Uudised / Konkursil leitud ideed aitavad tõhusamalt HI-viirusega nakatunuid leida ning HIV ra...

Aasta eest käivitatud 100 000 euro suuruse auhinnafondiga HIVdigital konkursi tulemusena on sündinud kaks uuenduslikku HIV valdkonna digilahendust. Otsusetugi Diagnostic Match on tööriist perearstidele, mis aitab sekunditega üles leida HIV-testimist vajavaid inimesi. Mobiilirakendus hINF muudab suhtluse HIV-positiivse patsiendi ja tema raviarsti vahel mugavamaks ning ajasäästlikumaks, asendades pea pooled visiidid digivisiitidega.

Konkursi korraldaja, Eesti tervisetehnoloogia klastri Connected Health innovatsioonijuhi Kitty Kubo sõnul on HIVdigital konkursi tulemused suurepärased. „Mõlemad lahendused on ajendatud meedikute ja patsientide pärisprobleemidest ning loodud nendega koos. Üks lahendustest on suunatud HI-viirusega nakatunute tõhusamale ülesleidmisele ja teine tegeleb sellega, kuidas HIV-positiivsete inimeste ravi senisest paremini korraldada. Ilma HIVdigital konkursita neid lahendusi praegu olemas ei oleks,” kommenteeris ta. Kubo hinnangul on konkreetsete digilahenduste kõrval väärtuseks omaette HIVdigital konkursiga järele proovitud uudne mudel, kuidas tervishoius laiemalt vajadusepõhisele innovatsioonile hoogu anda.

Eesti Perearstide Seltsi presidendi dr Diana Ingeraineni ideest alguse saanud digilahendus Diagnostic Match on nutika HIV skriiningu tööriist perearstidele. HIVdigital auhinnaraha ja Tehnopoli mentorite toel on meditsiini- ja IT asjatundjatest koosnev meeskond 9 kuuga ideest esmase tooteni jõudnud. Välja on töötatud HIV indikaatorhaiguste otsusetoe algoritmid ja nende toimimist neljas perearstikeskuses testitud, samuti on loodud tehniline valmisolek rakendus 85% Eesti perearstide töölauale viia. “Oleme koostöös meditsiini ekspertidega loonud digilahenduse, mis aitab täna peidus olevaid HIV-positiivseid patsiente esmatasandil kiiremini märgata ja testimisele suunata. Lahendus tugineb patsientide terviseandmeid analüüsivatel algoritmidel, mis väljastavad teate perearsti töölauale, kui inimesel on eelnevalt HI-viirusele viitav indikaatorhaigus diagnoositud. Tulevikule mõeldes soovime oma algoritmide loogikat laiendada teistesse meditsiini valdkondadesse, samuti anda need kasutamiseks inimestele endile, et nad saaksid ise oma tervise üle kontrolli haarata," sõnas lahendust arendava startup ettevõtte Diagnostic Match juht Grete Kikas.

Digilahendus hINF on sündinud Lääne-Tallinna Keskhaigla Nakkuskliinikus HIV-positiivsete patsientidega töötavate meedikute initsiatiivist ja valminud nendega tihedas koostöös. „Soovime lahendusega muuta arsti ja patsiendi vahelist suhtlust mugavamaks ning hoida kokku mõlema poole aega. Kasutajauuring näitas, et HIV-positiivsetest patsientidest 86% peavad tavavisiiti kliinikusse ajamahukaks ja ebamugavaks, kuna inimesel, kes käib tööl, kulub ühele visiidile kokku keskmiselt 3 tundi. hINF pakub turvalist rakendust digivisiitideks, mis näiteks patsiendile tähendab, et ta ei pea analüüsitulemuste teadasaamiseks või iga tekkiva küsimuse korral alati kliinikusse kohale minema. Digivisiidi käigus saab arst edastada vajaliku info patsiendile läbi mobiilirakenduse,” kirjeldas rakenduse olemust iduettevõtte hINF tegevjuht Paula Kink.

Konkursi HIVdigital käivitasid 2016. aasta suvel Eesti tervisetehnoloogia klaster Connected Health ja GlaxoSmithKline (GSK) Eesti OÜ, eesmärgiga leida HIV-valdkonna probleemidele uuenduslikke digilahendusi, mida rakendada nii Eestis kui ka eksportida välisturgudele. Originaalse ülesehitusega innovatsioonikonkurss oli Eesti meditsiinisüsteemis esimene omataoline. Korraldajatele teadaolevalt pole maailmas vähemalt HIV valdkonnas midagi sellelaadset varem tehtud. Konkurss koosnes kolmest etapist kattes kogu innovatsiooniprotsessi, alates vajaduste väljaselgitamisest, kuni valmislahenduste turule toomiseni, kaasates protsessi erinevaid osapooli. Konkursile laekus 14 lahendusideed, millest 100 000 euro suuruse auhinnafondi ja Tehnopoli mentorite toel jõudis 9 kuuga valmislahenduseni kaks.

GSK Eesti esindaja Sirje Kõutsi sõnul on lõppenud konkurss hea näide sellest, kuidas ravimifirma saab uuenduslikul viisil ühiskonda panustada. „HIVdigital projektiga on antud HIV valdkonnas tõuge patsiendikesksete lahenduste väljatöötamiseks ja seda kõigi huvipoolte ühisel panustamisel. Meeskondade areng ja innustatus annab lootust, et väljatöötatud ning rakendatud lahendustel on potentsiaal jõuda kasutusse nii Eestis kui ka mujal maailmas,“ ütles Kõuts.

“Maailmas on suundumus, et üleilmsed ravimifirmad ei vaata kitsalt ravimeid, vaid keskenduvad valdkonnale laiemalt. Sellega seoses on kasvanud huvi digilahendustesse panustada. Eestis on GSK selle trendi osas suunanäitajaks ja loodame, et HIVdigital positiivne kogemus julgustab teisi seda järgima,” sõnas Kubo.

Konkursi koostööpartnerid on Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Lääne-Tallinna Keskhaigla Nakkuskliinik, Linda Kliinik ja AIDS Healthcare Foundation. Konkurssi rahastas ViiV Healthcare üleilmsest Positive Partnerships programmist. Rohkem infot konkursi ja lahenduste kohta leiab http://www.hivdigital.ee/.