötajaid ning huvijuhte, laste- ja noorteasutuste personali, kohalike omavalitsuste töötajaid, tervishoiu- ja sotsiaaltöötajaid, mittetulundusühinguid, arvamusliidreid ning teisi tervise edendamisest huvitatud spetsialiste.

Konverentsi korraldab Tervise Arengu Instituut koostöös Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Maailma Terviseorganisatsiooni Eesti esinduse ja Eesti Tervisedenduse Ühinguga.

Konverentsil osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine. Täpsema info konverentsi pevakava ja registreerimise kohta avaldame aprilli lõpus Tervise Arengu Instituudi kodulehel www.tai.ee, Terviseinfo lehel www.terviseinfo.ee ning Haigekassa kodulehel www.haigekassa.ee.

Lisainfo: Jana Veenpere, Tervise Arengu Instituudi koolitusspetsialist, jana.veenpere@tai.ee.

 

 

Vaata konverentsi kohta uuendatud infot sündmuste ja koolituste andmebaasist.